• Αναζήτηση
 • Πώς υπολογίζονται οι αποδείξεις δαπανών

  Ο κ. Νίκος Θεοχάρης ρωτάει: «Θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις αποδείξεις που θα συλλεχθούν το 2013. 1. Αν εγώ έχω 25.000 ευρώ από σύνταξη και επικουρικό, θα πρέπει να συλλέξω 6.250 ευρώ αποδείξεις. Αν έχω και 6.000 ευρώ εισοδήματα από ενοίκια, θα πρέπει να μαζέψω για 31.000 ευρώ αποδείξεις ή, επειδή τα ενοίκια φορολογούνται αυτοτελώς, θα μαζεύω μόνο για το ποσό της σύνταξης; 2. Το ποσό των αποδείξεων θα υπολογίζεται βάσει του οικογενειακού εισοδήματος (άθροισμα συντάξεως ανδρογύνου) ή χωριστά;».

  Ο κ. Νίκος Θεοχάρης ρωτάει:
  «Θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις αποδείξεις που θα συλλεχθούν το 2013. 1. Αν εγώ έχω 25.000 ευρώ από σύνταξη και επικουρικό, θα πρέπει να συλλέξω 6.250 ευρώ αποδείξεις. Αν έχω και 6.000 ευρώ εισοδήματα από ενοίκια, θα πρέπει να μαζέψω για 31.000 ευρώ αποδείξεις ή, επειδή τα ενοίκια φορολογούνται αυτοτελώς, θα μαζεύω μόνο για το ποσό της σύνταξης; 2. Το ποσό των αποδείξεων θα υπολογίζεται βάσει του οικογενειακού εισοδήματος (άθροισμα συντάξεως ανδρογύνου) ή χωριστά;».
  Απάντηση: 1. Οι αποδείξεις δαπανών υπολογίζονται για το 2013 σε ποσοστό 25% στο συνολικό από κάθε πηγή εισόδημα και έως ποσό εισοδήματος 42.000 ευρώ. Συνεπώς οι αποδείξεις δαπανών που πρέπει να συγκεντρώσετε θα ανέλθουν στο ποσό των 7.750 ευρώ. 2. Οι αποδείξεις δαπανών υπολογίζονται για κάθε σύζυγο χωριστά. Το άθροισμά τους μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ποσό του εισοδήματος καθενός.

  Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας
  Ο κ. Βασίλειος Βάσης ρωτάει:
  «Ζω και εργάζομαι στη Γερμανία περίπου 30 χρόνια. Φορολογούμαι στη Γερμανία για το εισόδημα από την εργασία μου και φορολογούμαι στην Ελλάδα για εισόδημα περίπου 4.000 ευρώ τον χρόνο από ενοίκια διαμερίσματος. Το φοροτεχνικό γραφείο ζητεί τώρα από μένα να υποβάλω την αίτηση φορολογικής κατοικίας για απαλλαγή διπλής φορολογίας.
  1. Πρέπει να κάνω την αίτηση;
  2. Αν δεν υποβάλω την αίτηση, ποιες είναι οι επιπτώσεις;
  Η Εφορία μου στη Γερμανία αρνήθηκε να υπογράψει την αίτηση, αφού η βεβαίωση ή πιστοποιητικό «περί μόνιμης κατοικίας» εκδίδεται από άλλες υπηρεσίες και όχι από την Εφορία. Και η άλλη απάντηση: «Δεν θα προσλάβουμε και άλλους υπαλλήλους για να διευθετήσουμε τις δικές σας ασάφειες»! Ο όρος φορολογική κατοικία είναι η κατοικία που μένεις (μόνιμη κατοικία) πάνω από 183 ημέρες τον χρόνο για τη Γερμανία.
  3. Τι μπορώ να κάνω έτσι ώστε να φορολογηθώ στη Γερμανία για το εισόδημα 4.000 ευρώ και όχι πλέον στην Ελλάδα;»

