Αμεσα η απόσυρση των παλαιών ΙΧ

Από την ερχόμενη εβδομάδα- εκτός απροόπτου αναμένεται να εφαρμοστεί το μέτρο της απόσυρσης παλαιών οχημάτων, καθώς και η εφαρμογή των αυξημένων περιβαλλοντικών τελών κυκλοφορίας, που θα ισχύσουν άμεσα. Ηδη χθες υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία προβλέπει την άμεση εφαρμογή των προαναφερθέντων μέτρων και την καθιέρωση του «πράσινου» δακτυλίου από τον Σεπτέμβριο του 2010.

Από την ερχόμενη εβδομάδα- εκτός απροόπτου αναμένεται να εφαρμοστεί το μέτρο της απόσυρσης παλαιών οχημάτων, καθώς και η εφαρμογή των αυξημένων περιβαλλοντικών τελών κυκλοφορίας, που θα ισχύσουν άμεσα.

Ηδη χθες υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία προβλέπει την άμεση εφαρμογή των προαναφερθέντων μέτρων και την καθιέρωση του «πράσινου» δακτυλίου από τον Σεπτέμβριο του 2010. Το πλέγμα των μέτρων αυτών έχει επεξεργασθεί και εισηγηθεί ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιάς. Αναμένεται η δημοσίευση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η έκδοση της κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών και Επικοινωνιών με την οποία θα καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η έναρξη και η διάρκεια ισχύος, ο τρόπος καταβολής των κινήτρων και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της απόσυρσης ώστε να ισχύσει το μέτρο. Με άλλη κοινή υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες για την επιβολή των αυξημένων τελών κυκλοφορίας.

Για την απόσυρση υπάρχει εκφρασμένη άποψη του ΠαΣοΚ σύμφωνα με την οποία, εφόσον εκλεγεί ως κυβέρνηση, θα επανεξετάσει το μέτρο και την κλιμάκωση των οικονομικών κινήτρων, καθώς θεωρεί ότι ευνοούν όσους έχουν οχήματα μεγάλου κυβισμού και αδικεί όσους έχουν μικρά αυτοκίνητα.

Το μέτρο θα ισχύσει άμεσα και ως το 2015. Τα οικονομικά κίνητρα από την απόσυρση κλιμακώνονται από 500 ως 2.200 ευρώ για τα ΙΧ, από 500 ως 2.000 ευρώ για τα ελαφρά φορτηγά και από 3.000

ως 9.000 ευρώ για τα βαρέα φορτηγά. Παράλληλα προβλέπεται ότι τα κίνητρα αυτά προσαυξάνονται κατά 1.000, 1.500 και 4.000 ευρώ αντίστοιχα στην περίπτωση αντικατάστασης του παλιού με αγορά καινούργιου ή μη οχήματος κλάσης Α, δηλαδή που θα έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά μετά την 1.1.2005.

Ειδικότερα το όφελος για τους πολίτες από την απόσυρση επιβατικού ΙΧ κλιμακώνεται ως εξής: ως 900 κ.εκ. όφελος 500 ευρώ, 900-1.400 κ.εκ. 1.000 ευρώ, 1.400-2.000 κ.εκ. 1.500 ευρώ,2.000-2.400 κ.εκ. 1.800 ευρώ, 2.400+ κ.εκ. 2.200 ευρώ.

Επιπλέον υπάρχει πρόσθετο όφελος που φτάνει τα 1.000 ευρώ εφόσον η απόσυρση παλαιού οχήματος συνδυαστεί με την αγορά νέου ή μεταχειρισμένου οχήματος με χαμηλές εκπομπές που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά μετά την 1.1.2005.

Τα οχήματα που θα αποσύρονται θα μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας με σκοπό την ανακύκλωση των υλικών τους και την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των επικίνδυνων στοιχείων τους.

