Με το άρθρο 18 Ν. 4777/2021, που αφορά μεταξύ άλλων την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, καθιερώνεται για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική μας ιστορία ο θεσμός των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ), οι οποίες συγκροτούνται από αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς που προσλαμβάνονται για την προστασία και ασφάλεια τόσο των προσώπων που βρίσκονται στους χώρους των ΑΕΙ όσο και των υποδομών αυτών. Οι ΟΠΠΙ είναι αρμόδιες για την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων εντός των χώρων των ΑΕΙ και ιδίως, μεταξύ άλλων, για την πρόληψη της τέλεσης και την αντιμετώπιση κάθε αξιόποινης πράξης εντός των χώρων των ΑΕΙ. Τα μέλη των ΟΠΠΙ θα συνεργάζονται μεν με τα όργανα διοίκησης των πανεπιστημίων, θα υπόκεινται όμως στις εντολές και διαταγές της ιεραρχίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ανεξάρτητα από την πολιτική σκοπιμότητα της σύστασης τέτοιου είδους αστυνομικών ομάδων εντός των ΑΕΙ, η οποία συνίσταται στα ακραία φαινόμενα βίας, ανομίας και βανδαλισμών που έχουν παρατηρηθεί εντός των ΑΕΙ καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, έχει τεθεί από μερίδα της επιστήμης του Συνταγματικού Δικαίου αλλά και από άλλους πανεπιστημιακούς ζήτημα αντισυνταγματικότητας της εν λόγω διάταξης ως αντιβαίνουσας στις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και του αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ που κατοχυρώνονται στις παρ. 1 και 5 εδ. α’ αντίστοιχα του άρθρου 16 Συν. Ηδη εκκρεμεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ.

Περιεχόμενο για συνδρομητές

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Έχετε ήδη
συνδρομή;

Μπορείτε να συνδεθείτε από εδω

Θέλετε να γίνετε συνδρομητής;

Μπορείτε να αποκτήσετε την συνδρομή σας από εδω