Η εμπειρία από την εκτεταμένη χρήση αλλεπάλληλων φορολογικών μέτρων την τελευταία διετία είναι δυστυχής.

Τα έσοδα δεν συγκεντρώθηκαν, η οικονομία βυθίστηκε και η δυσαρέσκεια των πολιτών χτύπησε κόκκινο. Γεγονός που δείχνει ότι η χώρα έχει ανάγκη μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία δεν πρέπει να βραδύνει.
Η κυβέρνηση Παπαδήμου μπορεί λόγω της σύνθεσης της να επεξεργαστεί και να διαμορφώσει μια κοινώς παραδεκτή φορολογική πολιτική η οποία και θα υπηρετεί το στόχο της δημοσιονομικής πειθαρχίας και την οικονομία θα διευκολύνει.