Η ανεργία ολοένα και αυξάνεται στη χώρα μας, όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις με κλάδους που δείχνουν πρόθεση να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας το 2016, όπως ο κλάδος της Πληροφορικής. Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, για το 2016, ο αριθμός των απασχολουμένων είναι πιθανό να αυξηθεί στα τμήματα Πωλήσεων, ΙΤ/Τεχνολογίας και Marketing, με την πρόθεση προσλήψεων να διαμορφώνεται σε 54,9%, 29,6% και 27,6% αντίστοιχα. Ο κύριος λόγος για νέες προσλήψεις το 2016 στις ελληνικές επιχειρήσεις σχετίζεται με την ανάγκη των εταιρειών για άτομα με νέες δεξιότητες, όπως προκύπτει από την έρευνα τάσεων HR και μισθών της Randstad, η οποία, αν και επιβεβαιώνει ότι πάνω από το 80% των εταιρειών επηρεάστηκαν από την οικονομική κατάσταση το 2015, εντοπίζει πιθανά σημάδια ανάκαμψης και κινητικότητα σε επίπεδο προσλήψεων.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο κύριος λόγος για νέες προσλήψεις το 2016 στις ελληνικές επιχειρήσεις σχετίζεται με την ανάγκη των εταιρειών για άτομα με νέες δεξιότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι η έρευνα διαπιστώνει ότι μόλις 15% των επιχειρήσεων δεν θα επηρεαστεί από την έλλειψη δεξιοτήτων το 2016. Το μεγαλύτερο όμως ποσοστό, και συγκεκριμένα 85% των εταιρειών, θα έρθει αντιμέτωπη με την έλλειψη εργατικού δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες. Για αυτόν τον λόγο άλλωστε οι επιχειρήσεις δηλώνουν προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν αυτές τις ελλείψεις με μέτρα, όπως αυξήσεις μισθών και παροχών, ώστε να διατηρήσουν ή και να προσελκύσουν ταλέντα.
Μάλιστα, η προσέλκυση ταλέντων για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της εταιρείας αποτελεί τη δεύτερη πιο σημαντική πρόκληση στον τομέα του HR για το 2016, με την πρώτη θέση να κατέχει η αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας.
Πάντως, όσον αφορά τις οικονομικές προσδοκίες των ερωτηθέντων εταιρειών, η πλειοψηφία (57,9%) αναμένει αύξηση του όγκου των πωλήσεων το 2016 και μόνο το 7,9% προβλέπει (μικρή) μείωση. Από το ποσοστό που αναμένει αύξηση του όγκου των πωλήσεων, σχεδόν ένας στους πέντε εκτιμά ότι η αύξηση θα κυμανθεί από 4% ως 6%. Στο μεταξύ, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, οι δύο πιο αποτελεσματικές πηγές προσέλκυσης ταλέντων είναι μέσω συστάσεων των υπαλλήλων και μέσω εταιρειών στελέχωσης. Οι προσωπικές συνεντεύξεις και η αξιολόγηση βιογραφικών είναι οι πιο σημαντικές πρακτικές στελέχωσης, ενώ τα tests και οι πιστοποιήσεις θεωρούνται υποστηρικτικά εργαλεία. Κατά μέσο όρο, η κάλυψη μιας μόνιμης θέσης για τις περισσότερες εταιρείες διαρκεί από έναν ως τρεις μήνες, αν και υπάρχει ένα ποσοστό 25% που δηλώνει ότι επιτυγχάνει να καλύψει μια θέση εντός ενός μήνα.
Σημειώνεται ότι η ετήσια έρευνα τάσεων HR και μισθών διεξήχθη από τη Randstad από τον Νοέμβριο του 2015 ως και τον Φεβρουάριο του 2016, με τη συμμετοχή 340 στελεχών υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων από εταιρείες διαφόρων κλάδων στην Ελλάδα.
Ο σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπώσει τις τάσεις ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, να αποτυπώσει στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού, τρόπους προσέλκυσης ταλέντων, αποτελεσματικές πηγές στελέχωσης, σχετικές πρακτικές στελέχωσης και στρατηγικές παροχών και προνομίων. Στην έκθεσή της η Randstad παρέχει στατιστικά στοιχεία και για τους μηνιαίους μισθούς (μεικτές αποδοχές) σε διάφορες θέσεις εργασίας διαφόρων κλάδων και γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας.

HeliosPlus