Με την κρίση χρέους να εισέρχεται στον πυρήνα της ευρωζώνης αυξάνοντας µάλιστα τους φόβους για µία νέα πιστωτική κρίση που θα µπορούσε να οδηγήσει την πραγµατική οικονοµία σε βαθύτερη ύφεση, οι αγορές παραµένουν εξαιρετικά ευµετάβλητες, ενώ οι επενδυτές δυσκολεύονται να προσαρµοσθούν στις εναλλαγές της ψυχολογίας που καθορίζεται από πολιτικές αποφάσεις, οδηγώντας σε νέες απώλειες οµόλογα και µετοχές.

«Η ευρωζώνη θα πρέπει να κάνει κάτι για να ηρεµήσει τις αγορές, καθώς τη στιγµή αυτή οι επενδυτές εκτιµούν ότι δεν τους δίνεται τίποτε προς αυτή την κατεύθυνση µε αποτέλεσµα η αβεβαιότητα και η µεταβλητότητα να παραµείνουν σε υψηλά επίπεδα» ανέφεραν αναλυτές, θεωρώντας πως «διέβηµεν τον Ρουβίκωνα». Τα επιτόκια δανεισµού της Ιταλίας έχουν σκαρφαλώσει εξάλλου σε µη βιώσιµα επίπεδα, ενώ της Ισπανίας (βρέθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 1997) και της Γαλλίας αυξήθηκαν εκ νέου, εντείνοντας τις ανησυχίες για µετάδοση της κρίσης χρέους από την Ελλάδα στις µεγαλύτερες οικονοµίες. Οι φόβοι, µάλιστα ότι η δεύτερη µεγαλύτερη οικονοµία της ευρωζώνης µπαίνει σταδιακά και αυτή στη δίνη του χρέους έχει δώσει, όπως λέγεται, µία νέα τροπή στην κρίση. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΚΤ έσπευσε σε αγορές ισπανικών και ιταλικών οµολόγων, σε µια προσπάθεια να περιορίσει την εκτίναξη του κόστους δανεισµού και κατ’ ουσίαν τη µετάσταση της κρίσης χρέους. Πολλοί πιστεύουν ότι ο µόνος τρόπος για να µπει ανάχωµα στην κρίση είναι να αρχίσει η ΕΚΤ να αγοράζει µεγάλο όγκο κρατικών οµολόγων, αντιγράφοντας τα προγράµµατα «ποσοτικής χαλάρωσης» που εφαρµόζουν οι κεντρικές τράπεζες σε Ηνωµένες Πολιτείες και Βρετανία. Η Γαλλία και η Γερµανία συνεχίζουν, ωστόσο, τον πόλεµο λέξεων για το αν θα πρέπει να παρέµβει πιο επιθετικά η ΕΚΤ, δεδοµένου ότι οι περιορισµένες αγορές κρατικών οµολόγων στις οποίες προέβη τους τελευταίους µήνες δεν κατάφεραν να ηρεµήσουν τις αγορές. Η Γαλλία ζητεί τη δυναµικότερη συµµετοχή της ΕΚΤ, καθώς το κόστος δανεισµού της αυξάνεται συνεχώς απειλώντας την αξιολόγηση ΑΑΑ των κρατικών της τίτλων, αλλά το Βερολίνο συνεχίζει να αντιστέκεται, λέγοντας ότι οι κανόνες της ΕΕ απαγορεύουν µια τέτοια κίνηση. Ο επικεφαλής οικονοµολόγος της Citigroup προειδοποίησε πως ο χρόνος τελειώνει γρήγορα και πως κάτι πρέπει να γίνει αµέσως προτού υπάρξει σοβαρός κίνδυνος χρεοκοπίας κάποιας χώρας όπως η Ισπανία ή η Ιταλία. Ευρωζώνη και ∆ΝΤ έχουν συζητήσει πάντως την ιδέα για δανεισµό της ΕΚΤ στο Ταµείο, προκειµένου αυτό να µπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες διάσωσης ακόµη και των µεγαλύτερων µελών της νοµισµατικής ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η βαθύτερη ύφεση στην Ελλάδα (6,2% το 2011 και 6% το 2012 προβλέπει π.χ. η UBS), οι ανησυχίες για το ύψος των κεφαλαιακών ενισχύσεων που θα χρειαστούν οι τράπεζες, τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων για το πρόγραµµα ανταλλαγής των ελληνικών οµολόγων (PSI) και η απελευθέρωση της έκτης δόσης θα καθορίσουν την πορεία του ΧΑ.

Από την άλλη πλευρά στο πλαίσιο του PSI, η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών µε βάση έλληνες αξιωµατούχους αναµένεται να γίνει µε κοινές µετοχές, αλλά ορισµένοι γνώστες της διαδικασίας δεν αποκλείουν τελικά έναν συνδυασµό κοινών και προνοµιούχων µετοχών, σενάριο το οποίο θα µπορούσε να βελτιώσει και την εικόνα του ΧΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

* Μέλος στο Συμβούλιο Προσφυγών (Appeal Board) των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών για τις τράπεζες, τις ασφαλίσεις και τις κεφαλαιαγορές εξελέγη η κυρία Aννα Κωνσταντίνου , νομική σύμβουλος και γενική διευθύντρια του Γραφείου uni0394ιεθνούς Ασφάλισης. Πρόκειται για τιμητική διάκριση για το ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα και ιδιαίτερα για τον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, η οποία μάλιστα έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

* Το Συμβούλιο Προσφυγών είναι κοινό όργανο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority, EBA), της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority – ESMA), ανεξάρτητο από διοικητικούς και ρυθμιστικούς μηχανισμούς, με αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται προσφυγών κατά αποφάσεων των παραπάνω εποπτικών αρχών. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Προσφυγών προσβάλλονται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

* Το Συμβούλιο Προσφυγών αποτελείται από έξι τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη και έχει πενταετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη φορά. Η κυρία Κωνσταντίνου, ως αναπληρωματικό μέλος, επελέγη από την EIOPA ύστερα από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Μεικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και το Συμβούλιο Εποπτών της Αρχής και είναι η μόνη ελληνίδα μέλος του Συμβουλίου.

* Η κυρία Κωνσταντίνου πριν από τη θέση την οποία κατέχει σήμερα ήταν επί 20 έτη νομική σύμβουλος της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και στη συνέχεια νομική σύμβουλος των ασφαλιστικών εταιρειών της τράπεζας Eurobank.


ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