Τ η δεινή οικονομική κατάσταση αποτυπώνει και η πρόσφατη έρευνα της Κάπα Research για τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, όπου το 17% του δείγματος παραδέχεται ότι χρωστά στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), καθώς και λογαριασμούς κοινοχρήστων, στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. Μεγάλοι οφειλέτες αποδεικνύονται επίσης οι δήμοι και οι δημοτικές επιχειρήσεις, ακόμη και προς τις εταιρείες που έχουν αναλάβει την προμήθευσή τους με πετρέλαιο και αναλώσιμα και παράλληλα την κατάρτιση των λογαριασμών κοινοχρήστων. «Υπάρχουν δήμοι που χρωστούν υπηρεσίες και προμήθειες ακόμη και επτά ή οκτώ ετών» επισημαίνει η κυρία Χαρίτου, τονίζοντας παράλληλα ότι «κατά κανόνα μόνο στην εξόφληση της επισκευής εγκαταστάσεων θέρμανσης και στην προμήθεια πετρελαίου είναι συνεπείς, με μικρές, σχετικά, χρονικές καθυστερήσεις» . Ενδεικτικό πάντως είναι ότι τα χρέη προς την ΕΥΔΑΠ υπολογίζονται σε περίπου 160 εκατ. ευρώ και προέρχονται κυρίως από τους δήμους και τις επιχειρήσεις τους, ενώ οι οφειλές προς τον ΟΤΕ ανέρχονται περίπου σε 100 εκατ. ευρώ, με μεγαλύτερους οφειλέτες τους εναλλακτικούς παρόχους σταθερής τηλεφωνίας που χρησιμοποιούν το δίκτυό του.