  Απάντηση:
  1. Στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτό το άρθρο ισχύει, ορίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του, με την εφαρμογή των διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας. Σε φόρο εισοδήματος υπόκειται ακόμη κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του. 2. Με τον Ν. 3943/2011 θεσπίστηκε η έννοια της φορολογικής κατοικίας, καθώς και η έννοια της συνήθους διαμονής. Ετσι φυσικά πρόσωπα με κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα φορολογούνται για το εισόδημα που αποκτούν οπουδήποτε, ενώ φυσικά πρόσωπα που κατοικούν ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους εκτός Ελλάδας φορολογούνται μόνο για το εισόδημα που αποκτούν στην Ελλάδα. 3. Κατά συνέπεια τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν εκτός Ελλάδας και υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ το λεγόμενο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, έτσι ώστε να μη φορολογηθούν για το παγκόσμιο εισόδημά τους. 4. Στα ερωτήματά σας: Με υπουργική απόφαση έχει θεσπιστεί η υποχρέωση υποβολής από τους κατοίκους εξωτερικού πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας, διαφορετικά είναι πιθανόν να φορολογηθούν για το παγκόσμιο εισόδημά τους, με την εφαρμογή βεβαίως των συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας. Το εισόδημα που αποκτάτε στην Ελλάδα θα φορολογηθεί κατ’ αρχήν στην Ελλάδα, ενώ θα πρέπει να δηλωθεί και στη φορολογική δήλωση που υποβάλλετε στη Γερμανία.
  Εκτακτο Ειδικό Τέλος Οικοδομών
  Ο κ. Κωνσταντίνος Βούγιας ρωτάει:
  «Την 24η Μαΐου 2011 αγόρασα μια οικία στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (αρ. συμβολαίου 8613) με αντικειμενική αξία 161.181,75 ευρώ. Διαθέτω παιδί ΑΜΕΑ (νοητική υστέρηση, αυτισμός, δείκτης νοημοσύνης 28, υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής και διαταραχή συμπεριφοράς, απόφαση Αρ. Πρωτ. 20745 Νομαρχίας Θεσσαλονίκης), με αναπηρία μεγαλύτερη από 67%. Κατέβαλα τις δύο δόσεις του ΕΕΤΗΔΕ του 2011 (αποδείξεις Α/Α1902/22.11.2011 ποσού 512,50 ευρώ και Α/Α 6011/30.1.2012 ποσού 512,50 ευρώ) με τους σχετικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ (αρ. σύνδεσης παροχής ΔΕΗ 221927267). Ακολούθως υπέβαλα όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσ/νίκης προκειμένου να τύχω της σχετικής μείωσης που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (ΠΟΛ. 1056). Υστερα από παρέλευση περίπου ενός έτους και κατόπιν δικής μου επικοινωνίας με την παραπάνω ΔΟΥ την 26η Νοεμβρίου 2012 μου έγινε γνωστό ότι δεν δικαιούμαι σχετική απαλλαγή διότι δεν αποδεικνύω την ιδιοκατοίκηση μέσα στο έτος 2011 στο παραπάνω σπίτι, παρ’ ότι με την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς αυτό και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μου υποβλήθηκαν στην παραπάνω ΔΟΥ. Απορώ και εξίσταμαι. Θα σας παρακαλέσω να μου πείτε πώς μπορώ να αποδείξω ότι είχα ιδιοκατοίκηση πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών (υποβολή συμβολαίου στην οικεία ΔΟΥ, σύνδεση με ΔΕΗ της οικίας, καταβολή σχετικών δημοτικών τελών με λογαριασμό ύδρευσης, έξοδό μου από την προηγούμενη κατοικία όπου διέμενα (στρατιωτικές κατοικίες περιοχής Νταλίπη Θεσσαλονίκης) ή σε τι άλλο θα πρέπει να προβώ προκειμένου να τύχω του σχετικού από την Πολιτεία ευεργετήματος, μια και η ΠΟΛ 1056 δεν ζητάει τίποτε περισσότερο απ’ ό,τι υπέβαλα στην παραπάνω ΔΟΥ. Δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει κενό νόμου και να επιβαρυνθώ για κάτι το οποίο δεν κατείχα το 2010 και απέκτησα εντός του 2011».
  Απάντηση: Η στήλη λυπάται που δεν μπορεί να σας απαντήσει ευθέως στο ερώτημά σας και τούτο διότι δεν έχει επαρκή στοιχεία ώστε να σχηματίσει αντικειμενική γνώμη. Σας συνιστά να ζητήσετε με έγγραφό σας που θα απευθύνεται στην αρμόδια ΔΟΥ να σας ενημερώσει για ποιους λόγους δεν γίνεται δεκτό το αίτημά σας για την απαλλαγή από το Ειδικό Εκτακτο Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών, έτσι ώστε να ερευνηθεί αν οι λόγοι που επικαλείται η ΔΟΥ είναι σύμφωνοι με τον νόμο.
  Εισφορά αλληλεγγύης σε κατοίκους εξωτερικού
  Ο κ. Ιωάννης Πορτοκαλάκης ρωτάει:
  «Ζω και εργάζομαι στο εξωτερικό από τον Ιούνιο του 2006. Ως το 2010 έκανα τη δήλωσή μου ως κάτοικος Ελλάδας. Το 2010 έκανα τη δήλωσή μου επίσης ως κάτοικος Ελλάδας έπειτα από επιβεβαίωση του τότε υπουργού Οικονομικών ότι δεν θα επιβληθεί έκτακτη εισφορά. Μετά την κατάθεση της δήλωσης μου επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά και εγώ έκανα δήλωση ανάκλησης, αφού πήγα στο Κατοίκων Εξωτερικού και έκανα ό,τι χρειαζόταν. Αποτέλεσμα, μου ήρθε η εκκαθάριση ως κάτοικος Ελλάδας και η εκκαθάριση της ανακλητικής ακόμα δεν έχει γίνει. Γιατί πρέπει να πληρώνω φόρο αλληλεγγύης και στη Γερμανία (φόρος αλληλεγγύης για την Ενωση των Γερμανιών) και στην Ελλάδα (για την παρούσα οικονομική κατάσταση); Παρακαλώ πείτε μου αν αυτό είναι σύννομο με τη νομοθεσία εναντίον της αποφυγής διπλής φορολογίας».

