Μείωση 4,5% παρουσίασε ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούνιο του 2010 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου του 2009, έναντι μείωσης 13% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008.

Ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουνίου 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουνίου 2009, παρουσίασε μείωση κατά 5,8%, έναντι μείωσης 10,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008. Η μείωση του γενικού δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον περασμένο Ιούνιο 2010 οφείλεται κυρίως στη μείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού κατά 10,5%, που αντανακλά στη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από τις πάσης φύσεως επιχειρηματικές δραστηριότητες, στη μείωση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 3%, στη μείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων κατά 2,3% και στη μείωση του δείκτη παροχής νερού κατά 1,2%.