Στα δίχτυα του «Μεγάλου Αδελφού» έχουν πέσει 24.710 έλληνες μεγαλοκαταθέτες του εξωτερικού οι οποίοι θα πρέπει να δικαιολογήσουν ως το τέλος Ιανουαρίου την προέλευση κεφαλαίων ύψους 6,9 δισ. ευρώ ή να αποδείξουν ότι αυτά προέρχονται από εισοδήματα για τα οποία έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες φόροι. Διαφορετικά θα κληθούν όχι μόνο να καταβάλουν πρόσθετους φόρους αλλά και να αντιμετωπίσουν τον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

«Η διαδικασία που εφαρμόζει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τον εντοπισμό και κυρίως την είσπραξη των φόρων τέτοιων περιπτώσεων μπορεί να αποτελέσει πιλότο για τον έλεγχο όλων των φορολογουμένων που εμφανίζονται σε μια σειρά λίστες που ελέγχει το ΣΔΟΕ ή άλλες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών»
δηλώνει στο «Βήμα της Κυριακής» ο νέος γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος με την ιδιότητα του επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων έχει δημιουργήσει μια προηγμένη ηλεκτρονική εφαρμογή ώστε όσοι εντοπίζονται να έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό για να τα δικαιολογήσουν ή μη να συμπληρώσουν τα οικονομικά δεδομένα τους και να υπολογίζεται με συνοπτικές διαδικασίες ο πρόσθετος φόρος που πρέπει να καταβληθεί.

«Οσοι συλλαμβάνονται να φοροδιαφεύγουν ή θα πληρώνουν ή θα πηγαίνουν φυλακή»
δήλωσε προσφάτως στο «Βήμα FM 99,5» ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας δείχνοντας τις προθέσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα που σχεδιάζει να περιληφθούν στο επόμενο φορολογικό νομοσχέδιο.
Πώς όμως έχει καταφέρει το υπουργείο Οικονομικών να έχει στα χέρια του λίστα με περίπου 50.000 ονόματα φορολογουμένων που έχουν βγάλει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό και ποια βήματα ακολουθεί για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής;
Με νόμο του 2010 η ΓΓΠΣ μπορεί να αντλήσει στοιχεία απ’ όλες τις τράπεζες που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια για πολίτες που βγάζουν χρήματα στο εξωτερικό, και όχι μόνο. Το μέτρο αυτό, πέραν του ότι εφαρμόζεται για τον εντοπισμό εστιών φοροδιαφυγής, αποτελεί και ένα αντικίνητρο για να μη βγουν χρήματα στο εξωτερικό και αποδυναμωθεί το τραπεζικό σύστημα.
Δεν πρόκειται για λίστες της Τράπεζας της Ελλάδος αλλά για απευθείας λίστες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που προέρχονται από στοιχεία τα οποία στέλνουν κάθε μήνα όλες οι τράπεζες ανεξαιρέτως.
Από τις ως τώρα διασταυρώσεις των τραπεζικών δεδομένων έχουν προκύψει ενδείξεις για απόκρυψη εισοδημάτων 6,9 δισ. ευρώ από 24.710 περιπτώσεις.
Για τον λόγο αυτόν το υπουργείο Οικονομικών απέστειλε προς όλους αυτούς μια συστημένη επιστολή που παρουσιάζει σήμερα «Το Βήμα» και με την οποία τούς καλούσε να μπουν στην ειδική εφαρμογή του συστήματος Τaxis και να καταχωρίσουν τα οικονομικά δεδομένα τους.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι περίπου οι μισοί από τους φορολογουμένους που έλαβαν την παραπάνω επιστολή έχουν ερευνήσει το θέμα και έχουν ζητήσει διευκρινίσεις από ένα ειδικό γραφείο εξυπηρέτησης που έχουν δημιουργηθεί στο κεντρικό κτίριο της ΓΓΠΣ είτε με φυσική παρουσία είτε τηλεφωνικά.
Ηδη περίπου 3.000 άτομα έχουν εισέλθει στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή και έχουν καταχωρίσει κάποια στοιχεία για τα εισοδήματά τους ώστε να καλύψουν μέρος των καταθέσεων που έχουν βγάλει στο εξωτερικό. Τα περισσότερα στοιχεία έχουν να κάνουν με αυτοτελή φορολογούμενα ποσά που δεν τα είχαν καταχωρίσει στις φορολογικές δηλώσεις των προηγούμενων ετών, όπως είναι για παράδειγμα μερίσματα, τόκοι κτλ.
Ωστόσο σε οριστική διόρθωση των φορολογικών δεδομένων τους έχουν προχωρήσει μόλις 600 άτομα σε σύνολο περίπου 25.000. Αυτό σημαίνει ότι ο δρόμος για την αύξηση των εσόδων του κράτους κατά περίπου 2,5 δισ. ευρώ από το σύνολο των 6,9 δισ. ευρώ είναι μακρός ακόμη.
Πάντως ο νέος γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να ρίξει το βάρος στην τεχνολογία για τη συλλογή των φόρων, καθώς προέρχεται από τον χώρο της πληροφορικής και γνωρίζει ότι οι επιλογές είναι ανεξάντλητες. Επίσης, η χρήση της τεχνολογίας θα βοηθήσει στην άλλη μεγάλη πληγή της φοροδιαφυγής, που είναι η μη έκδοση αποδείξεων και η χρήση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα Εσόδων
Η αναδιάρθρωση των φοροελεγκτικών υπηρεσιών και η επίτευξη των στόχων των εσόδων είναι δύο από τις βασικότερες υποχρεώσεις του νέου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, του κ. Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος θα έχει 5ετή θητεία και θα αναλάβει τη δέσμευση να πετύχει συγκεκριμένους στόχους.
Επίσης, στις αρμοδιότητες του νέου Γενικού Γραμματέα Εσόδων είναι μεταξύ άλλων η τοποθέτηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3548/2007) και να αποφασίζει την πρόωρη λήξη της θητείας τους λόγω μη εκπλήρωσης των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων.

