• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης

  Ο κ. Θεοχάρης Παλλίδης ερωτά:


  «Ο γιος μου είναι γεννημένος το 1990, έχει βαριά αναπηρία (80%), παίρνει επίδομα αναπηρίας 315 ευρώ. Είναι προστατευόμενο μέλος, το 2014 έκανε για πρώτη φορά φορολογική δήλωση διότι έτσι μου είπαν. Δεν έχει περιουσία, εφέτος θα πρέπει να κάνει πάλι;».

  Απάντηση:
  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώσει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα της φορολογίας, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά. Κατά συνέπεια ο γιος θα υποβάλει και εφέτος φορολογική δήλωση. Ομως εσείς θα εξακολουθήσετε να τον δηλώνετε ως προστατευόμενο μέλος.


  Ψιλή κυριότητα και επικαρπία σε ακίνητο – Τεκμήριο
  Ο κ. Δημήτριος Βουδούρης ερωτά:

  «Αγορά ακινήτου όπου το τεκμήριο αγοράς διαχωρίζεται σε επικαρπωτή και σε ψιλό κύριο επιμερίζεται στους δύο ανάλογα με την ηλικία ή επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου ο επικαρπωτής;».

  Απάντηση:
  Σε περίπτωση που το ακίνητο αγοράζεται από δύο πρόσωπα από τα οποία το ένα αποκτά την ψιλή κυριότητα και το άλλο την επικαρπία, το τίμημα αγοράς, δηλαδή η αντικειμενική ή η αγοραία αξία, η οποία αποτελεί το τεκμήριο κτήσης, μερίζεται μεταξύ των δύο προσώπων κατά ποσοστά που προβλέπονται στη φορολογία κληρονομιών – δωρεών – γονικών παροχών και το ποσό που αναλογεί στον καθένα αποτελεί τεκμαρτή δαπάνη για αυτόν. Στη φορολογία κληρονομιών (Ν. 2961/2001) ορίζεται (άρθρο 15) ότι σε περίπτωση σύστασης ισόβιας ή αόριστου χρόνου επικαρπίας ως αξία επικαρπίας λαμβάνεται ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή ως εξής:
  Στα 8/10 αν ο επικαρπωτής δεν υπερβαίνει το 20ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 7/10 αν ο επικαρπωτής υπερβαίνει το 20ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 6/10 αν ο επικαρπωτής υπερβαίνει το 30ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 5/10 αν ο επικαρπωτής υπερβαίνει το 40ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 4/10 αν ο επικαρπωτής υπερβαίνει το 50ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 3/10 αν ο επικαρπωτής υπερβαίνει το 60ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 2/10 αν ο επικαρπωτής υπερβαίνει το 70ό έτος της ηλικίας του.
  Στο 1/10 αν ο επικαρπωτής υπερβαίνει το 80ό έτος της ηλικίας του.
  Η αξία της ψιλής κυριότητας θα βρεθεί αν από την αξία της πλήρους κυριότητας θα αφαιρεθεί η αξία της επικαρπίας. Ετσι, για παράδειγμα, αν ακίνητο αντικειμενικής αξίας 200.000 ευρώ αγοράζεται από δύο πρόσωπα από τα οποία ο ένας ηλικίας 52 ετών αγοράζει την επικαρπία και ο άλλος την ψιλή κυριότητα, η αξία της επικαρπίας θα είναι 80.000 ευρώ και η αξία της ψιλής κυριότητας 120.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά θα αποτελέσουν το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για κάθε πρόσωπο.
  Φορολογία και ασφάλιση κατοίκων εξωτερικού
  Ο κ. Θάνος Αθανασίου ερωτά:

  «Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Ως πριν από έναν χρόνο διέμενα στην Ελλάδα. Η φύση της εργασίας μου ήταν ιντερνετική (έστελνα αρχεία και τιμολόγια μέσω Internet και ελάμβανα αμοιβή από πελάτες μέσω e-banking). Επίσης έχω μικρά εισοδήματα από ενοίκια σπιτιών και τόκους.

  Πριν από έναν χρόνο παντρεύτηκα στο εξωτερικό (Κύπρο) και διαμένω εκεί περίπου 8-9 μήνες ετησίως. Συνεχίζω να εργάζομαι ιντερνετικά και κάνω ακριβώς τα ίδια πράγματα από την Κύπρο. Σημειώνω ότι τα έσοδά μου είναι κατά 95% από τις συνεργασίες μου στην Ελλάδα και μπαίνουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα.
  Ερωτώ:

  1.
  Θα πρέπει πλέον (2016) να κάνω φορολογική δήλωση και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ή μπορώ να διαλέξω χώρα;

  2.
  Η γυναίκα μου είναι εργαζόμενη αποκλειστικά στην Κύπρο (δήμοσια υπάλληλος). Αυτή με ποιο καθεστώς θα κάνει φορολογική δήλωση; Θα κάνουμε μαζί ή όχι και σε ποια χώρα;

  3.
  Μπορώ να διαλέξω και να διατηρήσω την ιδιότητά μου και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και να κάνω φορολογική δήλωση και στις δύο χώρες και να επιλέξω τι θα δηλώνω πού; (Π.χ., στην Ελλάδα δηλώνω ενοίκια και τόκους καταθέσεων και στην Κύπρο τα έσοδα από το κυρίως επάγγελμα.)

  4.
  Αν σταματήσω να κάνω φορολογική δήλωση στην Ελλάδα και κλείσω τη δραστηριότητά μου εντελώς, τότε χάνω τα ένσημά μου (περίπου 12 χρόνια);».

  Απάντηση:

  1. Εφόσον διαμένετε στην Κύπρο πάνω από 183 ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, θεωρείται ότι έχετε τη φορολογική κατοικία σας στην Κύπρο, οπότε θα υποβάλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Κύπρο. Θα υποβάλετε φορολογική δήλωση στην Ελλάδα εφόσον αποκτάτε εισόδημα στην Ελλάδα από οποιαδήποτε πηγή.


  2.
  Εφόσον η σύζυγος είναι δημόσια υπάλληλος Κύπρου, θα φορολογηθεί με βάση το καθεστώς φορολογίας που ισχύει στην Κύπρο. Προφανώς θα κάνετε κοινή φορολογική δήλωση με τη σύζυγο.

  3.
  Τα ασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα δεν τα χάνετε.
  Κατάσχεση μισθωμάτων για κάλυψη εγγύησης
  Ο κ. Αρ. Κυρίμης ερωτά:

  «Φίλος μου που βρίσκεται σε κατάσταση απελπισίας είχε υπογράψει ως εγγυητής τραπεζικού δανείου ατομικής επιχείρησης η οποία έπειτα από κάποιο διάστημα λειτουργίας επτώχευσε. Η εγγύηση περιελάμβανε την ακίνητη περιουσία του που προσημειώθηκε και η οποία απέφερε ενοίκια από τα οποία ο εγγυητής κάλυπτε τις βιοποριστικές ανάγκες του.

  Η τράπεζα με δικαστική απόφαση δέσμευσε τα ενοίκια για την εξυπηρέτηση της παγωμένης οφειλής. Τα ενοίκια αυτά δημιουργούν, αν και μη εισπραττόμενα από τον εγγυητή, φορολογική υποχρέωση, η οποία όμως δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί καθ’ όσον ο εγγυητής στερείται άλλης πηγής βιοπορισμού (συντηρείται από συγγενείς και φίλους και βρίσκεται σε κατάσταση πραγματικής ένδειας).

  Οι ερωτήσεις είναι:

  1. Μπορεί να απαλλαγεί από τη φορολογική υποχρέωση και τη συσσωρευμένη οφειλή προς τη ΔΟΥ;


  2.
  Προβλέπεται κάποια δυνατότητα ανατροπής της απόφασης δέσμευσης των ενοικίων;

  3.
  Είναι πράγματι υπόχρεος να δηλώνει ως έσοδα τα ενοίκια ακόμη και αν αποδεδειγμένα δεν τα εισπράττει;».

  Απάντηση:

  1. Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ως εισόδημα από οικοδομές που αποκτήθηκε θεωρείται όχι μόνο αυτό που εισπράχθηκε αλλά και αυτό που έγινε αντικείμενο άσκησης δικαιώματος, δηλαδή εκείνο για το οποίο αποκτήθηκε απαίτηση είσπραξης με αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Ο φίλος σας έχει απαίτηση είσπραξης των μισθωμάτων.


  2.
  Αποψη της στήλης είναι ότι ο φίλος σας θα πρέπει να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια και να ζητήσει ανάκληση της προηγούμενης δικαστικής απόφασης με την οποία κατασχέθηκαν τα μισθώματα της ακίνητης περιουσίας του επικαλούμενος το γεγονός ότι αυτά τα μισθώματα αποτελούν για αυτόν βασικό βιοποριστικό πόρο.
  Δήλωση φιλοξενίας στη Γαλλία και δαπάνες
  Η κυρία Βαρβάρα Παπούλια ερωτά:

  «Γεννημένη το 1986, το 2012 ήμουν φοιτήτρια στη Γαλλία και ως τον Σεπτέμβριο φιλοξενούμενη από συγγενή. Τον Οκτώβριο επέστρεψα στην Ελλάδα και φιλοξενούμαι από τους γονείς μου. Πώς θα δηλωθεί η φιλοξενία στη Γαλλία; Επίσης, ούσα χωρίς εισοδήματα, πρέπει να δηλώσω δαπάνες; Θα φορολογηθώ;».

  Απάντηση:

  1. Εφόσον έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας, έχετε υποχρέωση να υποβάλετε φορολογική δήλωση, ανεξαρτήτως από το αν αποκτάτε εισόδημα ή όχι. Η φιλοξενία σας στη Γαλλία δεν χρειάζεται να δηλωθεί, θα πρέπει όμως να δηλωθεί η φιλοξενία σας στην Ελλάδα με τη συμπλήρωση των κωδικών 801-097 του πίνακα 7 του εντύπου της δήλωσης.


  2.
  Εφόσον δεν έχετε εισοδήματα δεν θα φορολογηθείτε, αν όμως το εισόδημα προσδιοριστεί με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες, τότε είναι πολύ πιθανόν να φορολογηθείτε. Αν, για παράδειγμα, έχετε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, τότε είναι πιθανόν να φορολογηθείτε. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσκομίσετε και αποδείξεις δαπανών.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία