«Προσφέρω γιατί νιώθω την ανάγκη…Δέχομαι γιατί έχω την ανάγκη». Με αυτό το σύνθημα ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ενώνει τις δυνάμεις του με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και φιλανθρωπικά σωματεία προκειμένου να συνδράμει αυτούς που έχουν ανάγκη. Στο Χαριστικό Παζάρι που διοργανώνεται από την Δευτέρα 27 έως την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014, ώρες 10.00 – 20.00, στην αίθουσα «Συν Αθηνά» στην πλατεία Βαρβακείου, όσοι έχουν την δυνατότητα θα μπορούν να προσφέρουν ρούχα και είδη ιματισμού για συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανακούφιση ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως άστεγοι, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, μετανάστες, αποφυλακισμένοι, οι οποίοι δυσκολεύονται ή δεν γνωρίζουν που να απευθυνθούν για βοήθεια. Επίσης, προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου συνεργασίας που έχει αναπτύξει ο Οργανισμός με τοπικούς φορείς και άλλους οργανισμούς καθώς και με τα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ για την υλοποίηση ολοκληρωμένων κοινωνικών παρεμβάσεων. Η διάθεση των συγκεντρωμένων ειδών θα γίνεται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο.
Παράλληλα, στον χώρο της εκδήλωσης, απέναντι από την Δημοτική Αγορά, θα υπάρχει ενημερωτικό κιόσκι όπου θα διατίθεται πληροφοριακό υλικό για τις εξαρτησιογόνες ουσίες , τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, καθώς και για τις σχετικές υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΚΑΝΑ. Σύμμαχοι στο Χαριστικό Παζάρι είναι ο Δήμος Αθηναίων, το Κέντρο Πρόληψης του δήμου «Αθηνά Υγεία» και οι ΜΚΟ «Δεσμός», «Άρτος- Δράση», «Praksis», «Γιατροί του Κόσμου», «Προμηθέας» «Θετική Φωνή», «Κέντρο Ζωής», «CARITAS» και «Επάνοδος».
Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος ΕΣΠΑ με τίτλο «Προγράμματα στην κοινότητα και στον δρόμο (πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης) για τη μείωση της ζήτησης εξαρτησιογόνων ουσιών» που υλοποιεί ο ΟΚΑΝΑ και στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών στις τοπικές κοινωνίες και την αποτροπή της πρόσβασης και χρήσης.