  Απάντηση:
  Η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης έχει επιβληθεί σε όλους όσοι αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως αν είναι κάτοικοι Ελλάδας ή ξένης χώρας. Οι συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις που για διάφορους λόγους επιβάλλονται έκτακτες εισφορές.

  Δικαιολόγηση τεκμηρίων
  Ο κ. Αρίσταρχος Καρλαύτης ρωτάει:
  «Στο παρελθόν δεν δήλωσα στους κωδικούς 659-660 εισοδήματα από τόκους (2009-2011), κέρδη από το Χρηματιστήριο και από αμοιβαία κεφάλαια (1999) και την είσπραξη του ποσού που δικαιούμουν από τη διανομή του κεφαλαίου ιδιωτικού ομαδικού ασφαλιστικού προγράμματος εργαζομένων σε συγκεκριμένη επιχείρηση (2003). Το ερώτημά μου είναι: Σε περίπτωση ελέγχου «πόθεν έσχες» θα μπορέσω να επικαλεστώ τα αντίστοιχα ποσά, για τα οποία διαθέτω ή μπορώ να ζητήσω τώρα δικαιολογητικά; Μπορώ και είναι σκόπιμο να υποβάλω τώρα συμπληρωματικές δηλώσεις για τα αντίστοιχα έτη και, αν ναι, με τι συνέπειες; Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω;».

  Απάντηση:
  Τα έσοδα που αποκτήσατε τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία φορολογήθηκαν με ειδικό τρόπο ή ήταν αφορολόγητα, έπρεπε να δηλωθούν το οικείο οικονομικό έτος με την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή με συμπληρωματική δήλωση η οποία έπρεπε να υποβληθεί ως τη λήξη του οικείου οικονομικού έτους. Δεν μπορείτε τώρα να επικαλείστε τα έσοδα αυτά για να δικαιολογήσετε τεκμήρια.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία