Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση απονομής των Responsible Management Excellence Award 2024, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ethics & ESG» που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR. Στην εκδήλωση αυτή βραβεύτηκε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το «Olympic Kyniskas’ Award».

Τα RME Awards έχουν ως στόχο την ανάδειξη φορέων και επιχειρήσεων με ιδιαίτερη συνεισφορά και ενεργή δράση στον τομέα της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Επιχειρηματικής Ηθικής. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR, που εκπροσωπεί το Εuropean Business Ethics Network, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2005.

Το βραβείο παρέλαβε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε: «Οι αξίες της κοινωνικής υπευθυνότητας και της επιχειρηματικής ηθικής αποτελούν κοινές μας αξίες, που είναι μάλιστα ανάμεσα στις στρατηγικές προτεραιότητες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίες, μαζί με τον διαρκή προσανατολισμό στην εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου, φιλοδοξούν να αφήσουν σημαντικό αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία. Έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε το πρόγραμμα «Ταύτιση με την οικονομία και την κοινωνία», το οποίο υλοποιείται με τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με το οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας, με τη συμβολή του Ιδρύματος στη διά βίου μάθηση, με την παραγωγή και μετάδοση νέας γνώσης, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και με την προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, της συμπερίληψης, της ισότητας και της αποδοχής της διαφορετικότητας».