• Αναζήτηση
 • Φίλτρα για εκπαιδευτικούς

  Φίλτρα για εκπαιδευτικούς Με κεντρικό στόχο την ποιότητα στη διδασκαλία και την αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης ΣΥΛΒΑΝΑ ΡΑΠΤΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ στόχο την ποιοτική εκπαίδευση το υπουργείο Παιδείας θα περνάει από κόσκινο τους εκπαιδευτικούς και θα προσφέρει το καταφύγιο της τεχνικής εκπαίδευσης στους μαθητές που «δεν παίρνουν και πολύ τα γράμματα». Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε προς κάθε ενδιαφερόμενο

  Φίλτρα για εκπαιδευτικούς | tovima.gr


  ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ στόχο την ποιοτική εκπαίδευση το υπουργείο Παιδείας θα περνάει από κόσκινο τους εκπαιδευτικούς και θα προσφέρει το καταφύγιο της τεχνικής εκπαίδευσης στους μαθητές που «δεν παίρνουν και πολύ τα γράμματα». Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε προς κάθε ενδιαφερόμενο η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας την περασμένη εβδομάδα δημοσιοποιώντας το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την πρότασή της για την αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης.


  Το «κόσκινο» αφορά κυρίως τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα πρέπει να περάσουν από δύο διαδοχικά φίλτρα για να αποδείξουν την επιστημονική και παιδαγωγική τους ικανότητα: πρώτο φίλτρο ο διορισμός κατόπιν εξετάσεων, δεύτερο φίλτρο η αξιολογική έκθεση μετά τη διετή δοκιμαστική περίοδο υπηρεσίας που έπεται του διορισμού.


  Το καταφύγιο της αναβαθμισμένης τεχνικής εκπαίδευσης προβλέπεται να απορροφά τους αποφοίτους γυμνασίου των οποίων τα σχέδια δεν περιλαμβάνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και τους μαθητές που αποδεικνύεται στην πορεία ότι ανέβηκαν κατά λάθος στο τρένο του Ενιαίου Λυκείου.


  Η αξιολόγηση βάλλεται και εκ δεξιών και εξ αριστερών, παρά το γεγονός ότι κανένας δεν την αρνείται επί της ουσίας. Ολοι ανεξαιρέτως αναγνωρίζουν την επιτακτική ανάγκη της, ακόμη και αν αρνούνται να το ομολογήσουν.


  Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει την άποψη ότι πρέπει να αξιολογούνται όλοι για όλα, αλλά σημειώνει ότι από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα λείπουν τα κίνητρα και προτείνει αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών μέσα από εθνικές εξετάσεις των μαθητών στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και τη γλώσσα.


  Οι συνδικαλιστές οχυρώνονται πίσω από το επαναλαμβανόμενο «οι θέσεις μας είναι γνωστές», αφορίζουν το Προεδρικό Διάταγμα και υποστηρίζουν ότι πρέπει η αξιολόγηση να περνάει μέσα από τον ενισχυμένο θεσμικά σύλλογο διδασκόντων. Η επιχειρηματολογία τους όμως αρχίζει και τελειώνει στη διαδικασία, στην πολυπλοκότητα του προτεινόμενου συστήματος και στη χρέωση απόπειρας χειραγώγησης του κινήματος των εκπαιδευτικών από το υπουργείο Παιδείας.


  Πίσω όμως απ’ όλα αυτά κρύβεται το ΣΜΑ, το περίφημο Σώμα Μονίμων Αξιολογητών. «Ας πάρει πίσω το ΣΜΑ και συζητάμε» είναι το μήνυμα που στέλνουν στον υπουργό Παιδείας οι συνδικαλιστές και περιμένουν, προειδοποιώντας στο μεταξύ ότι θα ακολουθήσουν έντονες αντιδράσεις με πρώτη το συλλαλητήριο που συνδιοργανώνουν μεθαύριο Τρίτη 27 του μηνός στην πλατεία Κάνιγγος οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών, φοιτητών και γονέων. Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση


  Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αφορά και το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Η διαδικασία θα είναι παράλληλη και θα γίνεται μία φορά τον χρόνο.


  Στην κορυφή της πυραμίδας της αξιολόγησης βρίσκεται η Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικών Μονάδων (ΕΑΣΜ), τα επτά μέλη της οποίας (εκπαιδευτικοί αναγνωρισμένου κύρους ή σύμβουλοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) έχουν τετραετή θητεία και διορίζονται από τον υπουργό Παιδείας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.


