• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Ο κ. Απόστολος Στράντζας ερωτά:
  «Το 2007 έκανα εισαγωγή από Γερμανία αυτοκίνητο ΙΧ μοντέλο 2004. Πώς είναι δυνατόν να λαμβάνεται η παλαιότητα από την ημέρα κυκλοφορίας στην Ελλάδα, δηλαδή αν ήταν 50 ετών παλαιό, πάλι μετράει η ημέρα κυκλοφορίας στην Ελλάδα;».

  Απάντηση: Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΦΕ, τα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητά τους, η οποία υπολογίζεται από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα. Είναι αναμφίβολο ότι η διάταξη αυτή έχει στοιχεία παραλογισμού. Θα ήταν λογικό η διάταξη αυτή να αναφέρει ότι η παλαιότητα «μετράει» από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

  Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών
  Ο κ. Παναγιώτης Σταυρόπουλος ερωτά:
  «Απασχολώ οικιακή βοηθό (οικόσιτη). Καθαρές ετήσιες αποδοχές 10.794. Το 1ο, 2ο και 3ο δίμηνο δεν έγινε παρακράτηση λόγω αφορολογήτου 12.000 ευρώ. Το 4ο και 5ο δίμηνο έγινε παρακράτηση με αφορολόγητο 8.000. 1) Στο 6ο δίμηνο θα γίνει παρακράτηση με αφορολόγητο 5.000; Για τα προηγούμενα δίμηνα πρέπει να γίνει διορθωτική δήλωση ή θα γίνει η διόρθωση από την Εφορία; 2) Ο ΦΜΥ καταβάλλεται μηνιαίως ή πριν από την προσωρινή δήλωση συνολικά ανά δίμηνο; 3) Δικαιούται μείωση φόρου 1,5%;».

  Απάντηση:
  1.Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4024/2011, αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΦΕ και θεσπίστηκε νέα κλίμακα φόρου με αφορολόγητο ποσό 5.000 ευρώ. Οι νέες διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2011 και μετά. Ειδικά για την παρακράτηση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, η νέα κλίμακα φόρου ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012. Κατά συνέπεια, ο φόρος εισοδήματος που έχει παρακρατηθεί με τις προϊσχύουσες κλίμακες φόρου θα συμψηφισθεί με τον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης με βάση τη νέα κλίμακα φόρου.
  2. Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών αποδίδεται εφάπαξ στη ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης ως την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση.
  3. Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών που παρακρατείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ, μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του.

  Σύνταξη σε κάτοικο αλλοδαπής
  Η κυρία Καλλιόπη Καρακίτσιου ερωτά:
  «Είμαι ανύπαντρη κόρη δημοσίου υπαλλήλου του υπουργείου Γεωργίας που πέθανε εν υπηρεσία και παίρνω μερίδιο σύνταξης από τον πατέρα μου από το  υπουργείο Οικονομικών. Σε περίπτωση μόνιμης μετακόμισης στο εξωτερικό θα συνεχίσω να παίρνω τη σύνταξη ή θα μειωθεί; Εχω στην κατοχή μου και ένα διαμέρισμα από το οποίο παίρνω ενοίκιο. Πώς θα φορολογούμαι πλέον ως κάτοικος εξωτερικού;».

  Απάντηση:
  1. Η σύνταξή σας δεν θα περικοπεί εξαιτίας της εγκατάστασής σας στην αλλοδαπή. Αν θα περικοπεί θα οφείλεται σε λόγους γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής η οποία ασκείται στην Ελλάδα.
  2. Ως κάτοικος αλλοδαπής θα υποβάλλετε δήλωση φόρου εισοδήματος στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού με την οποία θα δηλώνετε τα εισοδήματα που αποκτάτε στην Ελλάδα.

  Δήλωση εν διαστάσει συζύγων
  Η κυρία Σοφία Βανδώρου ερωτά:
  «Ηθελα να ρωτήσω, σε περίπτωση διάστασης με τον σύζυγο, χωρίς αίτηση διαζυγίου, τι γίνεται με τη φορολογική δήλωση για το έτος που είχε προχωρήσει μαζί; Κάνει ο καθένας μόνος του; Τι ακριβώς χρειάζεται;».

  Απάντηση: Οταν οι σύζυγοι λόγω διάστασης που υπάρχει μεταξύ αυτών δεν συμβιώνουν, καθένας από τους συζύγους έχει υποχρέωση να υποβάλει δική του φορολογική δήλωση και να δηλώσει το ατομικό του εισόδημα. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης φέρει ο φορολογούμενος. Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων απαιτείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο, ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο.

  Αποπληρωμή στεγαστικού
  Ο κ. Νεκτάριος Τσώνος ερωτά:
  «Σκέφτομαι αν με συμφέρει να αποπληρώσω εντός του 2012 το υπόλοιπο στεγαστικού δανείου που σήμερα είναι 12.000 ευρώ και το οποίο ετησίως με βαρύνει με τόκους περίπου 450 ευρώ. Δεδομένου ότι:
  είμαστε οικογένεια με δύο παιδιά,κατέχω ΙΧ 1.400 cc, κατέχω οικία 110 τ.μ.,η σύζυγός μου κατέχει οικία 144 τ.μ. χωρίς άλλα εισοδήματα,το πραγματικό δηλωθέν μου εισόδημα υπερκαλύπτει το τεκμαρτό. Υπάρχει περίπτωση, λόγω τεκμηρίων και της εφάπαξ πληρωμής των 12.000 ευρώ του δανείου, να κληθώ να πληρώσω περισσότερα χρήματα ετησίως, από τα 450-45=405 ευρώ που αντιστοιχούν στους τόκους -10% απαλλαγή από φόρο;».

  Απάντηση: Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης στ’ του άρθρου 17 του ΚΦΕ, η τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής αποτελεί τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Κατά συνέπεια, αν το ποσό του οφειλόμενου στεγαστικού δανείου των 12.000 ευρώ εξοφληθεί εφάπαξ, αυτό το ποσό θα προστεθεί στο ποσό των τεκμηρίων διαβίωσης (αντικειμενικές δαπάνες) και θα διαμορφωθεί ένα νέο ποσό τεκμηρίου, το ύψος του οποίου θα πρέπει να είναι μικρότερο του δηλούμενου οικογενειακού εισοδήματος, διαφορετικά θα φορολογηθείτε με βάση το ποσό του τεκμηρίου όπως αυτό θα διαμορφωθεί με το άθροισμα των τεκμηρίων διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων, εκτός αν έχετε τη δυνατότητα να δικαιολογήσετε τη διαφορά μεταξύ του τεκμαρτώς προσδιορισθέντος εισοδήματος και του δηλωθέντος με επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου που σχηματίστηκε τα προηγούμενα χρόνια ή με έναν άλλον τρόπο από αυτούς που έχουν νομοθετηθεί.

  Απόσβεση δανείου
  Ο κ. Θεόδωρος Βλαχόπουλος ερωτά:
  «Τον Δεκέμβριο του έτους 2009 αγόρασε ο γιος μου διαμέρισμα 90 τ.μ. ως πρώτη κατοικία και την αξία του την εξόφλησε λαμβάνοντας δάνειο τραπέζης. Ο γιος μου εργάζεται και έχει δικό του εισόδημα.
  Η απορία μου είναι αν τα ετήσια ποσά που καταβάλλει ο γιος μου για την τοκοχρεολυτική απόσβεση του δανείου του απαιτείται να τα δικαιολογήσει, ανάλογα με το εισόδημά του ή η περίπτωσή του εμπίπτει στην αναστολή του “πόθεν έσχες”, ως τις 31.12.2013 ή ακόμη και πέραν αυτής, ως αγορά πρώτης κατοικίας κατά το έτος 2009».

  Απάντηση: Η δαπάνη για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων εξακολουθεί να αποτελεί τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και δεν σχετίζεται με την αναστολή του «πόθεν έσχες» για την αγορά ακινήτων ή την ανέγερση οικοδομών.

  Αποδείξεις δαπανών
  Ο κ. Αδάμ Καραδήμας ερωτά:
  «Καλημέρα και χρόνια πολλά. Στη φορολογική δήλωση που θα γίνει τον μήνα Μάιο για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2012 θα βάλουμε μέσα όλες τις αποδείξεις ακόμη και για την πληρωμή (ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΔΑΠ – κινητή τηλεφωνία);».

  Απάντηση: Οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώς και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους μεταφορικών μέσων, δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες οι οποίες απαιτείται να προσκομισθούν για να ισχύει το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου.

  Φορολογία ναυτικών
  Ο κ. Θεόδωρος Ελευθερίου ερωτά:
  «Ποια θα είναι η φορολογία για τους έλληνες ναυτικούς το 2012; Θα παραμείνει η ίδια με το 2011;».

  Απάντηση: Από το ημερολογιακό έτος 2010 ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του Εμπορικού Ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή 6% για τους αξιωματικούς και 3% για το κατώτερο πλήρωμα.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία