Εκδήλωση με θέμα «Οι Κοινωνικές Επιπτώσεις της Κρίσης και ο Ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών» διοργανώνει, με ελεύθερη είσοδο, το Παρατηρητήριο για την Κρίση του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Η εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα έρευνας με θέμα «Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνία των Πολιτών», θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014, ώρες 11.00 –15.00, στο Impact Hub (Καραϊσκάκη 28, Μετρό Μοναστηράκι).
Μέσα στο δυσμενές περιβάλλον που έχει διαμορφώσει η οικονομική κρίση, καταγράφονται πολυάριθμες πρωτοβουλίες ιδρυμάτων, συλλόγων, ΜΚΟ, εθελοντικών ομάδων και άτυπων δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης με σκοπό κυρίως την παροχή άμεσης κοινωνικής και υλικής βοήθειας. Δεδομένης της αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να πληροφορήσει το κοινό για νέα ερευνητικά ευρήματα και πρωτοβουλίες, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στη διαχείριση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης.
Η εκδήλωση χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας του Παρατηρητηρίου που αναφέρθηκε παραπάνω, η οποία πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Αυτή καταγράφει πώς οι οργανώσεις (τυπικές ή άτυπες) έχουν ενεργοποιηθεί στο πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο θα ξεκινήσει στις 13.00, θα παρουσιαστεί το ερευνητικό πρόγραμμα «Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης – FRAGMEX», που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Σε αυτό συμμετέχουν επίσης το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Ντούισμπουργκ-Έσσεν και το Πανεπιστήμιο της Βόννης.
Βρείτε τη φόρμα συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.crisisobs.gr.