Ως την ολοκλήρωση του προγράμματος απόσυρσης οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας, δηλαδή ως το 2015, υπολογίζεται ότι θα έχουν επιτευχθεί θεαματικές μειώσεις των εκπομπών ρύπων της τάξεως του 50%-60% για όλους τους ρύπους. Στόχος των μέτρων είναι, μεταξύ άλλων, η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της απόσυρσης περίπου 730.000 οχημάτων (60% του γηρασμένου στόλου) ως τα τέλη του 2012.

Τα αυτοκίνητα που ανακοινώθηκε ότι θα μπορούν να αποσυρθούν ανήκουν στις κλάσεις Β, Γ και Δ, δηλαδή είναι εκείνα που έχουν κυκλοφορήσει ως τις 31 Δεκεμβρίου 2004.

Η δαπάνη απόσυρσης και ανανέωσης του στόλου οχημάτων για την περίοδο 2009-2012 έχει υπολογιστεί στα 2,3 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα των περιβαλλοντικών τελών κυκλοφορίας και του ΦΠΑ από τις επιπλέον πωλήσεις οχημάτων υπολογίστηκαν στα 1,7 δισ. ευρώ.

«Πράσινος» δακτύλιος
Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου καθιερώνεται ένα ακόμη κίνητρο για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων, που είναι η θέσπιση του «πράσινου» δακτυλίου, ο οποίος θα εφαρμοστεί στην Αθήνα από 1ης Σεπτεμβρίου 2011. Η εφαρμογή θα γίνει αρχικά στα όρια και στο ωράριο του υφισταμένου δακτυλίου, όπου θα περιορίζεται η είσοδος των οχημάτων με βάση την περιβαλλοντική τους επιβάρυνση, ενώ ειδικά έγχρωμα σήματα θα ισχύουν για τον πράσινο δακτύλιο. Το μέτρο θα εφαρμοστεί παράλληλα με τη διαφοροποίηση του χρώματος του σήματος των περιβαλλοντικών τελών κυκλοφορίας ώστε να ελέγχεται ευκολότερα η εφαρμογή του.

Ειδικότερα τα αυτοκίνητα με πολύ υψηλές εκπομπές ρύπων δεν θα εισέρχονται στον «πράσινο» δακτύλιο κατά το ωράριο λειτουργίας του. Τα «καθαρά» αυτοκίνητα, δηλαδή τα καινούργια, που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140 g/km, θα εισέρχονται ελεύθερα στον δακτύλιο. Ολα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα θα συνεχίσουν να κινούνται με το σύστημα «μονά- ζυγά».

Αυξάνονται τα τέλη κυκλοφορίας
Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας, που σήμερα γίνεται μόνο με τον κυβισμό του κινητήρα. Στο εξής η κλιμάκωση των νέων τελών κυκλοφορίας βασίζεται και στον κυβισμό αλλά και στην περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Τα «περιβαλλοντικά» πλέον τέλη κυκλοφορίας θα ισχύουν για όλες τις κατηγορίες οχημάτων (ΙΧ, φορτηγά κτλ.) ως εξής:

Στα επιβατικά ΙΧ η Α κλάση έχει μείωση των ετήσιων τελών κατά 18 ευρώ, η Β κλάση αύξηση κατά 50 ευρώ, η Γ αύξηση κατά 100 ευρώ και η Δ κατά 150 ευρώ.

Τα υβριδικά και ηλεκτρονικά οχήματα καθώς και τα οχήματα υδρογόνου με κυβισμό ως 1.928

κ.εκ. που ανήκουν στην Α κλάση δεν θα πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, ενώ για αυτά με μεγαλύτερο κυβισμό τα τέλη κυκλοφορίας περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων.

Τα ελαφρά και βαρέα φορτηγά δημόσια και ιδιωτικής χρήσης της Α κλάσης έχουν μείωση κατά 30% των υφισταμένων τελών, της Β αύξηση κατά 10%, της Γ κατά 15% και της Δ κατά 20%.

Η αναπροσαρμογή εφαρμόζεται για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2010 στα επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ και για τα τέλη κυκλοφορίας του 2011 για τα φορτηγά.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk