Πριν περίπου ένα μήνα οι Renault, Volvo και η γαλλική εταιρεία μεταφορών CMA GGM, ανακοίνωσαν μια νέα κοινοπραξία ονόματι Flexis με στόχο την εξέλιξη μιας νέας γενιάς ηλεκτρικών vans. To U1st Vision αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το πρώτο δείγμα γραφής της κοινοπραξίας καθώς αφετηρία του αποτελεί μια ευέλικτη ηλεκτρική πλατφόρμα skateboard η οποία μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί ώστε να υποστηρίξει διαφορετικούς τύπους αμαξωμάτων.

Στην προκειμένη περίπτωση έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί ένα κινητό κέντρο υγείας, κινητή μονάδα ιατρικής πρόληψης που θα μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες της όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχες σταθερές υποδομές.

Σύμφωνα με τις συστάσεις το U1st Vision είναι εξοπλισμένο κατάλληλο ώστε να μπορεί να προσφέρει έως και το 85% των συνήθων ιατρικών εξετάσεων, μειώνοντας την πίεση προς τις ιατρικές υπηρεσίες πρώτης γραμμής όπως τα νοσοκομεία χωρίς παράλληλα να επιβαρύνει το περιβάλλον.  Για τη δημιουργία του συνεργάστηκαν 22 εταιρείες από διαφορετικούς τομείς σε μια σύμπραξη με την ονομασία Software Republique.

Στόχος της ευρείας αυτής συνεργασίας είναι η δημιουργία καινοτόμων υλοποιήσεων που θα οδηγήσουν σε ένα «ευφυές, ασφαλές οικοσύστημα βιώσιμης κινητικότητας».

Αυτονόητα οι «core» τεχνολογίες που εφοδιάζουν  το U1st Vision όπως η πλατφόρμα και οι δυνατότητες διασύνδεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να προσαρμοστούν και σε άλλες εντελώς διαφορετικές υλοποιήσεις vans προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη στην οποία απαντά η συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκινήτων μέχρι σήμερα αλλά και σε νέες.

Η ευελιξία της κατασκευής επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή του σε κάθε απαίτηση μιας υπηρεσίας ή του καταναλωτικού κοινοί και συνεπάγεται και μια αντίστοιχη ευκολία στην παραγωγή ακόμα και αν πρέπει να κατασκευαστούν μεγάλοι αριθμοί σε ένα μικρό χρονικό περιθώριο.