Μέτρα προστασίας για ανέργους μεγάλης ηλικίας

Να υιοθετήσει άμεσα η κυβέρνηση τα μέτρα ενίσχυσης των ανέργων μεγάλης ηλικίας, που δεν εφαρμόζονται λόγω του ότι δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι, ζητεί σε πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη. Στο πόρισμα επισημαίνεται ότι η κάμψη της προστασίας από την απόλυση, η οποία υιοθετήθηκε πρόσφατα με την ανάληψη των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση, πλήττει εντονότερα τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Να υιοθετήσει άμεσα η κυβέρνηση τα μέτρα ενίσχυσης των ανέργων μεγάλης ηλικίας, που δεν εφαρμόζονται λόγω του ότι δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι, ζητεί σε πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη.

Στο πόρισμα επισημαίνεται ότι η κάμψη της προστασίας από την απόλυση, η οποία υιοθετήθηκε πρόσφατα με την ανάληψη των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση, πλήττει εντονότερα τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Με το ν. 3863/2010, αναφέρεται στο πόρισμα, τροποποιήθηκαν βασικές διατάξεις του δικαίου των απολύσεων με αύξηση των αριθμητικών ορίων για την εφαρμογή της διαδικασίας ομαδικών απολύσεων, καθώς και ως προς τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης και τον τρόπο καταβολής της.

Ωστόσο, εν γνώσει των αυξημένων προβλημάτων κινητικότητας και επανένταξης στην αγορά εργασίας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, επιχειρείται με την ίδια νομοθετική ρύθμιση να αμβλυνθούν, για την κατηγορία αυτή, οι συνέπειες που θα έχει η κάμψη της προστασίας ως προς τη διατήρηση της θέσης εργασίας, ενώ προβλέπεται και περιορισμός των απολύσεων με ειδικότερο αριθμητικό κριτήριο για τους εργαζομένους ηλικίας 55 ως 64 ετών.

Έτσι:

α) με την παρ. 4 ο ν 3863/2010 δημιουργεί αντικίνητρο για τις απολύσεις των προχωρημένης ηλικίας εργαζομένων, αφού ο εργοδότης επιβαρύνεται με μεγάλο ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών αυτασφάλισης των απολυθέντων για τρία χρόνια.

β) Με την παρ. 5 προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης ειδικών προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης από τον ΟΑΕΔ με χρηματοδότηση από τον ΛΑΕΚ, με τα οποία ο ΟΑΕΔ θα αναλαμβάνει το υπολειπόμενο κόστος της αυτασφάλισης για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής από τον εργοδότη.

γ) Υπάρχει πρόβλεψη για ένταξη του συνόλου αυτής της κατηγορίας των απολυόμενων στα προγράμματα εργασίας των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία στο δημόσιο τομέα.

Σε αντίθεση όμως με όσα ισχύουν για την διευκόλυνση των απολύσεων, σημειώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, στην περίπτωση των αντισταθμιστικών μέτρων, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία όμως μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί.

Κοινωνία
Σίβυλλα
  • Ερμής… νέας εποχής Μια σταγόνα από τη ροζ Churchill σαμπάνια κύλισε στα χειροποίητα Berlutti παπούτσια του Φίφη Δελμούζου-Κασσανδρή. Ο μεγαλοβιομήχανος, χρυσός κληρονόμος,... ΣΙΒΥΛΛΑ
Helios Kiosk