Η κρίση φέρνει περικοπές ακόμη και στην πληρωμή των κοινοχρήστων! Περίπου έξι στους δέκα ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές καθυστερούν έως και έξι μήνες την καταβολή τους, σύμφωνα με στοιχεία που τηρούν εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τα έξοδα των περισσότερων πολυκατοικιών στην Αθήνα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην πληρωμή λογαριασμών των ΔΕΚΟ, παρ΄ ότι οι περισσότερες δείχνουν ανεκτικότητα και δίνουν «περίοδο χάριτος» στους καταναλωτές.