Πρόσθετη δημοσιονομική ζημιά από τις συγχωνεύσεις φορέων διαχείρισης

Άνευ επιστημονικής τεκμηρίωσης και οικονομικής σκοπιμότητας είναι η δρομολογούμενη συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σύμφωνα με τον Πανελλαδικό Σύλλογο Εργαζομένων σε αυτούς και το Δίκτυο Προέδρων Φορέων Διαχείρισης. Με επιστολή τους στον πρωθυπουργό και σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία αναφέρουν ότι η δρομολογούμενη συγχώνευση των Φορέων θα έχει, μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα:

Άνευ επιστημονικής τεκμηρίωσης και οικονομικής σκοπιμότητας είναι η δρομολογούμενη συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σύμφωνα με τον Πανελλαδικό Σύλλογο Εργαζομένων σε αυτούς και το Δίκτυο Προέδρων Φορέων Διαχείρισης.

Με επιστολή τους στον πρωθυπουργό και σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία αναφέρουν ότι η δρομολογούμενη συγχώνευση των Φορέων θα έχει, μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα:

1) Την καθυστέρηση υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχουν τεθεί στα Τεχνικά Δελτία των Φορέων με αποτέλεσμα: απλήρωτους εργαζομένους και προμηθευτές, συσσώρευση οφειλών, «πάγωμα» όλων των δράσεων (φύλαξη, επιστημονική έρευνα, ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κ. α.).

2) Τροποποίηση πράξεων ΕΣΠΑ λόγω αλλαγής δικαιούχου, οικονομικού και φυσικού αντικειμένου που σημαίνει παύση πληρωμών και μη απορρόφησης κονδυλίων από το ΕΣΠΑ. Το προσωπικό των Φορέων έχει προσληφθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης του ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη») και η οποιαδήποτε μεταβολή στην εργασιακή του σχέση θα έθετε σε κίνδυνο την υλοποίηση του έργου με συνεπακόλουθους κινδύνους αστοχιών χρονοδιαγραμμάτων και απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων.

3) Για τον ορισμό νέων Προέδρων και Δ. Σ. σε συγχωνευμένους Φορείς θα πρέπει να προηγηθεί η αλλαγή του συνόλου του θεσμικού πλαισίου που τους διέπει καθώς και αλλαγή στους κανονισμούς λειτουργίας των ΔΣ, προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών – ανάθεσης υπηρεσιών, μελετών. Χωρίς την αλλαγή των παραπάνω νομοθετημάτων και κανονισμών δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί η ενταγμένη πράξη στο ΕΣΠΑ. Όμως σύμφωνα με τους κανονισμούς και το σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ, όλοι οι δικαιούχοι (και οι Φ. Δ. Π. Π.) θα πρέπει να έχουν συμβασιοποιήσει όλες τις προμήθειες, τις μελέτες και τις υπηρεσίες που έχουν δεσμευτεί κατά την υλοποίηση της πράξης εντός του 2013. Οι καθυστερήσεις που θα προκληθούν από τις δρομολογούμενες συγχωνεύσεις οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που θέτει το ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα την μη απορρόφηση σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα μείνουν για ακόμη μία φορά αδιάθετα.

4) Το μεγαλύτερο υποέργο των Φορέων αφορά την Επιστημονική Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας:

α) των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και

β) των πουλιών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ που αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας μας προς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες Κοινοτικές Οδηγίες, αποτελεί εθνική υποχρέωση της χώρας μας η σύνταξη εξαετούς έκθεσης για την κατάσταση διατήρησης των ειδών των κοινοτικών οδηγιών για την περίοδο 2006 – 2012, βασιζόμενη σε επιστημονική έρευνα πεδίου (on site). Σήμερα διανύουμε περίοδο παράτασης ενός έτους η οποία δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρκετοί Φορείς έχουν ολοκληρώσει τους διαγωνισμούς τους για το έργο της παρακολούθησης ενώ οι υπόλοιποι είτε βρίσκονται στο στάδιο της διενέργειας των διαγωνισμών είτε αναμένουν τις τελικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Οποιαδήποτε μεταβολή αυτή την στιγμή στην υλοποίηση των Τεχνικών Δελτίων και συνεπακόλουθα στις διαγωνιστικές διαδικασίες, θα βγάλει το υποέργο της Επιστημονικής Παρακολούθησης εκτός χρονοδιαγράμματος κάτι που μπορεί να συνεπάγεται και σημαντικά πρόστιμα για τη χώρα μας.

5) Την απώλεια κοινοτικών πόρων κι από άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως LIFE, INTERREG, κ. α.,

«Η λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς το σύνολο των λειτουργικών δαπανών και δράσεων καλύπτονται από Κοινοτικούς Πόρους και διοικούνται από άμισθα Δ. Σ. και Προέδρους», σημειώνουν στην επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό. Και προσθέτουν: «Για να γίνει λοιπόν κατανοητή η σκοπιμότητα των δρομολογούμενων συγχωνεύσεων, παρακαλούμε πολύ τα αρμόδια Υπουργεία (ΠΕΚΑ, Διοικ. Μεταρρύθμισης, Οικονομικών) να τεκμηριώσουν και να μας γνωρίσουν με ποιόν τρόπο και πόση υπολογίστηκε ότι θα είναι η εξοικονόμηση πόρων που θα προέλθει από τη συγχώνευση των Φ. Δ. Π. Π. και αν έχουν συνυπολογίσει τον (βέβαιο) κίνδυνο επιβολής προστίμων στην χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μη τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από τις Κοινοτικές Οδηγίες».

Αναφερόμενοι μάλιστα στην περίπτωση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου για το οποίο είχε επιβληθεί πρόστιμο (βρίσκεται σε αναστολή) ύψους 48.000.000 Ευρώ επισημαίνουν ότι τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία των Φορέων στο ΕΠΠΕΡΑΑ για την περίοδο 2007-2013 ανέρχονται στο ποσό των 102.582.122,79 Ευρώ.

Και οι εργαζόμενοι στους Φορείς καταλήγουν: «Οι δρομολογούμενες συγχωνεύσεις Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, όχι μόνο δεν δημιουργούν δημοσιονομικό όφελος αλλά αντίθετα θα προκαλέσουν δημοσιονομική ζημία. Αν συνυπολογίσουμε και την περιβαλλοντική ζημία που θα υποστούν οι Προστατευόμενες Περιοχές της χώρας μας εύλογα αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο επιλέγηκαν οι Φ. Δ. Π. Π. για την πρώτη αυτή πιλοτική φάση του εγχειρήματος συγχωνεύσεως φορέων».
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk