Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από τον Δήμαρχο Επιδαύρου Τάσο Χρόνη, έφερε κοντά τους Δημάρχους Αθηναίων Χάρη Δούκα,  Άργους Μυκηνών Ιωάννη Μαλτέζο, Αρχαίας Ολυμπίας Αριστείδη
Παναγιωτόπουλο, Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη,  Δελφών Παναγιώτη Ταγκαλή, Ηρακλείου Κρήτης Αλέξη Καλοκαιρινό, Κορίνθου Νίκο Σταυρέλη, Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά, Ρόδου Γεώργιο Τόππο (Αντιδήμαρχος), Σπάρτης Μιχάλη Βακαλόπουλο και Φαιστού Γρηγόρη Νικολιδάκη.

Κατά τη διάρκεια της 3ωρης συνάντησης, οι Δήμαρχοι συζήτησαν τα κοινά ζητήματα που αντιμετωπίζουν, όπως:

  • Προστασία μνημείων: Η διασφάλιση της ακεραιότητας και της αυθεντικότητας των αρχαιολογικών χώρων, με παράλληλη ενίσχυση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών και των Δήμων στη διαχείρισή τους.
  • Κοινή τουριστική προσέγγιση: Η ανάπτυξη ενιαίων τουριστικών προγραμμάτων που θα προβάλλουν τα μνημεία και την ευρύτερη περιοχή τους ως ένα ενιαίο σύνολο.
  • Αναπτυξιακές προοπτικές: Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μοχλού ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.
  • Πολιτιστικές δράσεις: Η ενίσχυση και η προβολή των πολιτιστικών δράσεων που υλοποιούνται στους Δήμους.
  • Τοπική πολιτιστική κουλτούρα: Η ενδυνάμωση της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και η διασύνδεσή της με τα μνημεία.
  • Συνεργασία τοπικών φορέων: Η στενή συνεργασία μεταξύ των Δήμων, των διαχειριστών των μνημείων και των τοπικών κοινωνιών.
  • Συμμετοχικότητα: Η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Ανάπτυξη περιοχών: Η άρση περιορισμών που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των γεωγραφικών περιοχών γύρω από τα μνημεία.

Συμφωνήθηκε η περαιτέρω δικτύωση και διεύρυνση της πρωτοβουλίας, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια νέα συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο, με στόχο τον εμπλουτισμό της συνεργασίας και τον καθορισμό συγκεκριμένων δράσεων.