«Μεταφέρατε κεφάλαια μεγαλύτερα των δηλώσεών σας»
Τι αναφέρει η συστημένη επιστολή που απέστειλε το υπουργείο Οικονομικών

Στην επιστολή αναφέρεται ότι «από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών και ύστερα από επεξεργασία των δηλώσεών σας από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προέκυψε ότι τα χρηματικά ποσά που έχετε μεταφέρει στο εξωτερικό από 1.1.2009 ως 31.12.2011 είναι μεγαλύτερα από τα προκύπτοντα κεφάλαια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 2238/1994, βάσει των δηλώσεών σας του οικον. έτους 2004 και επομένων.

Επειδή η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 ως προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 και 67α του Ν. 2238/1994, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την παραλαβή της παρούσης, να ενημερώσετε την ειδική εφαρμογή που λειτουργεί για τον σκοπό αυτόν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε να τεθούν στη διάθεσή μας τα δεδομένα από τα οποία προκύπτουν τα κεφάλαια των προηγουμένων ετών σύμφωνα με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κατά την κείμενη νομοθεσία. Ταυτόχρονα θα δίδεται η δυνατότητα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ηλεκτρονικής υποβολής συμπληρωματικών δηλώσεων στον χρόνο που μεταφέρθηκαν χρηματικά ποσά στο εξωτερικό. Σημειώνουμε ότι για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης του φορολογουμένου για το Τaxisnet.

Σας επισημαίνουμε ότι εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ πλήρης φάκελος δικαιολογητικών που θα περιλαμβάνει:

α) Για τα κεφάλαια της παραγρ. 2 του άρθρου 19 του N. 2238/1994, όλα τα αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί τουλάχιστον ως το οικον. έτος 2004.

β) Στοιχεία που να αποδεικνύουν το ακριβές ποσό του εμβάσματος στο εξωτερικό ή που να αποδεικνύουν ότι όλο το έμβασμα δεν ανήκει στο πρόσωπο που εμφανίζεται στα στοιχεία των τραπεζών.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η μη ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας αυτή, δηλαδή η μη συμπλήρωση του παραπάνω πίνακα ή η μη υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών, θα έχει ως συνέπεια να εφαρμοσθούν άμεσα οι διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 όπως θα καθορισθούν με σχετική Υπουργική Απόφαση»
.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