Η κρίση επηρεάζει και τη ναυτιλία, καθώς αλλάζει τις προτεραιότητες της διαχείρισης. Η ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία διαθέτει ένα δικό της μοντέλο διαχείρισης, το οποίο περιστρέφεται γύρω από τον πλοιοκτήτη. Αυτό το μοντέλο αποδεικνύεται ανθεκτικό και δείχνει ικανό να απορροφήσει τις νέες απαιτήσεις, αναφέρει στο «Βήμα» ο κ. Χρ. Λειβαδάς, διευθυντής στόλου (ενός από τους τρεις) της ναυτιλιακής εταιρείας Scorpio Commercial Μanagement SΑΜ, στο Μόντε Κάρλο.

-Σε αυτό το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις για τις ελληνικές εταιρείες;

«Οχι μόνο για τις ελληνικές.

Ολες οι εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και προβλήματα που καλούνται να λύσουν. Το να κρατήσεις τον πελάτη σου ικανοποιημένο, με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, και ταυτοχρόνως να μην εκθέσεις το πλοίο και τον κόσμο του σε κίνδυνο είναι σίγουρα δύο από τις σημαντικότερες προκλήσεις. Η διαχωριστική γραμμή είναι πολύ λεπτή και οι χειρισμοί που απαιτούνται χρειάζονται εμπειρία και γνώσεις.

Απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να αντιμετωπιστούν με επιτυχία τα παραπάνω είναι η διαρκής ενημέρωση, η παροχή κινήτρων για την παραμονή αλλά και την προσέλκυση νέων στον χώρο, η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των τμημάτων της ίδιας της εταιρείας, η ανάπτυξη μεθοδολογίας και διαδικασιών, η σύσφιγξη των σχέσεων με όσους ασχολούνται με το ταξίδι και το πλοίο σε όλα τα επίπεδα- π.χ. πράκτορες, λιμενικές αρχές, ναυλωτές, κ.ά. Η “επικοινωνία” είναι η λέξη-“κλειδί”».

-Βλέποντας τα πράγματα από το εξωτερικό, ποια είναι τα θετικά του τρόπου οργάνωσης των ελληνικών εταιρειών;

«Οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν έχουν όλες τον ίδιο τρόπο οργάνωσης. Αλλες είναι οργανωμένες πιο “παραδοσιακά”, ενώ άλλες περισσότερο “μοντέρνες”. Βασικά όμως ακολουθούν τις ίδιες κατευθύνσεις.

Στην Ελλάδα όμως υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία και στελέχη που δύσκολα βρίσκει κάποιος στο εξωτερικό. Αυτά τα στελέχη επιβάλλεται να αξιοποιηθούν. Η αξιοποίηση των ναυτικών, και ειδικά των πλοιάρχων, η διαρκής τους επιμόρφωση, καθώς και η απευθείας σύνδεσή τους με την εταιρεία λειτουργούν ως άξονας ανάπτυξης για κάθε ναυτιλιακό οργανισμό. Αντιστοίχως, οι άνθρωποι του γραφείου οφείλουν να κατανοήσουν πως το πλοίο είναι η πηγή των εσόδων».

-Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα για τους Ελληνες;

«Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουμε περισσότερο ευέλικτοι και δεκτικοί σε διαφορετικές ιδέες και όχι να αλλάξουμε ολοκληρωτικά. Σε καμία περίπτωση όμως να μην προσπαθήσουμε απλώς να “αντιγράψουμε” ξένες μεθόδους ή οργανογράμματα. Αυτό θα είναι καταστροφή.

Απαιτείται παροχή κινήτρων και η προβολή της δουλειάς μας ώστε νέοι συνάδελφοι να προστεθούν σε έναν χώρο που πραγματικά έχει καταπληκτικές προοπτικές, είτε η τελική επιλογή είναι η θάλασσα είτε η στεριά».