Σύλλογος Ελλήνων Φορολογουμένων: Φωτιά τα καύσιμα στην Ελλάδα

Με τις υψηλότερες φορολογικές παρεμβάσεις μεταξύ των κραττών της Εyρώπης επιβαρύνεται η λιανική τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μελέτης που εκπόνησε ο Σύλλογος «Ελληνες Φορολογούμενοι».

Με τις υψηλότερες φορολογικές παρεμβάσεις μεταξύ των κραττών της Εyρώπης επιβαρύνεται η λιανική τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μελέτης που εκπόνησαν για τον Σύλλογο «Ελληνες Φορολογούμενοι» ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γιάννης Σιάτρας και η κυρία Μαρία Σαββουλίδη αναφορικά με τις τιμές διαμόρφωσης των καυσίμων και ιδιαίτερα του πετρελαίου θέρμανσης.

Οπως, χαρακτηριστικά, επισημαίνεται στη μελέτη, για κάθε λίτρο αμόλυβδης βενζίνης που αγοράζουμε στην Ελλάδα, το 57,67% της τιμής αποτελείται από φόρους. (Δηλαδή, αν η τιμή της βενζίνης είναι 1,72 ευρώ σύμφωνα με στοιχεία της 31/10/2012, από την τιμή αυτή τα 0,992 ευρώ είναι φόροι) .Αυτό φέρνει την Ελλάδα στη 2η θέση με την υψηλότερη επιβάρυνση της φορολογίας στα καύσιμα!

Στην πρώτη θέση, με ελάχιστη διαφορά βρίσκεται η Σουηδία, όπου οι φόροι αποτελούν το 57,92% της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης. Η Κύπρος, βρίσκεται στην τελευταία θέση, όπου η τιμή της αμόλυβδης επιβαρύνεται από φόρους μόλις κατά 41,76%.

Τα στοιχεία που επεξεργάσθηκε ο Σύλλογος προέρχονται από το “Παρατηρητήριο Τιμών Ενέργειας” με την ονομασία “Europe’s Energy Portal”, το οποίο παρέχει -σε καθημερινή βάση- στοιχεία για την τιμή των διαφόρων ενεργειακών μορφών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν εξετάσουμε τα στοιχεία που συνιστούν το κόστος ενός λίτρου βενζίνης, το οποίο πωλείται από το πρατήριο βενζίνης στην τιμή του € 1,72, τότε διαπιστώνουμε ότι:
0,518 ευρώ αφορούν στο κόστος της προμήθειας του αργού πετρελαίου (θεωρητικά είναι το ίδιο για όλες τις χώρες της Ε.Ε.), 0,211 ευρώ αφορούν στο κόστος της διύλισης, της μεταφοράς και στο κέρδος του πρατηριούχου, 0,670 ευρώ αφορούν στον ειδικό φόρο καυσίμου και 0,322 ευρώ αφορά στον ΦΠΑ.

Βάσει των στοιχείων συνάγεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται: στην 20η υψηλότερη θέση από πλευράς κόστους διύλισης κλπ, στην 4η υψηλότερη θέση από πλευράς ειδικού φόρου, στην 3η υψηλότερη θέση από πλευράς ύψους του ΦΠΑ, στην 2η υψηλότερη θέση από πλευράς ύψους συνολικών φόρων.

Με βάση την τιμή του λίτρου αμόλυβδης βενζίνης, ο έλληνας που αμείβεται με τον κατώτατο βασικό μισθό, μπορεί να αγοράσει μόλις 334 λίτρα βενζίνης το μήνα, ενώ ο Δανός εργαζόμενος που αμείβεται με τον βασικό μισθό, μπορεί να αγοράσει 1.391 λίτρα βενζίνης, επισημαίνει ο Σύλλογος

Στις συγκρίσεις με βάση τον κατώτατο μισθό, ο Έλληνας βρίσκεται στην 16η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην 13η θέση, ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης (λιγότερα λίτρα αγοράζουν μόνον οι εργαζόμενοι της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Εσθονίας).