  Κάτω από την ΕΑΣΜ βρίσκεται το Σώμα Μονίμων Αξιολογητών (ΣΜΑ), τα μέλη του οποίου θα επιλέγονται κατόπιν διαγωνισμού. Τριμελείς επιτροπές του ΣΜΑ θα αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς στις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις, για τη μονιμοποίηση τους, για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη και στις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ένσταση σχετικά με την έκθεση αξιολόγησης τους από τον διευθυντή του σχολείου και τον σχολικό σύμβουλο.


  Ειδικότερα η παράλληλη διαδικασία αξιολόγησης σχολείου και εκπαιδευτικών έχει ως εξής:


  Στο τέλος κάθε σχολικού έτους συντάσσεται έκθεση αυτοαξιολόγησης κάθε σχολείου από πενταμελή επιτροπή, που ορίζεται από τον σύλλογο των διδασκόντων και υποβάλλεται στον διευθυντή της.


  Ο διευθυντής συντάσσει αξιολογική έκθεση για το σχολείο που διευθύνει και για τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται σε αυτό.


  Ο προϊστάμενος του Γραφείου Εκπαίδευσης συντάσσει αξιολογική έκθεση για τα σχολεία της περιοχής του, για τους διευθυντές τους και για τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στο Γραφείο.


  Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συντάσσει ομοίως αξιολογικές εκθέσεις για τα σχολεία της περιοχής του, για τα Γραφεία Εκπαίδευσης, που υπάγονται στη διεύθυνση του, για τους διευθυντές των σχολείων της περιοχής του και για τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στη Διεύθυνση.


  Στη διαδικασία αξιολόγησης μετέχουν βεβαίως και οι σχολικοί σύμβουλοι, που αξιολογούν την επιστημονική και διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών αλλά και των διευθυντών των σχολείων κατά ειδικότητα.


  Η αξιολογική έκθεση του διευθυντή του σχολείου για τους εκπαιδευτικούς αναφέρεται μεταξύ άλλων:


  ­ στην υπεύθυνη άσκηση των καθηκόντων τους και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους,


  ­ στην εκτέλεση των εργασιών που τους αναθέτουν ο σύλλογος των διδασκόντων και ο διευθυντής του σχολείου,


  ­ στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την οργάνωση σχολικών εκδηλώσεων, πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων σχετικών με το περιβάλλον, την υγεία και άλλα θέματα της σχολικής ζωής,


  ­ στη συνεργασία και επικοινωνία με τους άλλους εκπαιδευτικούς, με τους μαθητές και τους γονείς.


  Αφού γίνουν όλα τα προηγούμενα, διευθυντές σχολείων, σχολικοί σύμβουλοι, προϊστάμενοι Γραφείων και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί αλλά και το εκπαιδευτικό έργο κάθε σχολείου στο σύνολό του αξιολογούνται από επιτροπές αξιολόγησης με τρία μέλη, που τα ορίζει η Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικών Μονάδων (ΕΑΣΜ) από το Σώμα Μονίμων Αξιολογητών (ΣΜΑ).


  Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται από τις τριμελείς επιτροπές του ΣΜΑ για τη μονιμοποίηση τους, για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη, ύστερα από ένσταση τους ή σε περιπτώσεις που είτε προκύπτουν σοβαρές ελλείψεις επιστημονικής ή παιδαγωγικής επάρκειας του εκπαιδευτικού είτε παρατηρείται σημαντική απόκλιση ανάμεσα στις καλές ή άριστες ατομικές αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών ενός σχολείου και στις κακές εκθέσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του ίδιου σχολείου, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από το ΣΜΑ ή και αντίστροφα. Μονιμοποίηση και προαγωγές


  ΓΙΑ ΤΗ μονιμοποίηση των διοριζόμενων εκπαιδευτικών, ύστερα από διετή δοκιμαστική θητεία, κατά τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, αποφασίζει το αρμόδιο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, στο οποίο υποβάλλονται έκθεση αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τον διευθυντή του σχολείου και τον σχολικό σύμβουλο αλλά και από την τριμελή επιτροπή του ΣΜΑ, η οποία μάλιστα έχει τη δυνατότητα να κρίνει σκόπιμο να καλέσει τον εκπαιδευτικό και σε προφορική συνέντευξη.


  Σε περίπτωση δυσμενούς κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου επαναλαμβάνονται οι διαδικασίες αξιολόγησης το επόμενο διδακτικό έτος και αφού ο εκπαιδευτικός υποβάλλει ένσταση μέσα σε 30 ημέρες. Στην περίπτωση αυτή την τελική απόφαση για τη μονιμοποίηση του εκπαιδευτικού λαμβάνει το κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.


  Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τις προαγωγές των εκπαιδευτικών.


  Τα στελέχη


  Η επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται μεν από τα οικεία Συμβούλια Επιλογής κατά τις κείμενες διατάξεις αλλά οι υποψηφιότητες θα περάσουν προηγουμένως από κόσκινο από τις τριμελείς επιτροπές του ΣΜΑ, που θα αποφασίζουν ποιοι είναι κατάλληλοι και ποιοι όχι για να συμμετάσχουν στη διαδικασία της επιλογής.


  Εκτός των άλλων πάντως απαιτούνται:


  ­ για την επιλογή σε θέση διευθυντή τουλάχιστον μία εργασία της επιλογής του υποψηφίου με θέμα την οργάνωση της σχολικής μονάδας και τη διοίκηση του προσωπικού,


  ­ για την επιλογή σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης τουλάχιστον μία εργασία με θέμα της διαχείριση ενός σχολικού προβλήματος σε περιφερειακό επίπεδο,


  ­ για την επιλογή σε θέση σχολικού συμβούλου τουλάχιστον μία προσομοίωση σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.


  Οι ενστάσεις


  Ολοι οι για οποιονδήποτε λόγο κρινόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης. Ο ενιστάμενος ή κρινόμενος εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να παραστεί αυτοπροσώπως ενώπιον της επιτροπής των αξιολογητών και να αναπτύξει τις απόψεις του. Επίσης η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να παρακολουθήσει μία ή περισσότερες διδασκαλίες του και να πάρει συνέντευξη από τον ενιστάμενο, τον διευθυντή του σχολείου, τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο και γενικά να προβεί σε κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε να διαμορφώσει πλήρη και ολοκληρωμένη γνώμη. Τεχνικά λύκεια και σχολές


  ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ), που θα αντικαταστήσουν τα λειτουργούντα σήμερα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΛ) και τις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (ΤΕΣ), θα περιλαμβάνουν δύο κύκλους σπουδών συνολικής διάρκειας τριών ετών. Για τους αποφοίτους τους δεν προβλέπεται δυνατότητα πρόσβασης στα πανεπιστήμια ή στα ΤΕΙ αλλά δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στα αδιαβάθμητα προς το παρόν Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ), ενώ το νέο στοιχείο είναι η απόκτηση άδειας επαγγέλματος κατά ειδικότητα με νομαρχιακές εξετάσεις για τον Α’ κύκλο σπουδών και με εθνικές εξετάσεις για τον Β’ κύκλο σπουδών.


  Η ανάπτυξη των ΤΕΕ, όπως δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός κ. Γερ. Αρσένης, θα γίνεται σταδιακά. Ο νέος θεσμός όμως θα εφαρμοσθεί από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο για την πρώτη τάξη των ΤΕΕ.


  Ο Α’ κύκλος θα είναι διετής με δυνατότητα παράτασης για τις ειδικότητες στις οποίες μπορεί να εφαρμοσθεί πρόγραμμα μαθητείας.


  Οσοι παίρνουν απολυτήριο από τον Α’ κύκλο σπουδών των ΤΕΕ έχουν τη δυνατότητα:


  ­ Να συνεχίσουν τη φοίτηση στον Β’ κύκλο σπουδών των ΤΕΕ, που είναι μονοετής.


  ­ Να εγγραφούν στη Β’ τάξη του ενιαίου λυκείου.


  ­ Να αναζητήσουν εργασία αφού προηγουμένως αποκτήσουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος επιπέδου ΙΙ, ύστερα από διαδικασία πιστοποίησης των ικανοτήτων τους σε νομαρχιακό επίπεδο.


  Οσοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στον Β’ κύκλο των ΤΕΕ, που είναι μονοετής, έχουν τη δυνατότητα είτε να εγγραφούν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για να αποκτήσουν εξειδίκευση είτε να αναζητήσουν εργασία αφού προηγουμένως αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος επιπέδου ΙΙΙ, μετά από πιστοποίηση των ικανοτήτων τους σε εθνικό επίπεδο.


  Οι μαθητές των ενιαίων λυκείων που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε αυτά μπορούν να εγγραφούν στο Α’ έτος των ΤΕΕ κατοχυρώνοντας τα μαθήματα στα οποία έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο ενιαίο λύκειο.


  Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση των προτάσεων του υπουργείου Παιδείας θα είναι να συγκροτηθεί επιτροπή η οποία θα γνωμοδοτήσει για την ανάπτυξη των ΤΕΕ σε πανελλαδική κλίμακα. Στη συνέχεια θα συγκροτηθεί άλλη επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τα παραγωγικά υπουργεία που θα προσδιορίσει τους νέους επαγγελματικούς κλάδους και τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΤΕΕ. Με βάση, τέλος, τον προσδιορισμό των ειδικοτήτων θα διαμορφωθούν από επιτροπές ειδικών τα νέα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία των ΤΕΕ.

  Archive