• Αναζήτηση
 • Η επόμενη ημέρα για τον ΟΤΕ

  «Κούρεμα» μισθών, άρση μονιμότητας

  Νέα δεδοµένα για τον ΟΤΕ δηµιουργεί η αύξηση της συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της Deutsche Telekom µετά τη µεταβίβαση του 10% των µετοχών του Οργανισµού που κατείχε το Ελληνικό Δηµόσιο. Πλέον οι Γερµανοί ελέγχουν το 40% των µετοχών του Οργανισµού ενώ η διαφοροποίηση των ποσοστών φέρνει και ανατροπή των ισορροπιών στο διοικητικό συµβούλιο, καθώς η ελληνική πλευρά χάνει µία θέση. Το διοικητικό συµβούλιο του ΟΤΕ από 10µελές µετατρέπεται σε 11µελές, µε σαφή πλειοψηφία της DT που θα διορίζει 6 µέλη.

  Νέα δεδοµένα για τον ΟΤΕ δηµιουργεί η αύξηση της συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της Deutsche Telekom µετά τη µεταβίβαση του 10% των µετοχών του Οργανισµού που κατείχε το Ελληνικό Δηµόσιο. Πλέον οι Γερµανοί ελέγχουν το 40% των µετοχών του Οργανισµού ενώ η διαφοροποίηση των ποσοστών φέρνει και ανατροπή των ισορροπιών στο διοικητικό συµβούλιο, καθώς η ελληνική πλευρά χάνει µία θέση.

  Το διοικητικό συµβούλιο του ΟΤΕ από 10µελές µετατρέπεται σε 11µελές, µε σαφή πλειοψηφία της DT που θα διορίζει 6 µέλη. Η γερµανική πλέον διοίκηση θέτει όρους στην κυβέρνηση ζητώντας να αλλάξει µε νοµοθετική ρύθµιση το εργασιακό καθεστώς προκειµένου να προχωρήσει στην εξαγορά και του τελευταίου κοµµατιού 6% που κρατεί το Δηµόσιο.

  Οι Γερµανοί στις συζητήσεις τους µε την κυβέρνηση έχουν θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη µείωση του εργασιακού κόστους στον ΟΤΕ µέσα από απολύσεις ή µετατάξεις τουλάχιστον 2.000 εργαζοµένων. Από τη διοίκηση του οργανισµού υποστηρίζουν πως το κόστος εργασίας αντιπροσωπεύει το 46% των συνολικών εξόδων ή το 35,3% των εσόδων. Το 2010 διαµορφώθηκε στα 766 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 265 εκατ. ευρώ τα έσοδα από τα πάγια…

  Με στόχο να µειωθεί το κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού του ΟΤΕ κατά 300 εκατ. ευρώ τα επόµενα τέσσερα χρόνια ξεκίνησε ο διάλογος της διοίκησης του Οργανισµού µε την ΟΜΕ – ΟΤΕ. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του ΟΤΕ κ. Μ. Τσα µάζ στο πλαίσιο της συζήτησης για την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας επεσήµανε προς τους συνδικαλιστές πως η µείωση αυτή είναι απαραίτητη προκειµένου ο ΟΤΕ να πλησιάσει τα επίπεδα µισθοδοσίας αντίστοιχων εταιρειών στην Ευρώπη, να γίνει ανταγωνιστικός και να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητά του. Το κόστος µισθοδοσίας του ΟΤΕ αντιστοιχεί στο 34% των εσόδων του όταν ο µέσος όρος των τηλεπικοινωνιακών οµίλων στην Ευρώπη είναι 22%. Από τις εννέα προτάσεις της διοίκησης που τέθηκαν στο τραπέζι του διαλόγου ξεχωρίζουν η κατάργηση της µονιµότητας, το πάγωµα των µισθών, η κατάργηση επιδοµάτων και η εθελουσία έξοδος. Η διοίκηση καλεί την ΟΜΕ – ΟΤΕ να µελετήσει τις προτάσεις ώστε η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας να υπογραφεί το αργότερο εντός δύο µηνών.

  Οι πιο σηµαντικές προτάσεις του κ. Τσαµάζ είναι:

  Κατάργηση της µονιµότητας για υπαλλήλους πουέχουνπροσληφθεί πριν από το 2005 και που αποτελούν το 75% του προσωπικούτου ΟΤΕ. Διατήρησηµισθώνστασηµερινά επίπεδα(µηδενικές αυξήσειςκαι πάγωµαετήσιαςωρίµανσης2,2%). Κατάργησησειράςεπιδοµάτων. Δηµιουργία νέου µισθολογίου βασιζόµενου στη σηµαντικότητα της θέσης και στην απόδοση.

  Τροποποίηση διατάξεων του πειθαρχικού ελέγχου ώστε να γίνει λιγότερο πολύπλοκος, η απονοµή της δικαιοσύνης να γίνεται ταχύτερα και οι ποινές να ανταποκρίνονται στη βαρύτητα των παραπτωµάτων. Διάφορες µορφές εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού.

  Κλείνουν 80 OTEshops

  Σ ε πρώτηφάση οιΓερµανοίτης Deutsche Telekom προτείνουν γενναίο «κούρεµα» σε ό,τι αφορά τον αριθµό των σηµείων εξυπηρέτησης του κοινού. Μάλιστα, στην τελευταία συνάντηση µε την ΟΜΕ – ΟΤΕ, η διοίκηση του οργανισµού ανακοίνωσε πως θα κλείσει περίπου 80 OTEshops και 60 σηµεία εξυπηρέτησης πελατών σε όλη την Ελλάδα σε µια προσπάθεια αναδιοργάνωσης του δικτύου ώστε να µην υπάρχουν επικαλύψεις µε τα καταστήµατα «Γερµανός» αλλά ταυτόχρονα να σταµατήσουν να λειτουργούν και σηµεία πώλησης τα οποία είναι ζηµιογόνα.

  Σχετικά µε τα 60 σηµεία εξυπηρέτησης πελατών, από την εταιρεία αναφέρουν πως δεν πρόκειται για καταστήµατα αλλά για σηµεία όπου πλήρωναν λογαριασµούς οι πελάτες και τα οποία δεν απασχολούσαν πάνω από ένα άτοµο.

  Το σύνολο σχεδόν των ΟΤΕshops και των σηµείων εξυπηρέτησης πελατών στα οποία θα µπει λουκέτο βρίσκονται στην επαρχία και στα νησιά. Σύµφωνα µε την ΟΜΕ – ΟΤΕ περίπου 400 άτοµα θα θιχτούν από το κλείσιµο των καταστηµάτων. Βεβαίως, επειδή οι εργαζόµενοι του ΟΤΕ είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, προς το παρόν δεν θα απολυθούν αλλά προβλέπεται να µεταταχθούν σε άλλες υπηρεσίες του οργανισµού. Η εξέλιξη όµως αυτή θα ενισχύσει τους ισχυρισµούς της διοίκησης για πλεονάζον προσωπικό. Οπως είναι ήδη γνωστό, στις συζητήσεις της διοίκησης και της ΟΜΕ – ΟΤΕ για τη ΣΣΕ ένα από τα αιτήµατα της διοίκησης είναι η άρση µονιµότητας για τους υπαλλήλους της µητρικής εταιρείας που έχουν προσληφθεί πριν από το 2005. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει περαιτέρω συρρίκνωση του δικτύου του ΟΤΕ µετά τη λειτουργική συγχώνευση ΟΤΕ και Cosmote.

  Σηµειώνεται ότι στο τέλος του 2010 το δίκτυο καταστηµάτων του ΟΤΕ στην Ελλάδα αποτελούνταν από 224 OTEshops (206 ιδιόκτητα και τα 18 franchise), 22 καταστήµατα Cosmote και 435 Γερµανός.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία