Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο, καθώς οι έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 21% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου σε όρους dwt. Τα τελευταία δέκα χρόνια η συνολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, που αποτελείται από 5.520 πλοία, έχει αυξηθεί κατά 50%. Η ελληνική ναυτιλία είναι βασικός πυλώνας της μεταφοράς αναγκαίων αγαθών, του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Παράλληλα βρίσκεται στην πρωτοπορία των επενδύσεων σε σύγχρονα πιο «πράσινα» πλοία. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αντιπροσωπεύει (σε όρους dwt) το:

  • 31,27% του παγκόσμιου στόλου πετρελαιοφόρων.
  • 25,32% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.
  • 22,65% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
  • 15,79% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χημικών και προϊόντων πετρελαίου.
  • 1,46% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς υγραερίου (LPG).
  • 8,92% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Επίσης κατέχει ηγετική θέση στις επενδύσεις σύγχρονων νεότευκτων πλοίων στην κατεύθυνση της πράσινης μετάβασης:

Πρώτη ναυτιλία ως προς το ποσοστό των πλοίων με δυνατότητα εναλλακτικών καυσίμων.

Το 41% των ελληνόκτητων δεξαμενοπλοίων υπό παραγγελία φέρουν SOx Scrubber (ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 31%).

Ο μεγαλύτερος στόλος με πλοία που φέρουν SOx Scrubber.

Το 6,2% του ελληνόκτητου στόλου είναι διπλού καυσίμου με χρήση LNG (το μέσο ποσοστό του παγκοσμίου στόλου είναι 4,8%).

Το 31% του ελληνόκτητου στόλου είναι εξοπλισμένο με συστήματα ενεργειακής απόδοσης (ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 25%).