• Αναζήτηση
 • Τα επιστημονικά πεδία με τις σχολές ΑΕΙ-ΑΤΕΙ -Οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων

  Την ένταξη των σχολών και των τμημάτων των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ στα επιστημονικά πεδία αλλά και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για την εφετινή χρονιά και σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό που έχει γίνει ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Την ένταξη των σχολών και των τμημάτων των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ στα επιστημονικά πεδία αλλά και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για την εφετινή χρονιά και σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό που έχει γίνει ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.
  Η ανακοίνωση αφορά την κατανομή στα πέντε επιστημονικά πεδία:

  Συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων
  Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω επιστημονικά πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο ως ακολούθως:
  A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
  1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
  α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3
  β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή 0,7
  3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
  α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή 0,9
  β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή 0,4
  4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης
  α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή 1,3
  β) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας με συντελεστή 0,7
  Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
  2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
  α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3
  β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή 0,7
  3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
  α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3
  β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή 0,7
  4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης
  α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή 1,3
  β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή 0,7
  Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
  3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
  α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή 0,9
  β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή 0,4
  4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης
  α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή 1,3
  β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή 0,7
  5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής
  α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3
  β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή 0,7
  Κοινωνία