Τεχνική διαβούλευση για την παρακολούθηση και διαχείριση ιχνηθέτησης καυσίμων ξεκίνησε το υπουργείο Οικονομικών το οποίο προχωρεί στην υλοποίηση και εφαρμογή της σχετικής τεχνολογίας, η οποία εκτιμάται πως θα περιορίσει το λαθρεμπόριο καυσίμων.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων επιδιώκει μέσα από τη διαβούλευση να ολοκληρώσει έως τις 23 Ιανουαρίου την αποτύπωση των απαιτήσεων των τεχνολογιών ιχνηθέτησης καυσίμων. Οι απαιτήσεις αυτές εν συνεχεία θα αποτελέσουν μέρος των τεχνικών προδιαγραφών αξιολόγησης τεχνολογιών ιχνηθέτησης καυσίμων μαζί με τις απαιτήσεις διεργαστηριακού ελέγχου ο οποίος θα διενεργηθεί με τον συντονισμό του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Σε πιλοτική φάση αναμένεται ο ιχνηθέτης να προστίθεται μόνο στο πετρέλαιο ναυτιλίας σε διυλιστήρια, φορολογικές αποθήκες, ή δεξαμενές εταιρειών εμπορίας.

Ο ιχνηθέτης θα διατίθεται από τον προμηθευτή ως καθαρή ουσία ή ως διάλυμα συγκεκριμένης συγκέντρωσης και θα παραδίδεται από τον προμηθευτή έτοιμος προς χρήση χωρίς να χρειάζεται η αραίωση του διαλύματος ή παρασκευή κάποιου μίγματος.

Ο ιχνηθέτης θα είναι αβλαβής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και θα είναι συμβατός με τα άλλα συστατικά των καυσίμων για να μην προκαλεί προβλήματα στους κινητήρες των οχημάτων και να μην αλλοιώνει τις ιδιότητες των καυσίμων.

Βασική παράμετρος είναι ο ιχνηθέτης να μη μπορεί να αφαιρεθεί ή να καταστραφεί με τρόπους οικονομικά συμφέροντες.