ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Εργο για διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Προσωρινός ιδιωτικός φορέας σύμπραξης (ΙΦΣ) αναφορικά με το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ΣΔΙΤ ανακηρύχθηκε η κοινοπραξία εταιρειών ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και ΗΛΕΚΤΩΡ, θυγατρικές του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε περίπου 46 εκατ. ευρώ.
Το έργο αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες θα αποτελούνται από Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 120.000 τόνων ετησίως, Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και 10 Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) εκ των οποίων 9 υφιστάμενοι και 1 (ο ΣΜΑ Κοζάνης) αποτελεί νέα υποδομή στο πλαίσιο του έργου.
Σημειώνεται πως το έργο περιλαμβάνει την τεχνολογική εφαρμογή της αερόβιας επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των συμβατικών αποβλήτων, η οποία θα αναληφθεί από τη γερμανική εταιρεία Herhof GmbH, πάροχο τεχνολογιών αιχμής αναφορικά με τη διαχείριση απορριμμάτων με κατατεθειμένες πατέντες προστατευόμενες από δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, η οποία και αποτελεί 100% θυγατρική της εταιρείας της ΗΛΕΚΤΩΡ.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης ανέρχεται σε 27 έτη εκ των οποίων 2 έτη απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κατασκευής και 25 έτη αφορούν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης, μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα αποζημιώνεται μέσω καταβολών πληρωμών διαθεσιμότητας μέχρι τη λήξη της σύμβασης σύμπραξης.
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk