• Αναζήτηση
 • Αύξηση μεγεθών από τις θυγατρικές της Βιοχάλκο στο εξάμηνο

  Αύξηση οικονομικών μεγεθών εμφάνισαν οι θυγατρικές του ομίλου Βιοχάλκο στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Ειδικότερα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου αυξήθηκε κατά 74% και ανήλθε σε 146,7 εκ. ευρώ, έναντι 84,2 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014.

  Αύξηση οικονομικών μεγεθών εμφάνισαν οι θυγατρικές του ομίλου Βιοχάλκο στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Ειδικότερα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου αυξήθηκε κατά 74% και ανήλθε σε 146,7 εκ. ευρώ, έναντι 84,2 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014.

  Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 6,5 εκ. ευρώ (κέρδη ανά μετοχή 0,0526 ευρώ) έναντι ζημιών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 4,1 εκ. ευρώ (ζημιές ανά μετοχή 0,0328 ευρώ) το πρώτο εξάμηνο του 2014. Τα έργα που αναλήφθηκαν στο εξωτερικό από τον Όμιλο Σωληνουργεία Κορίνθου κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014, καθώς και έργα με υψηλή προστιθέμενη αξία που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του 2015, καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τη θετική πορεία των οικονομικών μεγεθών κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

  Παράλληλα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ αυξήθηκε κατά 13% και διαμορφώθηκε σε 629,5 εκ. ευρώ, έναντι 555,3 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, κυρίως λόγω του αυξημένου όγκου πωλήσεων κατά 9%, καθώς και των αυξημένων μέσων τιμών των μετάλλων. Οι ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν σε ζημιές 4,7 εκ. ευρώ (ζημιές ανά μετοχή 0,0468 ευρώ) έναντι ζημιών 15,6 εκ. ευρώ (ζημιές ανά μετοχή 0,1537 ευρώ) το πρώτο εξάμηνο του 2014.

  Η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών, στις αυξημένες εξαγωγές που υποβοηθήθηκαν και από την πτώση της ισοτιμίας του ευρώ, σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ καθώς και τη λίρα Αγγλίας, στη συγκράτηση του κόστους και στις χαμηλές τιμές του πετρελαίου. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από πρόβλεψη για την απομείωση των αποθεμάτων, ποσού 3,8 εκ. ευρώ, λόγω της πτώσης της τιμής των μετάλλων στη διεθνή αγορά στο τέλος της περιόδου.
  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελληνικά Καλώδια αυξήθηκε κατά 26% σε 221 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, έναντι 175 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, κυρίως λόγω αύξησης του όγκου πωλήσεων. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 2,2 εκ. ευρώ (κέρδη ανά μετοχή 0,0756 ευρώ) έναντι ζημιών 10,2 εκ. ευρώ (ζημιές ανά μετοχή 0,3450 ευρώ) το πρώτο εξάμηνο του 2014.

  Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται στις αυξημένες πωλήσεις προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2014 είχαν επιβαρυνθεί λόγω κόστους αδράνειας, κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού στο εργοστάσιο της Fulgor.
  Δείτε επίσης
  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk