• Αναζήτηση
 • Ελληνική κρίση – Λιτότητα και ανθρώπινα δικαιώματα

  Ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για το εξωτερικό χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα Σέφας Λουμίνα, προειδοποίησε ότι η εφαρμογή πρόσθετων μέτρων λιτότητας και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προτάθηκαν από την τρόικα (ΔΝΤ, ΕΕ, και ΕΚΤ) για την επίλυση της κρίσης χρέους της Ελλάδος, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη σοβαρή παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων του λαού.

  «Η εφαρμογή του δεύτερου πακέτου μέτρων λιτότητας και των διαρθρωτικών αλλαγών που περιλαμβάνουν μαζικές ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων, είναι πιθανό να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και συνεπώς στην απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον Ελληνικό λαό και ειδικότερα από τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού, όπως οι φτωχοί, οι ηλικιωμένοι, οι άνεργοι και τα άτομα με αναπηρία» είπε ο κ. Λουμίνα.

  «Το δικαίωμα στην τροφή, το νερό, στην κατάλληλη στέγη, στην εργασία και στις δίκαιες συνθήκες δεν πρέπει να κινδυνεύουν από την εφαρμογή των μέτρων λιτότητας» τόνισε, καλώντας την κυβέρνηση να «δημιουργήσει μια προσεκτική ισορροπία ανάμεσα στη λιτότητα και στην εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το προβάδισμα των υποχρεώσεων των Κρατών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.»

  Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας κάλεσε επίσης τις αρχές να διατηρήσουν κάποιο δημοσιονομικό περιθώριο προκειμένου να ανταποκριθούν στα βασικά δικαιώματα του λαού, και ιδιαίτερα στα κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα.

  «Η αύξηση των φόρων, οι περικοπές στα δημόσια έξοδα και τα μέτρα ιδιωτικοποίησης πρέπει να εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουν ως συνέπεια την αβάστακτη δοκιμασία του λαού.»

  «Τα χρέη μπορούν να αποπληρωθούν μόνο με έσοδα» είπε ο κ. Λουμίνα ενθυμούμενος ότι παρά τη λιτότητα της περσινής χρονιάς, που παρουσιάστηκε ως μέρος του πρώτου πακέτου σωτηρίας της Ελλάδος, η οικονομία της παραμένει αδύναμη, υπάρχει πρωτογενές έλλειμμα στον προϋπολογισμό και το χρέος παραμένει ανεπίδεκτο εξόφλησης.

  «Μια οικονομία που συρρικνώνεται δεν μπορεί να δημιουργήσει κανένα έσοδο και συμβάλει στη μειωμένη δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους. Έπρεπε να υπάρξει περισσότερος χρόνος για τα διαρθρωτικά μέτρα που ήδη εφαρμόζονται

  Κατά την άποψή του «το πρόβλημα της αδυναμίας εξόφλησης των χρεών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τμήμα του σχεδίου σωτηρίας.»

  Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας κάλεσε επίσης την Τρόικα να παραμείνει ενήμερη για τις συνέπειες που έχουν στα ανθρώπινα δικαιώματα οι πολιτικές που σχεδιάζει στο πλαίσιο της προσπάθειας επίλυσης της κυρίαρχης κρίσης χρέους στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια προσέγγιση στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το πρόβλημα του χρέους στον κόσμο, ο κ. Λουμίνα είπε ότι « δεν θα υπάρξει μακροχρόνια λύση στο κυρίαρχο πρόβλημα χρέους αν τα ανθρώπινα δικαιώματα του λαού δεν ληφθούν υπόψη».

  —————————————

  Ο κ. Σέφας Λουμίνα διορίστηκε το 2008 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας σχετικά με τις συνέπειες του εξωτερικού χρέους και άλλων σχετικών διεθνών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων των Κρατών στην απόλαυση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ειδικότερα των οικονομικών, κοινωνικών, και πολιτισμικών δικαιωμάτων. Είναι ανεξάρτητος από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οργανισμό. Ο κ. Λουμίνα είναι καθηγητής στο Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πραιτόρια.

  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk