Πως θα πάρετε φορολογική ενημερότητα από τα ΚΕΠ

Με μία απλή διαδικασία θα μπορούν πολίτες και επιχειρήσεις να λάβουν από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης πολιτών Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.

Με μία απλή διαδικασία θα μπορούν πολίτες και επιχειρήσεις να λάβουν από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης πολιτών Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.

Με κοινή υπουργική απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κύριου Γιώργου Μαυραγάνη και του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη, τα ΚΕΠ ηα χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου πολίτη ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου

Ειδικότερα, για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας από το Κ.Ε.Π. απαιτείται η υποβολή αιτήσεως του ενδιαφερομένου φυσικού ή μη προσώπου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία Α.Φ.Μ. και Αριθμό Ειδοποίησης. Τα στοιχεία που περιέχει η αίτηση και τα οποία συμπληρώνονται υποχρεωτικά προκειμένου να ακολουθεί η καθοριζόμενη από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης διαδικασία είναι:
α. Αν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αν πρόκειται για αλλοδαπούς,
β. Αν υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,
γ. Το σκοπό για τον οποίο ζητείται,
δ. Το φορέα στον οποίο θα κατατεθεί,
ε. Το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα, εάν ζητείται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού,
στ. Τα στοιχεία του τίτλου πληρωμής, εάν ζητείται για είσπραξη χρημάτων.

Η αίτηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τον υπάλληλο του ΚΕΠ και στη συνέχεια γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις πολιτών, διατηρούνται στο Κ.Ε.Π. και τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτημάτων στη βάση δεδομένων του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ αντίστοιχα, για μια πενταετία.

Διαδικασία χορήγησης Αποδεικτικού Ενημερότητας

Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π., με χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης του συστήματος ΕΡΜΗΣ, επισκέπτεται την ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης Αποδεικτικού Ενημερότητας του συστήματος TAXISnet και συμπληρώνει, στην εμφανιζόμενη σχετική σελίδα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φυσικού ή μη φυσικού προσώπου για τον οποίο επιθυμεί τη χρήση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, συμπληρώνει πρόσθετα τον ζητούμενο πενταψήφιο Αριθμό Ειδοποίησης, τον οποίο αντιγράφει από οποιοδήποτε Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος του ενδιαφερομένου των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι μη φυσικό πρόσωπο, στο ίδιο πεδίο συμπληρώνεται, αντί Αριθμού Ειδοποίησης, ο αριθμός «99999».

Μετά την ολοκλήρωση στο σύστημα TAXISnet των απαραίτητων σχετικών ελέγχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εκτυπώνει και παραδίδει στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο (ή σε πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο) ή στον νόμιμο εκπρόσωπο μη φυσικού προσώπου το εκδοθέν Αποδεικτικό Ενημερότητας, ή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο μη φυσικού προσώπου ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού μέσω διαδικτύου, όταν στο σύστημα εμφανίζεται το μήνυμα «Ο φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί σε Δ.Ο.Υ. για το αποδεικτικό ενημερότητας».

Το αποδεικτικό ενημερότητας που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο πολίτη από το Κ.Ε.Π. αποτελεί διοικητικό έγγραφο, φέρει ηλεκτρονική αποτύπωση της σφραγίδας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων καθώς και ηλεκτρονική αποτύπωση της υπογραφής του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή υπαλλήλου της Υπηρεσίας αυτής που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προς τον οποίο παρέχεται σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση.

Τα Κ.Ε.Π., στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού μέσω διαδικτύου, δύνανται, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, να αποστέλλουν τη σχετική αίτηση σε Δ.Ο.Υ., μέσω τηλεομοιοτυπίας, και το αποδεικτικό, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του, αποστέλλεται από τη Δ.Ο.Υ. ταχυδρομικά στο Κ.Ε.Π. και παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο.
Δεν επιτρέπεται θεώρηση φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων του Αποδεικτικού Ενημερότητας που χορηγείται από το Κ.Ε.Π. ούτε η διόρθωση του για οποιοδήποτε λόγο.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk