από metereologos.gr
Παρασκευή 25 Μαΐου 2018
 
 

Επιστήμη και Έρευνα: το Ελληνικό Συγκριτικό Πλεονέκτημα

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Οι δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα εδώ και τρία χρόνια έχουν δημιουργήσει μια συνολική αμφισβήτηση της κοινωνικής συνοχής και παράλληλα, συντελούν στη δημιουργία ενός γενικότερου κλίματος απαισιοδοξίας για το μέλλον της χώρας και απαξίωσης των θεσμών και των πολιτών της. Η περίφημη ανάπτυξη καθυστερεί όσο ο σχεδιασμός και το σύνολο των ενεργειών που γίνονται έχουν καθαρά αντιπαραγωγική συνιστώσα. Παράλληλα, μέσα στο γενικότερο κλίμα απαξίωσης έχουν μπει στο στόχαστρο και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας καθώς και οι ερευνητικοί φορείς, οι οποίοι αγόγγυστα, με πενιχρή χρηματοδότηση αν συγκριθούν διεθνώς, συνεχίζουν να λειτουργούν και να παράγουν σημαντικότατο επιστημονικό έργο.

Επικεντρώνοντας αποκλειστικά στους αριθμούς που απεικονίζουν την ψυχρή αλήθεια πέρα από προκαταλήψεις και ιδεοληψίες και με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση του εγκυρότατου επιστημονικού περιοδικού Nature, ας δούμε ποιο είναι πραγματικά το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτής της χώρας. Παρατηρούμε ότι παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 38η θέση παγκοσμίως από πλευράς χρηματοδότησης της έρευνας και ανάπτυξης (αξιοποιώντας μόλις το 0,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στην έρευνα) οι ερευνητές μας έχουν δημοσιεύσει κατά το 2012 (μέσα στην κρίση) 9.840 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, οδηγώντας τη χώρα μας στην 19η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη από πλευράς ερευνητικού έργου.

Μάλιστα, αν  εστιάσουμε στο καλύτερο 1% των δημοσιεύσεων για το 2012 με βάση τις ετεροαναφορές τους, τότε η Ελλάδα κατατάσσεται στην 13η θέση με 1,13% των συνολικών δημοσιεύσεων. Η αντικειμενική αυτή σύγκριση δείχνει ότι η Ελλάδα προηγείται ερευνητικά προηγμένων χωρών όπως η Ιταλία, ο Καναδάς, η Ισπανία και η Γαλλία.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Καναδάς δαπάνησε μόνο για το 2011 το 1,8% του ΑΕΠ του στην έρευνα, η Ιταλία το 1,1%, η Γαλλία το 1,9% και η Ισπανία το 1,3%.

Αν μετρήσουμε τα ποσά που δαπανήθηκαν σε δισεκατομμύρια δολάρια, τότε η Ελλάδα δαπάνησε μόλις $1,7 δις, έναντι $24,3 δις, $19 δις, $42,2 δις και $17,2 δις αντίστοιχα! Αναλογικά λοιπόν οι χώρες αυτές δαπάνησαν για την έρευνα από 10 έως 25 φορές περισσότερα χρήματα από την Ελλάδα. Όπως βλέπουμε και στον παρακάτω πίνακα, για κάθε κορυφαία δημοσίευση ο Καναδάς δαπάνησε $475,000, η Ιταλία $392,000, η Γαλλία $736,000 η Ισπανία $382,000 και η Ελλάδα μόλις $183,000. Η τελευταία στήλη του πίνακα δείχνει πως η σχετική παραγωγικότητα της Ελλάδας στην έρευνα είναι 4,02 φορές μεγαλύτερη από της Γαλλίας και 2,60, 2,15 και 2,09 φορές μεγαλύτερη από του Καναδά της Ιταλίας και της Ισπανίας αντίστοιχα!

Θέση

Χώρα

Δημοσιεύσεις

Ποσοστό στο 1% καλύτερων

1

Ελβετία

21796

1.91

2

Δανία

12376

1.77

3

Ολλανδία

30616

1.66

4

Βέλγιο

16442

1.63

5

Αυστρία

11132

1.52

6

Ην. Βασίλειο

86544

1.44

7

Νορβηγία

9456

1.33

8

Τσεχία

8400

1.32

9

Φινλανδία

9368

1.28

10

Σουηδία

19421

1.22

11

Γερμανία

83216

1.21

12

ΗΠΑ

311975

1.19

13

Ελλάδα

9281

1.13

14

Ιταλία

48353

1.10

15

Καναδάς

51107

1.09

16

Ισπανία

44935

1.01

17

Γαλλία

57320

0.99

18

Αργεντινή

6866

0.94

19

Ιρλανδία

6238

0.91

20

Πορτογαλία

1068

0.86

21

Πολωνία

17602

0.79

22

Ρωσία

22340

0.52

23

Βραζιλία

29924

0.43

 

Δις $ για έρευνα

Αναλογία με Ελλάδα

Δημοσιεύσεις

$ ανά δημοσίευση

Σχετική Παραγωγικότητα

Καναδάς

24.3

14.29

51107

475,473.03

2.60

Ιταλία

19.0

11.18

48353

392,943.56

2.15

Γαλλία

42.2

24.82

57320

736,217.73

4.02

Ισπανία

17.2

10.12

44935

382,775.12

2.09

Ελλάδα

1.7

1.00

9281

183,169.92

1.00

 

Φυσικά απέχουμε από τις ΗΠΑ που έχουν την πρώτη θέση στην έρευνα με 311.975 δημοσιεύσεις και ποσοστό 1,91% στο καλύτερο 1% των δημοσιεύσεων και τη δεύτερη Αγγλία με 86.544 δημοσιεύσεις και 1,44% στο κορυφαίο 1%. Βέβαια, οι συγκεκριμένες χώρες μόνο για το 2011 δαπάνησαν $405,3 δις και $38,2 δις αντίστοιχα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα είναι 12η με βάση τον αριθμό δημοσιεύσεων, ενώ κατατάσσεται στην 10η θέση στο 1% των κορυφαίων δημοσιεύσεων. Η αξία των ελλήνων ερευνητών μπορεί αντανακλάται και στην αναγνώριση που λαμβάνουν στο εξωτερικό. Ενδεικτικά, στο κορυφαίο αμερικανικό πανεπιστήμιο ΜΙΤ, διδάσκουν 20 Έλληνες καθηγητές σε σύνολο 900, ποσοστό 2,22%. Η αναλογία του ελληνικού πληθυσμού στον παγκόσμιο είναι μόλις 0,16% πράγμα που σημαίνει ότι οι Έλληνες καθηγητές έχουν 14 φορές μεγαλύτερη αντιπροσώπευση στο ΜΙΤ από αυτή που αναλογεί πληθυσμιακά.

Αξιοποιώντας τα στοιχεία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, 1,086 έλληνες επιστήμονες είναι καθηγητές σε χώρες με ιδιαίτερη ερευνητική δράση. Συγκεκριμένα, 761 έλληνες είναι καθηγητές σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ , 135 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 33 στη Γερμανία και 32 στον Καναδά.  Σύμφωνα με την «Έκθεση για την καινοτομία την Ευρώπη» για το 2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα διαθέτει μόλις 4.2 ερευνητές ανά 100 εργαζομένους με τον ευρωπαϊκό μέσο  να είναι 6,3. Ωστόσο η παραγωγή δημοσιεύσεων είναι εφάμιλλη με τον ευρωπαϊκό μέσο (438 δημοσιεύσεις και 491 αντίστοιχα), με τον αριθμό δημοσιεύσεων που ανήκουν στο πρώτο 10% των ετεροαναφορών να ξεπερνούν σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ουσιαστικά δηλαδή, ένας πολύ μικρός αριθμός ερευνητών υποστηριζόμενος από ελάχιστη χρηματοδότηση για υποδομές, έρευνα και ανάπτυξη διατηρούν την επιστημονική δραστηριότητα στην Ελλάδα σε πολύ υψηλό επίπεδο κατατάσσοντας τη χώρα μας στην πρώτη 20άδα παγκοσμίως.

Η επιστημονική έρευνα δεν αποτελεί φυσικά αυτοσκοπό αλλά το μέσο για να ξεφύγει η χώρα μας από την κρίση. Έχουμε ακούσει για την «βαριά βιομηχανία» του τουρισμού και της γεωργίας. Πέρα από αυτά όμως, οι αριθμοί δείχνουν ότι η παραγωγικότητα της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά υψηλή. Όμως, η κατάταξη της Ελλάδας στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ στην απορρόφηση του κυήματος της  έρευνας στη βιομηχανία και η διαρκής αύξηση του ρυθμού μετακίνησης ελλήνων ερευνητών στο εξωτερικό (76% έναντι 56% του ευρωπαϊκού μέσου) οδηγεί σε διαρκή εξασθένιση της εγχώριας έρευνας. Αντίθετα, ο τριπλασιασμός των επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα και ανάπτυξη το διάστημα 1975-2011, αποτελεί απόδειξη της σημαντικότητας της έρευνας στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.  Έρευνα του τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε δείγμα μεγάλων επιχειρήσεων του εξωτερικού που δε δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καταλήγει ότι οι παράγοντες που αξιολογούνται για τη λήψη μιας θετικής απόφασης υλοποίησης μιας επένδυσης με σειρά σπουδαιότητας είναι α) το σταθερό πολιτικό περιβάλλον, β) η ύπαρξη ενός αξιοκρατικού πλαισίου φορολόγησης  και γ) το εγχώριο επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης.

Συνοψίζοντας, παρά την πενιχρή χρηματοδότηση και το αρνητικό κλίμα το επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδας εξακολουθεί να εργάζεται σκληρά και αποτελεσματικά παράγοντας σημαντικά ερευνητικά επιτεύγματα που κατατάσσουν την Ελλάδα ανάμεσα στα κορυφαία ερευνητικά έθνη. Το γεγονός της ευρείας αποδοχής των ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό και η κατάταξη σε υψηλές θέσεις των εργασιών με βάση την επίδρασή τους στην προώθηση της γνώσης επιβεβαιώνουν τη διεθνή σημαντικότητα της εγχώριας έρευνας.Γνώμες περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (18)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  Ναι, Εκεί πρέπει να επενδύσει η χώρα! | 26/01/2013 17:53
  Τα στοιχεία δείχνουν την δημιουργικότητα της αφανούς πλειοψηφίας των Ελλήνων επιστημόνων (πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων), που αμείβονται πενιχρά (απο 800 μέχρι 1800 ευρώ το μηνα οι σημερινοί καθαροι μισθοί τους!), δουλεύοντας άπειρες ωρες, χωρίς ποτέ να απεργήσουν, χωρίς συντεχνιακή νοοτροπία, χωρίς διαφθορά. Το επιστημονικό δυναμικό της Ελλαδας αποτελεί μια υπεραξία και μια δύναμη που μπορεί να τραβήξει την χώρα μπροστά. Αν ενισχυθεί υλικά και θεσμικά, θα κάνει θαύματα. Εκει πρέπει να επενδύσει η χώρα, αυτή είναι η βαρειά της βιομηχανία. Η δημιουργία μη κερδοσκοπικών ιδιωτικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων θα ενισχύσει την υπεραξία αυτή και χώρα. Ας το καταλάβουμε όλοι.
  Α.Β.
  απάντηση60
   
   
   
  Oi piges sas? | 26/01/2013 09:14
  Mia pigi gia ta noumera sas den uparxh? Ena link sto periodiko Nature?
  sio
  απάντηση21
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Διαπιστώσεις των έσω φύλλων... | 25/01/2013 00:17
  Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, που συνάδουν με τις εμπειρικές διαπιστώσεις στο http://www.parvusclub.org/2012/10/blog-post_26.html Δυστυχώς κανείς σοβαρός προβληματισμός για το μέλλον της χώρας δεν αναπτύσσεται από αυτήν την αφετηρία...
  Έλλην επιστήμων «υπό ξένη σημαία»
  απάντηση80
   
   
   
  Επιστήμη - εθνικά και οικονομικά | 24/01/2013 21:47
  Για τα οικονομικά ας θυμηθούμε οτι, όταν ο θεμελιωτής της γεωμετρίας Ευκλείδης, ως διευθυντής της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, δίδασκε την γεωμετρία, κάποιος τον ρώτησε: Και τί οικονομικό ώφελος έχουν όλα αυτά; Τότε ο Ευκλείδης λέει σε έναν υπηρέτη: Δός του ένα πενηνταράκι για να έχει οικονομικό ώφελος. Για τα εθνικά, είναι άλλο θέμα, πόσοι όμως το σκέφτονται;
  Ν. Μπακάλης
  απάντηση60
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Πέρα από στατιστικές ενδιαφέρει ο λόγος... | 24/01/2013 19:42
  ... που η έρευνα πηγαίνει καλά στην Χώρα μας. Μήπως επειδή στα Πανεπιστήμιά μας δίνουμε βαρύτητα στα βασικά? Γλώσσα, Μαθηματικά κλπ, που μερικοί θεωρούν άχρηστα? Κάποιος από τους σχολιαστές έκανε δύο λάθη (διεθνΗς αντί διεθνείς και πΙο αντί ποιό) αλλά έχει άποψη για το τι πρέπει να τον διδάσκουμε. Μήπως ο ίδιος - αλλά και πολλοί άλλοι - πρέπει να πετάξουν πολιτικές (δλδ κομματικές) απόψεις περί εισβολής των εταιρειών στα Πανεπιστήμια κλπ, αλλά και κυρίως να ξεχάσουν ότι Πτυχίο σημαίνει εργασία? Οι εταιρείες, βέβαια, φοράνε τα ίδια μυαλά. Θέλουν κάποιον που ξέρει "τα ευρωπαϊκά ... εργαλεία" για να κερδίσουν αμέσως και, έτσι, Κεφάλαιο και "Προοδευτικοί" πάνε αντάμα. Εύγε!!!
  NAndrian
  απάντηση41
   
   
  Η έρευνα περπατάει με 2 ποδια | 24/01/2013 19:02
  1) "Υπάρχουν σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα (απο τα Ελληνικα Παν/μια) που θα μετατραπούν σε τεχνολογικά επιτεύγματα" ?. Μια ματιά στους "θεσμούς" και "εργαλεία" στήριξης της ευρεσιτεχνιακης κατοχύρωσης ερευνητικών αποτελεσμάτων που παρέχουν τα Παν/μια θα ηταν διαφωτιστική και χρήσιμη. 2) Περι "βασικής" και "εφαρμοσμένης" (τεχνολιγικα εεφαρμόσιμης) έρευνας: η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, ιστορικά, εθνικά και παγκοσμίως, πάντα περπάτησε με 2 ποδια, (ήδη από την αρχαία Ελλάδα).
  Ομοτιμος
  απάντηση60
   
   
  Επιτέλους | 24/01/2013 19:01
  Όταν έρχεται η αναγνώριση από το πλέον έγκυρο επιστημονικό περιοδικό όπως το Nature, για το οποίο είναι βέβαιο στην πανεπιστημιακή κοινότητα ότι οι έρευνές του είναι πολυδιάστατες και εγκυρότατες, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια γι' αυτούς τους δασκάλους που αντέχουν κάτω από τόσο αντίξοες συνθήκες. Είμαι καθηγητής σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού και θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να μάθω αν τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας, γιατί στο αντίστοιχο υπουργείο κάθε προηγμένης χώρας τέτοιου είδους μετρήσεις από τόσο σοβαρό περιοδικό είναι αφορμές είτε για να ανοίξουν σαμπάνιες είτε για να πέσουν κεφάλια...
  Μ.Κ.
  απάντηση120
   
   
  Περιζήτητοι | 24/01/2013 17:31
  Μα κ. καθηγητά δεν το βλέπεις και από τους φοιτητές σου; Τελειώνουν ΔΟΣΑ έχουν κάνει και τις δημοσιεύσεις τους και είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας. Καθημερινά βλέπω επιχειρήσεις να μαλώνουν πια θα πρωτοπάρει τις στελεχάρες που παράγει το τμήμα ΔΟΣΑ που τελειώνουν Διεθνής Οικονομικές Σπουδές και δεν γνωρίζουν ούτε πια είναι τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία...
  Αναστάσιος Λάνος
  απάντηση58
   
   
  Οσο "υψηλη" ανταγωνιστικη ερευνα | 24/01/2013 13:06
  που να οδηγει σε πρακτικα/οικονομικα οφελη εχει η Τσεχια (που ειναι σε καλυτερη θεση απο εμας με βαση το αρθρο) αλλο τοσο εχει και η Ελλαδα. Δηλαδη ανθρακες ο θησαυρος. Οι δημοσιευσεις ειναι μια πονεμενη ιστορια, ειναι πιο χρησιμο να γινει συγκριση των ερευνητικων δραστηριοτητων που οδηγουν σε τεχνολογικα/ιατρικα και παρομοιας φυσης πρακτικα αποτελεσματα που μπορουν να φερουν την αναπτυξη σε ενα τοπο.
  Ανώνυμος / η
  απάντηση410
   
   
  Ραγδαία αύξηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων και ... "Ροδάκινα" και "χωματερές" | 24/01/2013 10:20
  Όσο για την αναγωγή στον πληθυσμό της χώρας («επίδοση της χώρας ως προς τον πληθυσμό της»), τι να πω … μου θυμίζει την ιστορία με τα ροδάκινα και τις χωματερές. Βάζεις όλο το δυναμικό σου να παράγει ροδάκινα, τα οποία τελικά οδηγείς σε χωματερές και είσαι υπερήφανος γιατί παράγεις τα περισσότερα ροδάκινα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν τώρα δεν καταλαβαίνεις πως αυτό είναι λάθος αναπτυξιακό μοντέλο για μια κοινωνία τότε το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό. πλήρες κείμενο http://ellinikodimosiopanepistimio.blogspot.gr/2010/12/blog-post_08.html
  Κλεάνθης Θραμπουλίδης
  απάντηση89
   
   
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ... | 24/01/2013 08:43
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΣΑΝ "ΤΟΝ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟ.... ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ"!! ΠΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΥΤΗ ΑΦΟΡΑ Π.Χ. ΣΕ ΒΟΙΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ? Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ, ΑΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΑΘΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤ' ΕΜΕ.
  Γ.Ε.
  απάντηση411
   
   
  ..Μας συγχωρείτε αλλά δεν μπορούμε τώρα.. | 24/01/2013 06:26
  ..είμαστε απασχολημένοι με δύο πολύ σοβαρά ζητήματα: 1.- το γενικό και ολικό ξεπούλημα της Ελλάδας (υπογράφουμε και ξαναυπογράφουμε Μνημόνια Εκχώρησης των Πάντων στους "δανειστές" μας) και 2.- το σχέδιο αντικατάστασης των ιθαγενών Ελλήνων με εκατομύρια "ταλαίπωρους κλπ." ισλαμοφασίστες εγκληματίες λαθροεισβολείς-εποίκους..Όταν τελειώσουμε με τα ανωτέρω δύο projects οι επισημάνσεις του άρθρου σας δεν θα έχουν πλέον καμμία σύνδεση με το ...καινούργιο κράτος του Ελλαδιστάν..Φιλικά...ΝΔΡΗΜΑΔΠΑΣΟΚΤΣΥΡΙΖΑΚΚΕ..
  Ανώνυμος / η
  απάντηση910
   
   
  Αναφορές; | 23/01/2013 21:46
  Ενδιαφέρον άρθρο, αλλά λείπει κάτι σημαντικό. Χωρίς αμφιβολία είναι θετικό ότι η Ελλάδα έχει καλή θέση στον αριθμό άρθρων. Ποια είναι όμως η θέση της σχετικά με το συνολικό αριθμό αναφορών, ή σχετικά με τον αριθμό αναφορών ανά άρθρο, που μετρά την ποιότητα και τον αντίκτυπο της έρευνας; Φοβάμαι ότι είναι αρκετά χαμηλότερα. Με δεδομένο ότι ο αριθμός των highly cited άρθρων από την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα καλός, φοβάμαι ότι πολλά άρθρα θα έχουν υπερβολικά λίγες αναφορές αφού βγαίνει (μάλλον) χαμηλό σύνολο και μέσος όρος. Μια παράθεση όλων των στοιχείων θα ήταν χρήσιμη.
  Ούτις
  απάντηση63
   
   
  ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 23/01/2013 15:57
  Ένα πολύ σημαντικό άρθρο, που ανεπιφύλακτα καταδεικνύει ότι στην «μικρή»-«φτωχή» Ελλάδα παράγεται σημαντικό Ερευνητικό έργο. Νομίζω ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει οι αρμόδιοι κυβερνώντες (Υπουργός Παιδείας, Ανάπτυξης, και ο κ. Πρωθυπουργός) να το χρησιμοποιήσουν καταλλήλως, για να τονώσουν το ηθικό της χώρας τη στιγμή μάλιστα που βάλλεται πανταχόθεν. Κατά τη γνώμη μου, το ότι οι Έλληνες επιστήμονες διαπρέπουν σε Ιδρύματα του Εξωτερικού ,σημαντικό και αυτό, αλλά δευτερευούσης σημασίας. Ας προσηλωθούμε στο τι συμβαίνει στη χώρα τη χρονική αυτή στιγμή και ας χρησιμοποιήσουμε το θετικό αυτό αποτέλεσμα, που είναι το απόσταγμα του μόχθου χιλιάδων Ελλήνων Ερευνητών, επ’ ωφελεία της χώρας. Αναρωτηθείτε τι διαφήμιση θα έκανε το Ισραήλ σε αντίστοιχη περίπτωση!!
  ΝΙΚΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ. Καθηγητης Πανεπιστημιου Κρητης
  απάντηση253
   
   
  και κάτι ακόμα | 23/01/2013 13:34
  Και κάτι άλλο σημαντικό: Ο μεγάλος αριθμός επιστημόνων που διαπρέπει στο εξωτερικό πάντα είχε προκαλέσει τα θετικά σχόλια εδώ αλλά έμεινε πάντα στα λόγια των πολιτικών και όλων των σχολιαστών. Γιατί δεν ρωτιέται κανείς πως γίνεται οι πατριώτες μας να διαπρέπουν εκεί; Ο Χριστός είπε για το σπόρο που έπεσε στο δρόμο ή στα αγκάθια και δεν βλάστησε ενώ εκείνος που έπεσε σε γόνιμη γή βλάστησε και έδωσε καρπούς. Οι ανεπτυγμένες χώρες εκμεταλλεύονται με τη καλή έννοια του όρου τα δυνατά μυαλά. Και να το αποτέλεσμα.
  Αρίστος
  απάντηση202
   
   
  άλλη μια στατιστική χωρίς νόημα | 23/01/2013 13:11
  Οι στατιστικές αυτού του είδους μπορούν να φέρουν είναι γενικότητες και τα συμπεράσματα πρέπει να μένουν στα σωστά όρια. Το θέμα είναι τι προκύπτει από την έρευνα. Υπάρχει η θεωρητική (π.χ. θεωρητική φυσική ή φιλοσοφία)και η τεχνολογική έρευνα, που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και να προκύψουν και οικονομικά οφέλη. Δεν εννοώ ότι η μία μορφή της έρευνας είναι υποδεέστερη της άλλης. Απλώς το κόστος της μιας έρευνας είναι πολύ χαμηλότερο. Έτσι μπορεί κανείς να κατανοήσει τη διαφορά. Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι αν υπάρχουν σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα που θα μετατραπούν σε τεχνολογικά επιτεύγματα.
  Αρίστος
  απάντηση2312