• Αναζήτηση
 • Το Δημοσιονομικό Πλαίσιο και το μέλλον της ΕΕ

  To Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) είναι για τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ ό,τι είναι το μηνιαίο όριο της πιστωτικής σας κάρτας.

  Το Δημοσιονομικό Πλαίσιο και το μέλλον της ΕΕ | tovima.gr
  To Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) είναι για τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ ό,τι είναι το μηνιαίο όριο της πιστωτικής σας κάρτας. Το Πλαίσιο καθορίζει τα όρια των ετήσιων δαπανών, ο προϋπολογισμός αφορά «πραγματικό» χρήμα. Οπως γίνεται σε κάθε προϋπολογισμό, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρώπης για μία επταετή περίοδο.
  Σ
  τις 13 Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο, 2014-2020, της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το εν λόγω ψήφισμα αποτελεί την απάντηση του Κοινοβουλίου στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2013. Τώρα που γνωρίζουμε τις επίσημες θέσεις των δύο θεσμικών οργάνων της ΕΕ τα οποία πρέπει να συμφωνήσουν για τη μελλοντική δημοσιονομική περίοδο, μπορούμε να προχωρήσουμε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων.
  Ο ρόλος της Επιτροπής τις προσεχείς εβδομάδες θα είναι να βοηθήσει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξουν σε συμφωνία. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικοί προϋπολογισμοί της ΕΕ θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, τους επιστήμονες, τους σπουδαστές και τις ΜΚΟ της Ευρώπης. Συνεπώς οι βασικές έννοιες πρέπει να είναι: «κοινή λογική», «αίσθηση του καθήκοντος» και «αίσθηση του επείγοντος».
  Η από κοινού εκμετάλλευση των πόρων της Ευρώπης για επιστημονικά προγράμματα ή για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, για παράδειγμα, θα είναι πάντα πιο αποτελεσματική από τις μεμονωμένες ενέργειες των 27 κρατών-μελών: αυτό είναι το νόημα του προϋπολογισμού της ΕΕ.
  Πιστεύω επίσης ότι τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο κατανοούν το επιχείρημα της Επιτροπής για έναν πιο ευέλικτο προϋπολογισμό της ΕΕ ώστε να προσαρμόζεται ταχύτερα στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις.
  Με το ίδιο πνεύμα, πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο χορήγησης κονδυλίων για την έρευνα και τη συνοχή. Σήμερα τα κριτήρια είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα. (Εντάσσεται το τάδε έργο στο δείνα γενικό πρόγραμμα; Συμπληρώθηκαν σωστά τα έντυπα;) Το βασικό κριτήριο πρέπει να είναι στο μέλλον: το έργο αυτό θα αλλάξει κάτι; Το χρωστάμε στον ευρωπαίο φορολογούμενο.
  Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν πίνακα που δείχνει τα ανώτατα όρια των δαπανών που επιτρέπονται κάθε χρόνο για κάθε πολιτική της ΕΕ. Δίνει στην Ευρωπαϊκή Ενωση, μία φορά κάθε επτά χρόνια, την ευκαιρία να καθορίσει τις πολιτικές προτεραιότητες για το μέλλον, καθώς και την ευκαιρία να εκπέμψει ένα ισχυρό μήνυμα στους πολίτες της και σε όλον τον κόσμο σχετικά με το πώς βλέπει τον εαυτό της στο μέλλον.
  Για όλους αυτούς τους λόγους έχουμε ανάγκη από μια συμφωνία, αλλά έχουμε κυρίως ανάγκη από μια καλή συμφωνία. Ποιος είναι ο ορισμός της λέξης «καλή» σε αυτό το πλαίσιο; Είναι απλό: το ΠΔΠ 2014-2020 πρέπει να εστιαστεί στην οικονομική ανάπτυξη, στην καινοτομία, στην εκπαίδευση και στις υποδομές, εκσυγχρονίζοντας παράλληλα τους κανόνες που διέπουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω της μείωσης των διοικητικών διατυπώσεων.
  Οταν περίπου 30 χώρες που ζουν η μία πλάι στην άλλη σε ένα μικρό τμήμα αυτού του πλανήτη ενεργούν, εργάζονται και μιλούν με μία φωνή, καθεμία από αυτές γίνεται ισχυρότερη. Αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα των διαπραγματεύσεων για το Δημοσιονομικό πΠλαίσιο 2014-2020!
  O κ. Janusz Lewandowski είναι επίτροπος της ΕΕ, αρμόδιος για τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Γνώμες