Σε αυτή την κρίσιμη καμπή, σε αυτή την οριακή στιγμή και στο πέρασμα του μεταπολιτευτικού συστήματος προς την Νέα Μεταπολίτευση, οφείλουμε να αναλύσουμε υπεύθυνα και ρεαλιστικά τόσο τα συσσωρευμένα αίτια της κατάρρευσής του σε μια χρονική κλίμακα αρκετών ετών, όσο και τα πολλαπλά αρνητικά μηνύματα από μεγάλη μερίδα των Πολιτών. Μηνύματα, που μετά την ψήφιση των μέτρων, σηματοδοτούν το οριστικό και αμετάκλητο τέλος του ιστορικού κύκλου της Μεταπολίτευσης και αναδεικνύουν την ανάγκη για ανανέωση και ανασύσταση τόσο του πολιτικού συστήματος όσο και του κόμματός της ΝΔ.
Η θετική υπέρβαση, η αναγέννηση και η επανίδρυση της ΝΔ οφείλουν να έχουν περιεχόμενο και αντίκρισμα αλήθειας. Μπροστά μας προβάλλει ένας νέος Ιστορικός Κύκλος, ένας νέος πολιτικά αιώνας, μία νέα εποχή. Ο κόσμος αλλάζει, η Ενωμένη Ευρώπη αλλάζει, η Ελλάδα αλλάζει, η Κοινωνία μας αλλάζει. Έτσι, και η ΝΔ οφείλει να διαμορφώσει τη νέα της ταυτότητα, το δικό της Πρόσωπο και Λόγο μέσα στην Ελλάδα και την Ενωμένη Ευρώπη, ως ένα Προοδευτικό και Αξιόπιστο Κόμμα με εναλλακτικό και ρεαλιστικό πρόγραμμα και με σαφή προοπτική μιας νέας πλειοψηφικής συμπαράταξης πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων με ευοίωνη προοπτική σταθερής και δημιουργικής διακυβέρνησης της χώρας.
Η ΝΔ είναι απαραίτητο να μεταβληθεί σε ένα σύγχρονο, πατριωτικό, και δημοκρατικό κίνημα με ευρωπαϊκό ορίζοντα και προσανατολισμό, που είχε και έχει προνομιακό πεδίο αναφοράς για τον 21ο αιώνα. Ωστόσο, για να είναι ένα Κίνημα με δύναμη στο παρόν και με εγγραφή στο μέλλον, ένα Κίνημα ελπίδας, νίκης και προοπτικής είναι ζωτική ανάγκη συνεχώς να ανανεώνεται, να αναγεννιέται σε ιδέες, οράματα, σε προτάσεις, σε γενιές, σε πρόσωπα. Η Επανίδρυση του κόμματός μας οφείλει να γίνει με όρους Συμμετοχής και Αυτό-οργάνωσης των Πολιτών και να συνδεθεί με την πρωτοβουλία, τη χειραφέτηση και την παρέμβαση των Ψηφοφόρων, των Φίλων, των Μελών και των Στελεχών δίνοντάς τους λόγο, φωνή και δύναμη με καταστατική κατοχύρωση.
Φυσικά αυτό σημαίνει ριζική ανανέωση και συνεχή εναλλαγή των Προσώπων σε κάθε πολιτικό, κομματικό, κοινωνικό και κρατικό αξίωμά, με απόλυτη έμφαση πάντα στο ήθος, την εντιμότητά και την προσφορά τους. Όλα τα παραπάνω συνεπάγονται απαραιτήτως και την αλλαγή του ονόματος. Μόνον έτσι μπορεί να αποτινάξει κάθε συμπεριφορά και κάθε μονιμότητα, που μετατρέπουν το πολιτικό αξίωμα από κοινωνικό λειτούργημα, σε προσωπικό και οικογενειακό επάγγελμα. Που μετατρέπουν μία ανοιχτή, ανανεωτική παράταξη, σε ένα κλειστό απομονωμένο και μπλοκαρισμένο κόμμα αξιωματούχων και διαχειριστών με μονοσήμαντες λογικές υποταγμένες στον «κρατισμό» και τον «κυβερνητισμό».
Φυσικά, η ανανέωση, η αναγέννηση και η επανίδρυση της ΝΔ πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με την ιστορική διαχρονική πορεία μιας μεγάλης Πατριωτικής Παράταξης, μιας πλειοψηφικής σύγχρονης Κέντρο-Δεξιάς. Έχουμε όλοι μας χρέος να σταθούμε με ευθύνη στο ύψος των περιστάσεων και να διασφαλίσουμε την ενότητα και την προοπτική της ΝΔ. Μόνο έτσι θα καταφέρει να αποτελέσει μία πυξίδα για την πορεία της Ελλάδας και των Ελλήνων μέσα στον 21ο αιώνα.