Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δήλωσε την πρόθεση, τη διάθεση και την ετοιμότητά της να λειτουργήσει ως πιλοτική Περιφέρεια στους τομείς στους οποίους το ΥΠΕΣ σχεδιάζει μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η Ηλεκτρονική Στοχοθεσία, ο Οδηγός Ανάπτυξης Καινοτομιών στο Δημόσιο Τομέα, το Σύστημα Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α.

Ειδικότερα, την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη και την Γενική Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής Παυλίνα Kαρασιώτου υποδέχθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης, όπου και διατυπώθηκε η πρόθεση της ΠΔΜ να λειτουργήσει ως Περιφέρεια «πιλότος» σε σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις του ΥΠΕΣ.

Ενημέρωση πεπραγμένων

Ο κ. Αμανατίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημέρωσε την κ. Χαραλαμπογιάννη για τις δράσεις που έχει αναπτύξει η Περιφέρεια στο πλαίσιο του συστήματος καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, τις οποίες παρουσίασε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Υποστήριξης Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δ.Μ. Αθανασία Λακκίτα.

Παράλληλα η Υφυπουργός Εσωτερικών αποδέχτηκε με χαρά την πρόταση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠΕΣ την οποία παρουσίασε ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Γιώργος Τζίτζικας, με αντικείμενο τους τομείς Στοχοθεσίας, Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα, ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Διοικητικών Διαδικασιών, με σκοπό την παροχή τεχνογνωσίας και την υποστήριξη και επέκταση της λειτουργίας των ανωτέρω εσωτερικών συστημάτων- εφαρμογών σε άλλους φορείς και την επίτευξη διαλειτουργικότητας με τα εθνικά συστήματα.