Η λύση για να νικήσουμε την σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση, που οδηγεί μοιραία στην γενικότερη κρίση των αξιών, είναι η ενίσχυση των Γραμμάτων, των Επιστημών και φυσικά η αναβάθμιση του ρόλου των ελληνικών πανεπιστημίων και της Ερευνας.

Η θέση αυτή πρέπει να αποτελεί αδιαμφισβήτητο δεδομένο, για να μπορούμε να ελπίζουμε σε πολίτες ολοκληρωμένους, με ανεπτυγμένη κριτική ικανότητα και σοβαρότητα στην εξέλιξη της επιστημονικής τους κατάρτισης.

Με αφορμή το σχέδιο νόμου για τις αλλαγές στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, θα προτείνουμε ορισμένες αλλαγές με κύριο στόχο την βελτίωση της παιδείας στην Ελλάδα: Η Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να βασιστεί στην ελευθερία επιλογής σχολείων, είτε ιδιωτικών, είτε δημοσίων από τους μαθητές ανάλογα με την κλίση τους, όπως ήδη εφαρμόζεται στο εξωτερικό με θετικά αποτελέσματα.

Επίσης η ευελιξία ενός σχολείου, το οποίο θα προσαρμόζεται σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές με βάση την κλίση τους, είναι εξίσου απαραίτητο στοιχείο, που θα ανεβάσει το επίπεδο μάθησης και παιδείας στη εκπαίδευση. Τα μίζερα σχολεία οδηγούν σε ένα στάσιμο μέλλον χωρίς προοπτική και αυτό είναι κάτι που η κοινωνία μας οφείλει να αποφύγει, αν θέλει να έχει μια νεολαία ανταγωνιστική με κίνητρα, στόχους και εφόδια.

Ένα επιπλέον βασικό κομμάτι του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης των Ελλήνων, είναι η έμφαση στους μαθητές με ειδικές ανάγκες, στους αλλοδαπούς και τους δίγλωσσους μαθητές. Στόχος μας θα είναι να αισθάνονται ασφάλεια στο σχολείο και να ενσωματωθούν, αλλά ταυτόχρονα να μορφωθούν, ώστε να προσαρμοστούν στη Ελληνική κοινωνία.

Επομένως, χρειάζονται συγκεκριμένα σχολικά βιβλία και εξειδικευμένους δασκάλους, κάτι που αυτόματα σημαίνει ανάγκη για επιδοτήσεις προσραμμάτων, ώστε να εκπαιδευτούν οι δάσκαλοι και καθηγητές.

Περνώντας στα θέματα των ελληνικών πανεπιστημίων, το πρώτο βήμα στην αναδιοργάνωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σωστότερο είναι να ξεκινήσει από τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα:

1. Διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων μετά τη λήψη του απολυτηρίου της Γ΄ τάξης του Λυκείου. Δηλαδή αναβάθμιση του Λυκείου και κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στην Γ΄ τάξη του Λυκείου.

2. Οι εισαγωγικές εξετάσεις για τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης θα πρέπει να διενεργούνται από ειδικό μόνιμο εξεταστικό φορέα, δηλαδή από ένα εθνικό κέντρο αξιολόγησης, που θα είναι ανεξάρτητος και δεν θα συνδέεται με το υπουργείο Παιδείας. Θα είναι στελεχωμένο με εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στην αξιολόγηση, σε συνεργασία όμως με πανεπιστημιακούς που θα προέρχονται από αντίστοιχες ειδικότητες. Το κέντρο αξιολόγησης θα λειτουργεί με τράπεζα θεμάτων, οι οποίες συνεχώς θα ανανεώνονται.

3. Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα να προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διενεργεί το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης μία ή δύο φορές τον χρόνο (Σεπτέμβριο ή Ιούνιο).

4. Για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια θα λαμβάνεται υπόψη σε σημαντικό ποσοστό η συνολική επίδοση των μαθητών και στις τρεις τάξεις του λυκείου. Αυτό θα καθορίζεται από περιφερειακά τεστ, που θα διενεργούνται από το εθνικό κέντρο αξιολόγησης στην Α΄ και στη Β΄ τάξη του Λυκείου, σε συνδυασμό με την προφορική αξιολόγηση και τον φάκελο του μαθητή. Εφόσον η αξιολόγηση της επίδοσης διαφέρει από την αξιολόγηση στις εισαγωγικές εξετάσεις, η διαφορά θα ρυθμίζεται με ειδικό αλγόριθμο. Έτσι οι μαθητές θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνουν την σχολική τους επίδοση και να μη μελετούν μόνο την τελευταία χρονιά.

5. Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν τέσσερα αντικείμενα, κατά επιστημονική ειδικότητα, με δυνατότητα επιλογής και συνδυασμό περισσοτέρων αντικειμένων για την εισαγωγή σε παρεμφερείς σχολές.

6. Η ύλη των εξετάσεων θα προέρχεται από τα τρία έτη της ύλης που διδάσκεται στο λύκειο, ενώ στον προσδιορισμό της, θα συμμετέχουν τα αντίστοιχα τμήματα των ΑΕΙ. Τα τμήματα των ΑΕΙ θα καθορίζουν επίσης το ύψος της βαθμολογίας για την εισαγωγή φοιτητών στο οικείο πανεπιστήμιο.

7. Θα δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να ζητήσουν αναβαθμολόγηση των γραπτών τους, σε περίπτωση που διαφωνούν με τον πρώτο βαθμολογητή.. 8. Για να είναι αδιάβλητες, θα μπορούσε να καταρτιστεί ένα μητρώο βαθμολογητών, από το οποίο θα αποφασίζεται με κλήρωση μια μέρα νωρίτερα των εισαγωγικών εξετάσεων, ποιοι θα είναι οι αρμόδιοι για την επιλογή θεμάτων. 9. Από την τράπεζα θεμάτων που αναφέρθηκε παραπάνω, επίσης μέσω κλήρωσης θα επιλέγονται τα θέματα κάθε χρονιάς, λίγες ώρες πριν τις εξετάσεις ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος διαρροής των ερωτήσεων.

Η ελληνική Πολιτεία, θα διατηρήσει σε υψηλό βαθμό το επίπεδο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μόνο αν τα πανεπιστήμια αρχίσουν να δέχονται αξιόλογους νέους, με δυνατότητα να εξελίξουν την έρευνα και την γνώση.

Γιατί αν ένα πανεπιστήμιο δεν προσαρμόζεται στις σύγχρονες μαθησιακές ανάγκες και δεν μπορεί να αποτελέσει βασική πηγή ολοκληρωμένης γνώσης, είναι ένα πανεπιστήμιο με ελλείψεις.

Ας θυμόμαστε πως το μυστικό για την έξοδο μας από την κρίση, κρύβεται στην παιδεία μας, στους νέους επιτυχημένους Επιστήμονες και στους ολοκληρωμένους πολίτες.