Τις τελευταίες ηµέρες παρακολουθούµε τις δραµατικές προσπάθειες της κυβέρνησης να αποφύγει τη χρεοκοπία, αποδεικνύονται όµως λίγες και γίνονται πολύ αργά. ∆ιότι η τρόικα πλέον εισηγείται «κούρεµα» της τάξεως του 60% και η πτώχευση φαντάζει αναπόφευκτη. Και στην περίπτωση αυτή οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες.

Η κυβέρνηση είχε την επιλογή να χρεοκοπήσει τη χώρα τον Μάιο του 2010. Αντ’ αυτού ορθώς επέλεξε το µνηµόνιο. Επέλεξε, δηλαδή, να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές για να επιστρέψει η χώρα στις αγορές. Η επιστροφή όµως στις αγορές συνοδευόταν από επίπονη προσπάθεια που απαιτούσε πολιτικές θυσίες, τις οποίες ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου, η κυβέρνησή του και το ΠΑΣΟΚ, όπως αποδεικνύεται, δεν ήταν διατεθειµένοι να κάνουν.

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση επέλεξε το µνηµόνιο για να κερδίσει χρόνο ποντάροντας στο ότι το πρόβληµα δεν είναι της Ελλάδας αλλά της ευρωζώνης. Αντί λοιπόν να προχωρήσει τις διαρθρωτικές αλλαγές και να κάνει βαθιές τοµές για τη δηµιουργία ενός µικρότερου, φθηνότερου και πιο αποτελεσµατικού κράτους, διαχειρίστηκε την κατάσταση υπεκφεύγοντας. Ψήφιζε νόµους που δεν εφάρµοζε, µείωνε τους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων και ταυτόχρονα πλήρωνε αυξηµένες υπερωρίες, έβαζε φόρους και διατηρούσε ανοικτές τις µαύρες τρύπες του ΟΣΕ, έδιωχνε τους συµβασιούχους και έκανε προσλήψεις κτλ.

Οι προσπάθειες της τελευταίας στιγµής να κάνει σε έναν µήνα αυτά που δεν έκανε σε δύο χρόνια αποδείχθηκαν µάταιες και έτσι οδηγούµαστε στη χρεοκοπία. Μόνο που, αν το είχαµε κάνει τον Μάιο του 2010, τα οφέλη θα ήταν µεγαλύτερα.

Τότε θα µπορούσαµε να κόψουµε µεγαλύτερο µέρος του χρέους. Σήµερα δεν συµπεριλαµβάνονται στο «κούρεµα» τα 65 δισ. ευρώ της βοήθειας που έχουµε πάρει από την ΕΕ και το ∆ΝΤ, τα 60 δισ. ευρώ οµόλογα που έχει αγοράσει η ΕΚΤ για να στηρίξει τις τιµές τους και τα περισσότερα έντοκα γραµµάτια που έχει εκδώσει η κυβέρνηση. Ετσι το όφελος από το «κούρεµα» είναι σήµερα περιορισµένο. Επίσης στο διάστηµα αυτό πληρώσαµε τόκους ύψους 10 δισ. ευρώ που δεν θα είχαµε πληρώσει αν το χρέος είχε «κουρευθεί» κατά 50% τον Μάιο του 2010.

Επιπλέον σήµερα οι έλληνες πολίτες είναι πιο φτωχοί απ’ ό,τι το 2010 καθώς έχουν υποστεί µειώσεις µισθών και συντάξεων, φορολογικές επιδροµές ή έχουν χάσει τη δουλειά τους, ενώ µεγάλο µέρος της αξίας της περιουσίας τους (ακίνητα, µετοχές κτλ.) έχει εξανεµιστεί. Η χρεοκοπία, λοιπόν, έρχεται ετεροχρονισµένα και έχει περιορισµένα οφέλη. Η αδυναµία υλοποίησης του µνηµονίου ήταν η µεγάλη χαµένη ευκαιρία της Ελλάδας.
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