Γιατί οι καθηγητές αρνούνται να διδάξουν υπό συνοδεία αστυνομικών;

Για τον ίδιο λόγο που και τα δελτία στην τηλεόραση αρνούνται να διδάξουν συνοδεία αστυνομικών.