Τροπολογία για τα διαθέσιμα δημόσιων φορέων και ταμείων στην ΤτΕ

Στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης θα κατατεθεί τροπολογία για τα κεφάλαια των ΝΠΔΔ και των Ασφαλιστικών Ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών το απόγευμα της Πέμπτης.

Στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης θα κατατεθεί τροπολογία για τα κεφάλαια των ΝΠΔΔ και των Ασφαλιστικών Ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών το απόγευμα της Πέμπτης.

Η τροπολογία θα προβλέπει τα εξής: «Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. στην Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης δύνανται να επενδύονται στο σύνολό τους σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με σύμφωνα επαναπώλησης/επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy/back). Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζημιών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. από την για οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη ή μη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλομένου σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης με σύμφωνα επαναγοράς, το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο Α.Φ. που υπέστη τη ζημία έχει απευθείας αξίωση αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου.»

Σύμφωνα με το Υπουργείο, «αυτό σημαίνει, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, ότι:

1. Ο περιορισμός των επενδυτικών επιλογών της ΤτΕ διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια των δημόσιων οργανισμών θα δύνανται να επενδύονται αποκλειστικά σε άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία.

2. Δεν υποχρεώνονται τα Ταμεία και οι φορείς να μεταφέρουν τα κεφάλαια τους στην ΤτΕ, απλώς αν το επιλέξουν θα έχουν την διασφάλιση του Ελληνικού Δημοσίου.

3. Επιδιώκεται η καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαίων των φορέων και των ταμείων

4. Θεσπίζεται η απευθείας αξίωση των Φορέων και των Ταμείων κατά του Ελληνικού Δημοσίου για τυχόν κεφαλαιακές ζημίες που υφίστανται από την επένδυση των κεφαλαίων τους.

5. Το Ελληνικό Δημόσιο, καλύπτοντας απευθείας τέτοιες ζημίες, εξασφαλίζει ταυτόχρονα την έγκαιρη ικανοποίηση των τρεχουσών αναγκών των δημόσιων οργανισμών».

Ανακοίνωση ΠαΣοΚ

Το Γραφείο Τύπου του ΠαΣοΚ, απαντώντας στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς και στις μεθοδεύσεις σχετικά με τα ασφαλιστικά ταμεία, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Για τις αναλογιστικές μελέτες

Οι μελέτες γίνονται σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες με βάση ενιαίους κανόνες και προδιαγραφές, παρουσιάζονται ανά διετία στην ειδική τεχνική ομάδα του Eurogroup και αξιολογούνται.

Τον Νοέμβριο του 2011 για πρώτη φορά έγινε παρουσίαση των μελετών από τις 27 χώρες της Ε.Ε. Η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία ήταν από τις χώρες που παρουσίασαν τις πιο ολοκληρωμένες μελέτες βαθμολογούμενες με άριστα μεταξύ των 27 χωρών.

Η περιουσία δεν περιλαμβάνεται στις μελέτες , με εξαίρεση ελάχιστες χώρες , όπως η Σουηδία ή η Φιλανδία που έχουν θεσμοθετημένο πόρο από Αμοιβαίο Κεφάλαιο – Ειδικό Αποθεματικό με πρόβλεψη για καταβολή στο σύστημα συγκεκριμένου ποσού κάθε έτος, όπως στην Ελλάδα συμβαίνει με την Κρατική Χρηματοδότηση.

Ωστόσο σε όλες τις διαπραγματεύσεις που έγιναν στην Ελλάδα για τη λήψη οποιονδήποτε μέτρων που αφορούσαν το ασφαλιστικό, ήταν πάντοτε στο τραπέζι το θέμα της περιουσίας των ταμείων και οι αποδόσεις –πρόσοδοι.

Είναι εντελώς γελοίοι οι ισχυρισμοί ότι δεν ελήφθη υπόψη η περιουσία κατά τη λήψη των μέτρων, όταν για τις αποδόσεις της περιουσίας γινόταν συνεχώς συζήτηση και αναφορά σε κάθε κείμενο προκειμένου να ενσωματωθεί στα έσοδα η απόδοση της περιουσίας και να μειωθεί το έλλειμμα.

Επισημαίνουμε ότι την μελέτη του 2011 που είναι η μελέτη βάσης και πάνω σε αυτή γίνονται όλες οι επικαιροποιήσεις από τότε , εκπόνησε η Εθνική Αναλογιστική

Αρχή με τη συμμετοχή της επιστημονικής ομάδας του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που έχει πραγματοποιήσει αναλογιστικές μελέτες σε 120 χώρες στον κόσμο.

Άρα άνθρακες ο θησαυρός του γραφικού τρόφιμου των τηλεπαραθύρων κ. Ρωμανιά, αλλά και του κ. Στρατούλη που έσπευσε χωρίς γνώση και ενημέρωση λόγω κεκτημένης λαϊκίστικης υστερίας να υιοθετήσει τις αστειότητες του Γενικού του.

Τώρα το γιατί δημιουργούν αυτόν τον άνευ αντικειμένου θόρυβο, αποδεικνύεται από τα παρακάτω στοιχεία:

Χρήση της περιουσίας των Ταμείων για την κάλυψη υποχρεώσεων της χώρας

Η Κυβέρνηση σχεδιάζει την κατάθεση τροπολογίας για την “υποχρεωτική” χρήση των αποθεματικών των Ταμείων ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ρευστότητας.

Σήμερα θεωρητικά τα Ταμεία θα μπορούσαν να μεταφέρουν σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος 2,5 περίπου δις που έχουν αυτή τη στιγμή σε διάφορες εμπορικές τράπεζες. Εδώ υπάρχουν δύο ομάδες .

Εκείνοι που θα χρειαστούν τα χρήματα σε λίγες ημέρες για να πληρώσουν συντάξεις όπως το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ που έχουν σήμερα από τις εισπράξεις του μήνα 700 εκ. ευρώ και οι άλλοι που δεν θα τα χρειαστούν άμεσα αλλά τα έχουν , όπως το ΕΤΑΑ σε προθεσμιακές καταθέσεις με επιτόκια πάνω από 2% , ενώ η τράπεζα Ελλάδος δίνει 1,7%.

Άρα τίθενται 2 πολιτικά ερωτήματα

Πρώτον έχουν αναλογιστεί ότι αν βάλουν χέρι στα αποθεματικά των Ταμείων, θα υπάρξει μείζον πρόβλημα για τις συντάξεις, αλλά θα αναλάβουν και ποινικές ευθύνες για την απώλεια εσόδων σε αυτά;

Δεύτερον έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτές οι λογικές δεν οδηγούν πουθενά και τελικά ελάχιστα προσφέρουν και στο θέμα της έλλειψης “ρευστότητας” (οικονομική ασφυξία), που οι κυβερνητικές πολιτικές δημιουργούν στην οικονομία;


Τι συμβαίνει με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

Το Μ.Τ.Π.Υ έχει για το 2015 ένα έλλειμμα 220 εκατ. ευρώ με ετήσιες δαπάνες για μερίσματα 490 εκατ. ευρώ. Ένα μέρος του ελλείμματος αυτού περίπου το 40% προήλθε από την κατάργηση του κοινωνικού πόρου από 1/1/2015.
Μέχρι τέλος Μαΐου εξαντλεί και τα όποια αποθεματικά έχει και μετά θα έχει αδυναμία πληρωμής. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με το ενιαίο επικουρικό ταμείο ΕΤΕΑ. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας , που δεν θα εφαρμόσει λέει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος , διαβεβαιώνει τις Διοικήσεις των Ταμείων ότι θα τους δώσει τα χρήματα για να μην μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις και τα μερίσματα καθώς και τα εφάπαξ βοηθήματα που χορηγούνται από τα ταμεία πρόνοιας.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει άμεσα τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας να εξασφαλίσουν 800 εκατ. ευρώ δηλαδή 450 για το ΕΤΕΑ, 220 για το ΜΤΠΥ και 130 εκατ. για τα ταμεία πρόνοιας προκειμένου να μη γίνουν περικοπές

Ο θεός βοηθός…»

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία