από metereologos.gr
Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018
 
 

«Καθαρή είσοδος» χωρίς ψευδαισθήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Αποχαιρετούμε το 2017 και υποδεχόμαστε το 2018 με τον κίνδυνο να επικρατήσει μια βαθιά εσφαλμένη αντίληψη για το βασικό ζήτημα της νέας χρονιάς σε σχέση με την Ελλάδα. Η κυβέρνηση έχει θέσει ήδη ως στόχο της χρονιάς την «καθαρή έξοδο» από το τρίτο μνημόνιο που λήγει τον Αύγουστο. Ως τέτοια ορίζει την απουσία προληπτικής πιστωτικής γραμμής στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, αλλά τον σχηματισμό ταμειακών διαθεσίμων ασφάλειας (cash buffer) με κεφάλαια που θα εκταμιεύσει ο ΕΜΣ από αυτά που μένουν αδιάθετα από το τρίτο μνημόνιο. Αυτό λοιπόν αρκεί, κατά την κυβέρνηση, για να πανηγυρίσουμε την «καθαρή έξοδο» από το τρίτο μνημόνιο έχοντας ήδη ψηφίσει σκληρά δημοσιονομικά μέτρα για το 2018 και κυρίως το 2019 και το 2020 και έχοντας ήδη συμφωνήσει σε πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022 και, κατά μέσο όρο, 2,4% για τη μακρά περίοδο μέχρι το 2060.

Με άλλη διατύπωση, ως «καθαρή έξοδος» από το τρίτο μνημόνιο ορίζεται, κατά την κυβέρνηση, η ήδη ψηφισμένη είσοδος στο τέταρτο μνημόνιο της περιόδου 2019-2022 που εκτείνεται ως προς το πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι το 2060 και περιλαμβάνει δημοσιονομικά μέτρα και στόχους καθώς και μηχανισμούς εποπτείας, αλλά δεν περιλαμβάνει ευρωπαϊκό επικουρικό μηχανισμό κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας. Ο ευρωπαϊκός αυτός μηχανισμός δεν θα υποκαταστήσει την πρόσβαση στις αγορές, αλλά η ύπαρξή του μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση και διατήρηση των επιτοκίων δανεισμού από την αγορά σε επίπεδα τέτοια που διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους.

Είναι προφανές ότι η επιλογή των ευρωπαίων εταίρων μας είναι να αποφύγουν την προληπτική πιστωτική γραμμή που ανοίγει έναν νέο κύκλο συζητήσεων και αποφάσεων στα κοινοβούλια των κρατών-μελών και τα όργανα της ΕΕ. Προτιμούν να κινηθούν έως την οροφή της χρηματοδοτικής βοήθειας που προβλέπεται στο τρίτο πρόγραμμα (λαμβανομένων υπόψη και των δεδομένων του χρηματοπιστωτικού συστήματος) και να μεταφέρουν κατά τα λοιπά τον κίνδυνο στην Ελλάδα που μπορεί να δει να αυξάνεται το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της.

Αλλωστε η ουσιώδης δημοσιονομική συζήτηση εν όψει της λήξης του τρίτου προγράμματος τον Αύγουστο δεν είναι το επικοινωνιακό πρόσχημα της δήθεν καθαρής εξόδου χωρίς ευρωπαϊκό μηχανισμό κάλυψης, αλλά οι πρόσθετες παραμετρικές αλλαγές στο χρέος που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά του και θα κρατούν στο επιθυμητό επίπεδο τους τόκους, τα χρεολύσια και άρα τις ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες. Η συζήτηση όμως αυτή θα διεξαχθεί τώρα με ήδη συμφωνημένες τις ελληνικές δεσμεύσεις ως προς το επιδιωκόμενο πρωτογενές πλεόνασμα. Ενα καίριο δε σημείο της σχετικής συζήτησης είναι η κατανομή του κόστους των παρεμβάσεων μεταξύ των εταίρων και της Ελλάδας, όταν οι παρεμβάσεις αυτές δεν είναι ουδέτερες για τον ΕΜΣ και τους χρηματοοικονομικούς χειρισμούς του στην αγορά. Το κόστος των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος που αποφασίστηκαν πέρυσι (μετατροπή κυμαινόμενων επιτοκίων σε σταθερά) αναλήφθηκε από την Ελλάδα.

