Στις μέρες μας, μετά την οδυνηρή εμπειρία των τελευταίων χρόνων, οφείλουμε να έχουμε κατακτήσει την άποψη ότι προκειμένου να ασκηθεί υπεύθυνη πολιτική δεν αρκεί η εξαγγελία προθέσεων, αλλά απαιτείται ο σαφής προσδιορισμός των τρόπων και κυρίως των πόρων υλοποίησής τους.
Το φάρμακο δεν συνιστά πολυτέλεια, δεν είναι καταναλωτικό αγαθό, καλύπτει βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Γι’ αυτό οφείλουμε να το προστατεύουμε από την ασύδοτη εμπορευματοποίηση και να αποφεύγουμε την υπερκατανάλωση. Η φαρμακευτική πολιτική οφείλει να υπαγορεύεται μόνο από τις ανάγκες των πολιτών ως προς την πρόληψη και τη θεραπεία, η δε συμμετοχή τους στη δαπάνη να είναι η ελάχιστη δυνατή.
Προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, χωρίς όμως να διακυβευτεί η ποιότητα παροχής φαρμακευτικής φροντίδας στους ασθενείς ούτε να παρουσιάζονται ελλείψεις στην αγορά, η κυβέρνηση υλοποιεί μια σειρά μέτρων μείωσης της τιμής των φαρμάκων, στο πλαίσιο των ανατιμολογήσεων που γίνονται δύο φορές τον χρόνο.
Εκφράζω την άποψη ότι οι οριζόντιες μειώσεις των τιμών έκλεισαν τον κύκλο τους. Η περαιτέρω μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης οφείλει να στηριχθεί σε στοχευμένες πολιτικές, όπως είναι η εφαρμογή των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, το φρένο στην πολυφαρμακία, η συνολική επανεξέταση του ζητήματος της αποζημίωσης. Πρέπει με επιστημονικά κριτήρια να επανεκτιμηθούν ανά φάρμακο η σχέση κόστους – οφέλους, η ανταλλαξιμότητα των φαρμάκων, η ορθή κατανομή τους στα διάφορα ισχύοντα clusters, ακόμη η προώθηση των γενοσήμων με κίνητρα για την περαιτέρω συνταγογράφησή τους.
Αλλες στοχευμένες πολιτικές που θα εξασφαλίσουν μείωση του κόστους και του όγκου συνταγογράφησης είναι η χρήση των γνωστών δοκιμασμένων φαρμάκων σε κάθε νόσο αρχικά και επί αποτυχίας τους σε καινούργια υψηλού κόστους. Ολα αυτά με επιστημονική τεκμηρίωση και ηλεκτρονική αποτύπωση. Με όλα τα παραπάνω κανένας λειτουργός υγείας δεν μπορεί να διαφωνεί.
Ανεξάρτητα από τα λεγόμενα και αμφισβητούμενα, οφείλω ως πρόεδρος του ΕΟΦ να τονίσω ότι τα γενόσημα φάρμακα είναι εξίσου ασφαλή και αποτελεσματικά με τα πρωτότυπα, αφού προκειμένου να κυκλοφορήσουν ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη.
Το ζητούμενο της συνταγογράφησης των γενοσήμων είναι η μείωση της δαπάνης χωρίς καμία μείωση της ποιότητας των φαρμάκων και χωρίς καμία επίπτωση στην υγεία του ασθενούς. Και εδώ πραγματικά χρειάζεται αρκετή δουλειά ώστε με ανοιχτές διαδικασίες να οδηγηθούμε σε εξορθολογισμό των τιμών του συνόλου των γενοσήμων σε σχέση με τα προϊόντα αναφοράς, να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, φτάνοντας στα ποσοστά της υπόλοιπης Ευρώπης.
Ο κ. Δημήτρης Λιντζέρης είναι πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