Δείτε τον σχετικό πίνακα

Πετρέλαιο θέρμανης

Η τιμή πώλησης στην Ελλάδα, είναι η 5η υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής, το 49,96% αποτελείται από φόρους. Δηλαδή, αν τη τιμή του λίτρου είναι €\ 1,367 ευρώ, τα 0,683 ευρώ είναι φόροι που πάνε στο ταμείο του Κράτους. Αυτό φέρνει την Ελλάδα στην 1η θέση με την υψηλότερη επιβάρυνση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και μάλιστα, αυτό συμβαίνει σε μία χώρα όπου το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί το κύριο μέσο για τη θέρμανση των κατοίκων.
Τη μικρότερη επιβάρυνση των φόρων στο πετρέλαιο θέρμανσης έχει η Τσεχία, με μόλις 19,37%.

Αν εξετάσουμε τα στοιχεία που συνιστούν το κόστος ενός λίτρου πετρελαίου θέρμανσης το οποίο πωλείται προς 1,367 ευρώ , τότε διαπιστώνουμε ότι: 0,518 ευρώ αφορούν στο κόστος της προμήθειας του αργού πετρελαίου (θεωρητικά είναι το ίδιο για όλες τις χώρες της Ε.Ε.), 0,167 ευρώ αφορούν στο κόστος της διύλισης, της μεταφοράς και στο κέρδος του πρατηριούχου. Όπως παρατηρούμε, το κόστος αυτό είναι σχετικά χαμηλό, αφού κατατάσσεται στην 24η θέση στην ΕΕ, 0,428 ευρώ αφορούν στον ειδικό φόρο καυσίμου (2η θέση στην Ε.Ε.), 0,256 ευρώ αφορούν στον ΦΠΑ (4η υψηλότερη στην Ε.Ε.).

Ένας Έλληνας καταναλωτής που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, μπορεί να αγοράσει μόλις 185 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης το μήνα. Αυτό τον φέρνει στη 17η θέση από πλευράς “αγοραστικής ισχύος” (από τα κράτη της Ευρωζώνης, ο Έλληνας καταναλωτής μπορεί να αγοράσει περισσότερο πετρέλαιο θέρμανσης, μόνο από τους Πορτογάλους και Εσθονούς εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό που ισχύει στις χώρες τους.
Αντίθετα, τα περισσότερα λίτρα πετρελαίου θέρμανσης (1.857), μπορεί να αγοράσει ο εργαζόμενος του Λουξεμβούργου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό στη χώρα αυτή.

Δείτε τον σχετικό πίνακα

Πετρέλαιο Κίνησης (Ντήζελ)

Και τα στοιχεία για το πετρέλαιο κίνησης (ντήζελ) δείχνουν ακριβώς το ίδιο, τονίζεται στη μελέτη του Συλλόγου «Ελληνες Φορολογούμενοι». Η Ελλάδα έχει σχετικά χαμηλό κόστος διύλισης και διάθεσης (19η θέση), υψηλούς φόρους (η σχέση φόρων προς την τιμή των καυσίμων βρίσκεται στην 8η θέση σητν ΕΕ), ενώ η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή (με βάση τις κατώτατες αμοιβές) βρίσκεται στη 16η θέση (από τις χώρες της Ευρωζώνης, μπορεί να αγοράσει περισσότερα λίτρα μόνον από τον εργαζόμενο της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Εσθονίας).

Δείτε τον σχετικό πίνακα

Συνολικά φορολογικά έσοδα από τον τομέα των οχημάτων

Τα έσοδα φόρων από καύσιμα και λιπαντικά, είναι στην Ελλάδα τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (από ένα δείγμα 14 χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία). Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από την παραπάνω κατηγορία φόρων κατά το έτος 2010 έφθασαν στα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτέλεσαν το 6,1% των συνολικών φορολογικών εσόδων, ή το 1,9% του ΑΕΠ.

Την υψηλότερη φορολογία έχει η Ελλάδα και στον τομέα τω “ετησίων τελών κυκλοφορίας”. Τα έσοδα από το τέλος αυτό κατά το 2010 έφθασαν στα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτέλεσαν το 2,3% των συνολικών φορολογικών εσόδων, ή το 0,7% του ΑΕΠ.

Συνολικά, τα έσοδα από τα διάφορα είδη φόρων και τελών του τομέα των οχημάτων, για το 2010 έφθασαν στα 6,53 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτέλεσαν το 9,3% των συνολικών φορολογικών εσόδων, ή το 2,9% του ΑΕΠ.
Για να αντιληφθούμε το μέγεθος του ποσού αυτού και της τεράστιας (και άδικης) επιβάρυνσης που υπήρξε για τους καταναλωτές, αρκεί να αναφέρουμε ότι, την ίδια χρονιά, τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων δεν ξεπέρασαν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk