Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε απάντηση των κατηγοριών που επιρρίπτουν την κύρια ευθύνη για τη συσσώρευση κλαδεμάτων και ξερών χόρτων στους δρόμους και στους ακάλυπτους χώρους, στους δήμους, θεωρώντας ότι αυτά αποτελούν δυνητική απειλή για την πρόκληση πυρκαγιάς.

Η ΚΕΔΕ υποστηρίζει ότι το πρόβλημα είναι πραγματικό, ωστόσο, οι δήμοι δεν είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή. Τονίζει πως όσοι κατηγορούν τους δήμους είτε αγνοούν τη νομοθεσία είτε το κάνουν με δόλο, προσπαθώντας να επιρρίψουν ευθύνες στην αυτοδιοίκηση και να αποφύγουν την κριτική για τα κενά στον τομέα της πυροπροστασίας.

Πέντε Λόγοι για τους Οποίους οι Δήμοι Δεν Ευθύνονται

Η ΚΕΔΕ παραθέτει πέντε λόγους για τους οποίους οι δήμοι δεν φέρουν την ευθύνη για την κατάσταση:

  1. Έλλειψη Έγκαιρης Ενημέρωσης και Προετοιμασίας από το Κεντρικό Κράτος: Οι δήμοι δεν είχαν ενημερωθεί και προετοιμαστεί εγκαίρως για τη διαχείριση του προβλήματος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο αποφάσισε να εφαρμόσει ένα νέο πλαίσιο πυρασφάλειας χωρίς διαβούλευση με τους δήμους.
  2. Έλλειψη Πόρων και Προσωπικού: Οι δήμοι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, τους πόρους ή το προσωπικό για να ανταποκριθούν στον μεγάλο όγκο δουλειάς που απαιτείται. Οι ελλείψεις αυτές είναι διαχρονικές και επισημαίνονται συνεχώς χωρίς ανταπόκριση.
  3. Καθαρισμός Δημοτικών Ακινήτων: Οι δήμοι έχουν καθαρίσει έγκαιρα τα δημοτικά ακίνητα και χώρους και καθαρίζουν και ιδιωτικά οικόπεδα, χρεώνοντας το κόστος στους ιδιοκτήτες. Καμία μεγάλη πυρκαγιά δεν έχει ξεσπάσει από χώρο υπό την ευθύνη των δήμων.
  4. Υποχρέωση Ιδιοκτητών: Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό, τη συλλογή και τη διαχείριση των κλαδεμάτων των ακινήτων τους. Ωστόσο, συχνά οι ιδιοκτήτες αφήνουν τα κλαδέματα στους δρόμους χωρίς επικοινωνία με τους δήμους.
  5. Αναποτελεσματικότητα της Νομοθεσίας: Η ΚΕΔΕ είχε επισημάνει ότι η μεταφορά της ευθύνης υλοποίησης των μέτρων πυροπροστασίας στους δήμους είναι πρακτικά ανεφάρμοστη και αντισυνταγματική. Η αυτοδιοίκηση είχε δηλώσει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την αρμοδιότητα χωρίς τους απαραίτητους πόρους και προσωπικό, όπως ορίζει το άρθρο 102 του Συντάγματος.

Καταγγελία Συκοφαντικής Επίθεσης και Πρόταση για Εθνικό Σχέδιο

Η ΚΕΔΕ καταλήγει ότι η αυτοδιοίκηση δεν παίζει με την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Προτείνει να καθίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο ίδιο τραπέζι για να σχεδιάσουν ένα πιο αποτελεσματικό εθνικό σχέδιο πολιτικής προστασίας, με ξεκάθαρους ρόλους και ευθύνες. Μέχρι να γίνει αυτό, η ΚΕΔΕ δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί το έργο και την προσπάθεια των δήμων και θα καταγγέλλει ονομαστικά όσους συκοφαντούν άδικα την αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, η ΚΕΔΕ θα συνεχίσει να προτείνει συγκεκριμένα, ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα μέτρα πολιτικής και δράσεις για να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα εισακουστούν οι προτάσεις της.