Τα αποτελέσματα των βαθμολογιών για τις Πανελλήνιες 2024 ανακοινώθηκαν. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να φτιάξουν το μηχανογραφικό τους, προκειμένου να επιλέξουν σε ποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα θέλουν να εισαχθούν. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι βάσεις και το πώς θα κυμανθούν. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι εκτιμήσεις για το πως θα κινηθούν ανά επιστημονικό πεδίο.

Όπως εκτιμά ο Νίκος Παυλάκος , σύμβουλος σταδιοδρομίας και συνιδρυτής της Orientum, τα μεσαία και υψηλόβαθμα τμήματα του 1ου επιστημονικού πεδίου αναμένεται να εμφανίσουν μικρή πτώση των βάσεων, ενώ σημαντική πτώση αναμένεται στα υψηλόβαθμα τμήματα του 2ου επιστημονικού πεδίου.

Αναλυτικά οι εκτιμήσεις ανά πεδίο:

1ο Επιστημονικό Πεδίο

  1. Τα μεσαία και υψηλόβαθμα τμήματα (άνω των ~15.000 μορίων) αναμένεται να εμφανίσουν μικρή πτώση των βάσεών τους. Ειδικότερα, τα τμήματα που έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας στο μάθημα της Ιστορίας.
  2. Τα τμήματα κάτω των ~ 14.000 μορίων αναμένεται να εμφανίσουν αυξομειώσεις των βάσεών τους, ανάλογα με τους αυξημένους συντελεστές βαρύτητας που έχουν δηλώσει. Ειδικότερα, τα τμήματα που έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας στα Αρχαία ενδέχεται να εμφανίσουν άνοδο στις βάσεις.

2ο Επιστημονικό Πεδίο

  1. Τα υψηλόβαθμα τμήματα (άνω των ~17.000 μορίων) αναμένεται να εμφανίσουν σημαντική πτώση βάσεων.
  2. Τα μεσαία τμήματα (μεταξύ ~14.000 – 17.000 μορίων) αναμένεται να εμφανίσουν αυξομειώσεις, ανάλογα με τους αυξημένους συντελεστές βαρύτητας που έχουν δηλώσει. Ειδικότερα, τα τμήματα που έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας στη Χημεία ενδέχεται να εμφανίσουν σταθερότητα ή ελάχιστη άνοδο στις βάσεις τους, ενώ τα τμήματα που έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας στη Φυσική και στα Μαθηματικά ενδέχεται να εμφανίσουν ελαφρά πτώση.
  3. Τα τμήματα κάτω των ~13.000-14.000 μορίων αναμένεται να εμφανίσουν σταθερότητα ή ελαφρά αύξηση στις βάσεις τους.

3ο Επιστημονικό Πεδίο

  1.  Τα υψηλόβαθμα τμήματα (άνω των ~17.000 μορίων) αναμένεται να εμφανίσουν σταθερότητα ή άνοδο των βάσεων. Σημαντικό ρόλο στον βαθμό ανόδου ή σταθερότητας των βάσεων σε αυτά τα τμήματα θα παίξει το μάθημα αυξημένου συντελεστή που έχει επιλέξει κάθε τμήμα. Ειδικότερα, τα τμήματα με αυξημένο συντελεστή στο μάθημα της Φυσικής ενδέχεται να εμφανίσουν σταθερότητα (ίσως και ελαφρά πτώση) των βάσεών τους, ενώ τα τμήματα με αυξημένο συντελεστή στα μαθήματα της Χημείας και Βιολογίας, άνοδο.
  2. Τα μεσαία και χαμηλά τμήματα αναμένεται να εμφανίσουν αυξομειώσεις, με σημαντικό διαφοροποιό παράγοντα το μάθημα αυξημένης βαρύτητας. Ειδικότερα, τα τμήματα με αυξημένο συντελεστή στο μάθημα της Χημείας ενδέχεται να εμφανίσουν σταθερότητα ή ελαφρά άνοδο.

4ο Επιστημονικό Πεδίο

  1. Τα τμήματα του 4ου ΕΠΕ αναμένεται να εμφανίσουν μια γενικευμένη πτώση των βάσεων, σε άλλες περιπτώσεις σημαντική και σε άλλες περιπτώσεις οριακή. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσουν τα 5-10 πιο υψηλόβαθμα τμήματα του πεδίου, που μπορεί να εμφανίσουν σταθερότητα ή οριακή άνοδο.
  2. Τα τμήματα άνω των ~15.500 μορίων που έχουν δηλώσει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας στο μάθημα της Οικονομίας (Α.Ο.Θ.) ενδέχεται να εμφανίσουν συγκράτηση της πτώσης των βάσεων τους ή μια σταθερότητα σε σχέση με πέρυσι.
  3. Αντίστοιχα, τα τμήματα κάτω των ~12.000 μορίων που έχουν δηλώσει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας στο μάθημα των Μαθηματικών, ενδέχεται να εμφανίσουν συγκράτηση της πτώσης των βάσεων τους ή μια σταθερότητα σε σχέση με πέρυσι.