Το να διατείνεται η κυβέρνηση, εν έτει 2018, ότι συνιστά επιτυχία η είσοδος στο τέταρτο μνημόνιο χωρίς προληπτική γραμμή αλλά με ταμειακά διαθέσιμα ασφαλείας, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα έβγαινε η χώρα από το δεύτερο μνημόνιο στις αρχές του 2015, αν δεν είχε μεσολαβήσει η κυβερνητική αλλαγή, συνιστά κορυφαίο παράδειγμα ανιστόρητου θράσους. Ο καθένας αντιλαμβάνεται πια πού θα βρισκόταν η χώρα σήμερα, αν είχε συνεχιστεί η δυναμική του 2014. Η χώρα μπήκε στην περιπέτεια της περιόδου 2015-2018 και στη δευτερογενή κρίση που αυτή προκάλεσε, με τη φενάκη της απαλλαγής από τα μνημόνια χάρη στο «ριζοσπαστικό σθένος» της αντιμνημονιακής αριστεροδεξιάς. Είδαμε τα αποτελέσματα. Τώρα η φενάκη αυτή κινδυνεύει να αναζωπυρωθεί ως «καθαρή έξοδος» από το τρίτο και υπερήφανη είσοδος στο τέταρτο μνημόνιο χάρη στη «διαχειριστική επάρκεια» των ίδιων ανθρώπων που υποτίθεται ότι μεταλλάχθηκαν με ένα θαύμα της πολιτικής βιολογίας.

Η συζήτηση για τους κινδύνους και τις προτεραιότητες του 2018 πρέπει συνεπώς να εστιασθεί όχι στις εσωτερικές εντυπώσεις ή στις βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις μιας ακόμη ρηχής αγοράς ομολόγων που λειτουργεί συμπληρωματικά, αλλά στα διαρθρωτικά στοιχεία που αξιολογούν τόσο οι αγορές όσο και οι πολίτες. Αυτά αφορούν την ανταγωνιστικότητα, το επενδυτικό περιβάλλον, το βάθος της φοροδοτικής ικανότητας των νοικοκυριών, το τραπεζικό σύστημα και τη δυνατότητά του να λειτουργήσει ως μηχανισμός στήριξης των επενδύσεων και της ανάπτυξης, το απολύτως συναφές ζήτημα της μη εξυπηρετούμενης έκθεσης, τη δυνατότητα να υπάρχει ξανά εθνική αποταμίευση, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Κυρίως όμως αφορούν την υιοθέτηση του μεταρρυθμιστικού προτάγματος από μια κοινωνία που, κουρασμένη και απογοητευμένη, ανθίσταται και αντιδρά φοβικά και ισοπεδωτικά.

Το 2018 η Ευρώπη δεν θεωρεί βασικό της πρόβλημα την ελληνική οικονομία. Την ενδιαφέρει η Ελλάδα περισσότερο ως πύλη εισόδου προσφύγων και μεταναστών σε μια ΕΕ στην οποία δοκιμάζεται σκληρά η κοινοτική αλληλεγγύη. Σε μια ΕΕ που βλέπει σε αρκετά πια κράτη-μέλη να τίθεται ζήτημα κράτους δικαίου, ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, κρίσης των ευρωπαϊκών αξιών. Τα επείγοντα θέματα είναι τώρα η σταθερότητα της επόμενης γερμανικής κυβέρνησης, οι εκπλήξεις που μπορεί να κρύβουν επικείμενες εκλογές σε αρκετά κράτη-μέλη, οι διαπραγματεύσεις για το Brexit, η διαφύλαξη της πολιτικής οντότητας της Ενωσης εν όψει των επόμενων μεγάλων διεθνοπολιτικών κρίσεων, η διαχείριση των ευρω- αμερικανικών σχέσεων.

Μέσα στο κλίμα αυτό θα συνεχιστούν ο προβληματισμός και η ζύμωση για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σε πρώτη φάση δε για την οικονομική διακυβέρνηση της ευρωζώνης. Με τις εκλάμψεις του πολιτικού βολονταρισμού να συγκρούονται με εθνικές αντιστάσεις, με τους μεσαίους και μικρούς παίκτες να διεκδικούν τον ρόλο τους, με κοινωνικές δυνάμεις που έως τώρα θεωρούνται πυλώνες της ευρωπαϊκής προοπτικής να φλερτάρουν με αντισυστημικές επιλογές. Το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι συνεπώς να μπορεί να κινηθεί μέσα στους νέους συσχετισμούς με βάση τις δικές της προτεραιότητες, χωρίς ψευδαισθήσεις, αλλά με επίγνωση και στρατηγική. Αυτή θα ήταν μια «καθαρή είσοδος» στο 2018.

Ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος είναι πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, πρώην υπουργός Οικονομικών και Εξωτερικών.


ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Γνώμες περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (18)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  Μας λείπεις... | 05/01/2018 09:50
  Δεν έχω ψηφίσει ποτέ τον Βενιζέλο και το κόμμα του.Ωστόσο είναι από τους ελάχιστους εν ενεργεία πολιτικούς με ικανότητα να αναλύει σε βάθος την οικονομική και πολιτική πραγματικότητα και να στοχάζεται πάνω στο μέλλον της Ελλάδας.Μετά την πτώση της Αυτοκρατορίας του Ψέματος εύχομαι να έχει μια θέση που να επιρεάζει τα πράγματα.
  sakisdrak
  απάντηση43
   
   
  Ποιος τη χαρη σου Μπενυ! | 05/01/2018 08:18
  Μεχρι και ο Καλεντεριδης σε υπερασπιζεται και σε θεωρει εθνικο κεφαλαιο!!!! Δεν εχεις να φοβηθεις τιποτα.
  AZAZEL
  απάντηση10
   
   
  Ήσουν μαζί....... | 05/01/2018 04:07
  Με τον Τσοχατζόπουλο , όταν λήστευε τα άγια χρήματα των εξοπλισμών μας ώς υπουργός εξωτερικών και μέλος του ΚΥΣΕΑ , η υπογραφή σου βρίσκεται σε όλα τα επαίσχυντα έγγραφα των μιζών , ήξερες τα πάντα (άν βέβαια δεν συμμετείχες στό όργιο αυτό ) , οπότε η είσαι ο πλέον ηλίθιος των Ελλήνων η συμμέτοχος του Άκη , όπως ακριβώς και ο Σημίτης. Απάντησε στό μοναδικό ερώτημα ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ?
  nays
  απάντηση20
   
   
  🚾 | 04/01/2018 23:41
  Please flash after... this man writes!!!
  INK
  απάντηση01
   
   
  σε φεστιβάλ μπουρδολογίας θα έβγαινε νικητής... | 04/01/2018 19:10
  ο εθνικός μας παρλαπίπας, μιλάει ασταμάτητα, γλιστρίδα έφαγε και δεν μπορεί να σταματήσει. Μόνο για τα στικάκια δεν μιλάει. Ούτε για τα υποβρύχια που γέρνουν. Μα κι' ούτε για τους οφσορ παραδείσους. Τα έχει κάνει πάνω του, καθότι αν δεν εξασφαλίσει εκ νέου την βουλευτική ασυλιά ξέρει καλά πως θα...
  σαπίσει στη φυλακή
  απάντηση42
   
   
  Η συνταγματική ανάλυση όλων των αναλύσεων. | 04/01/2018 18:43
  Αναμένουμε τώρα και την συμπτωματολογική και θεραπευτική, δηλαδή ποια κατά την εκτίμησή σας είναι οι «προτεραιότητες της Ελλάδας» και με ποιόν τρόπο μπορούν να επιτευχθούν, η μάλλον καλλίτερα με ποιό(α)ν? Ρωτώ διότι οι παράμετροι για την θέση προτεραιοτήτων αλλάζουν σχεδόν καθημερινώς και η Ελλάδα ναι μεν χρειάζεται έναν ευέλικτο τιμονιέρη, αλλά με σταθερή και εθνικόφρον πυξίδα -και όχι 45 καρεκλάτους (Υ.Γ. Εθνικοφροσύνη δεν σημαίνει Εθνικισμό ούτε και ρατσισμό).
  Michail Leon
  απάντηση22
   
   
  με αυτό το νέο και υπέροχο άρθρο του... | 04/01/2018 14:16
  ο κ. Βενιζέλος αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως παραμένει ο δημοφιλέστερος Έλληνας πολιτικός, που απηχεί τις απόψεις του νουνεχούς τμήματος του Ελληνικού λαού, που προσβλέπει σε πολιτικούς του γιγαντιαίου αναστήματός του για να επιστρέψει στον δρόμο της προόδου και της ευημερίας...
  ευχαριστούμε πολύ κ. Βενιζέλε
  απάντηση2425
   
   
  ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι φυλακή... | 04/01/2018 13:49
  κυκλοφοράει ακόμη έξω ελεύθερος και αρθρογραφεί θαρρείς και μας έχει λείψει η σοφία του, σε έντυπα κύρους που του προσφέρουν απλόχερα το βήμα τους; Τι κάνει το σύστημα για να προστατέψει τους 'δικούς' του ανθρώπους!
  την δική του αυτοκριτική πότε θα την κάνει;
  απάντηση2528
   
   
   
  Ευχαριστούμε για τον μόνιμο ΕΝΦΙΑ! | 04/01/2018 12:40
  Ας μην ξεχνάμε οτι επί της υπουργείας του κ.Βενιζέλου επιννοήθηκε ο ΕΝΦΙΑ, ο οποίος το 2012 λεγόταν ακόμα ΕΕΤΗΔΕ, και φορτώθηκε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ με την αντισυνταγματική απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης, ενώ ο κ.Βενιζέλος ως υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωνε τους έλληνες πως τάχα επρόκειτο για έναν έκτακτο φόρο μόνο για ... ένα (!) έτος που μετά θα τον καταργούσαν!!!
  Merci et aurevoir!
  απάντηση5127
  Απαντήσεις  5 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  Πολιτικός διανοούμενος | 04/01/2018 11:56
  Ανάλυση σε βάθος από ένα από τους ελάχιστους εναπομείναντες διανοούμενους στην πολιτική. Δυστυχώς ο λαός προτιμά να ψηφίζει ανθρώπους που του μοιάζουν. Ο κ Βενιζέλος θεωρείται ανοίκειος από μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας και φυσικά άξιος εξοστρακισμού. Η Ελλάδα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις γνώσεις και το κύρος του
  ΧΒ
  απάντηση4847
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  sobaro Arthro | 04/01/2018 10:57
  Meta apo tis poles Malouxies epitelos ena sobaro Arthro
  wasilis
  απάντηση4141