Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει εδραιωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία που διαθέτουμε, θεωρούμε πλέον βέβαιον ότι στο τέλος του έτους θα έχουμε επιτύχει νέο ρεκόρ 19,5 εκατ. διεθνών αφίξεων (προηγούμενη εκτίμηση 19 εκατ.), συνολικά 21,5 εκατ., συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας, και 13,5 δισ. ευρώ άμεσων εσόδων (προηγούμενη εκτίμηση 13 δισ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας, αντίστοιχα.
Σημαντική εκτιμάται ότι θα είναι η συνεισφορά του τουρισμού στην ενίσχυση άλλων τομέων της οικονομίας όπως η γεωργική παραγωγή, η μεταποίηση και το εμπόριο αλλά και η απασχόληση, με τη δημιουργία 80.000-100.000 νέων θέσεων εργασίας.
Οι αναφερόμενοι στόχοι επιτυγχάνονται δύο-τρία χρόνια νωρίτερα από το αναμενόμενο βάσει του Οδικού Χάρτη 2021 για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας άνω του 0,6% για το 2014. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον Οδικό Χάρτη 2021 που ο ΣΕΤΕ ως κοινωνικός εταίρος έχει εκπονήσει η Ελλάδα θα μπορέσει να μπει μέσα στους 10 καλύτερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως προσελκύοντας 24 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, 48 δισ. ευρώ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και 300.000 νέες θέσεις εργασίας.
Ο Οδικός Χάρτης αναφέρει ότι για να επιτύχουμε τους στόχους θα πρέπει να επενδύονται 3,3 δισ. ευρώ ετησίως στην ανάπτυξη υποδομών, προϊόντων και υπηρεσιών. Αν αναλογιστούμε ότι έχουμε επιτύχει δύο-τρία χρόνια νωρίτερα από το αναμενόμενο τους στόχους των αφίξεων, εύλογο είναι να κατανοήσουμε ότι θα πρέπει οι απαιτούμενες επενδύσεις να πραγματοποιηθούν νωρίτερα ώστε να συνεχιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα. Η θεαματική βελτίωση των τουριστικών μεγεθών και κυρίως των προοπτικών και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος έχει δημιουργήσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό επικεντρώνεται τόσο σε μικρές ή μεγαλύτερες αμιγώς τουριστικές επενδύσεις όσο και σε συνδυαστικές με τουριστική κατοικία ή άλλες μεικτές χρήσεις, όπως δείχνουν και οι τελευταίες εξελίξεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Είναι όμως πολύ σημαντικό να αναφερθούμε και σε μια σειρά αναδυομένων κινδύνων που ενδέχεται να ανακόψουν τη δυναμική της ανοδικής πορείας του ελληνικού τουρισμού κατά τη διάρκεια του 2015.Στους κινδύνους αυτούς συγκαταλέγονται η επιδείνωση της ρωσοουκρανικής κρίσης, οι πολλαπλές εστίες ανάφλεξης στην ευρύτερη περιοχή μας, η μείωση των προοπτικών ανάπτυξης της ευρωζώνης, αλλά και η διατήρηση του ευρώ σε μη ανταγωνιστικά επίπεδα.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η θωράκιση του τουρισμού μας, μεκυρίαρχα ζητούμενα τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας,τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθούν καίρια ζητήματα όπως η συστηματικότερη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους για την πάταξη της παραβατικότητας, η προώθηση φορολογικών ελαφρύνσεων, η αποκατάσταση της ρευστότητας και η μείωση του κόστους δανεισμού των επιχειρήσεων, η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, η αναμόρφωση του επενδυτικού νόμου και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και ροή του νέου ΕΣΠΑ.

* Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης είναι πρόεδρος του ΣΕΤΕ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