Στα κύρια θέματα που απασχολούν τους επενδυτές, Έλληνες και ξένους,
δεδομένου ότι από το βήμα της ΔΕΘ το κυρίαρχο μήνυμα φαίνεται πως θα
είναι φέτος οι επενδύσεις, αναλύει στο άρθρο του για το in.gr εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας.

«Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δίνει βήμα στα πολιτικά κόμματα να εξαγγείλουν βασικά στοιχεία της οικονομικής τους πολιτικής. Κυρίαρχο μήνυμα φαίνεται ότι είναι φέτος οι επενδύσεις, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Τα κύρια θέματα που απασχολούν τους επενδυτές, Έλληνες και ξένους, είναι τα ακόλουθα:

Α) Η υπερφορολόγηση που οξύνει την παραοικονομία, το λαθρεμπόριο, τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, αποθαρρύνοντας τις επενδύσεις και την απασχόληση. Η λύση στο θέμα της υπερφορολόγησης είναι οι χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές, που για να μη θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πειθαρχία, θα πρέπει να συνοδεύονται από μείωση των λειτουργικών δαπανών του κράτους, σε συνδυασμό με μέτρα αποτελεσματικής πάταξης της φοροδιαφυγής, κυρίως μέσω επέκτασης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Β) Η δημόσια διοίκηση που λειτουργεί με χαμηλή παραγωγικότητα, όντας σε αδυναμία να διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην οικονομική τους δραστηριότητα και τους επενδυτές να φέρουν κεφάλαιά στην Ελλάδα. Η αδυναμία ταχείας απονομής της δικαιοσύνης, και η αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει πολλές φορές τις συναλλαγές με το δημόσιο, δρουν ως εμπόδια στην προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα..

Γ) Η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου προς περισσότερες βιομηχανικές δραστηριότητες (παραγωγής διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων) και προς εξωστρεφείς δραστηριότητες παροχής καινοτόμων υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά μέσω του Διαδικτύου, ψηφιακών κόμβων, κ.ο.κ.»


Άρθρο του προέδρου του ΣΕΒ στο in.gr εν όψει ΔΕΘ