Με σημαντικές τροποποιήσεις προκειμένου να γίνουν δικαιότερες συγκεκριμένες ασφαλιστικές διατάξεις, κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις».

Οι τρεις ανατροπές

Οι αλλαγές προβλέπουν ότι οι συνταξιούχοι δικαιούχοι συντάξεων αναπηρίας που θα επιλέξουν να συνεχίσουν να εργάζονται δεν θα πληρώνουν τον ειδικό πόρο του 10% που επιβάλλεται για τους υπολοίπους εργαζόμενους συνταξιούχους επί της αμοιβής τους. Σημειωτέων πως το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων να εργάζονται χωρίς περικοπές στην σύνταξη και χωρίς την επιβολή πόρου στις αμοιβές τους.

Ταυτοχρόνως, επεκτείνεται ο μηχανισμός αύξησης των συντάξεων και στους δικαιούχους προσυνταξιοδοτικών παροχών, οι οποίοι θα λάβουν την αύξηση του 3%. Η διάταξη αφορά περίπου 5.500 δικαιούχους.

Η τρίτη τροποποίηση αφορά τις αλλαγές στους συντελεστές φορολόγησης των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Παραμένουν αφορολόγητες οι εισφορές προς τα ΤΕΑ και τα ασφάλιστρα για ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικά συμβόλαια (ΟΑΣ), θεσπίζεται, όμως, ανώτατο όριο (πλαφόν). Οι εισφορές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν ετησίως: για τους μισθωτούς, το 20% του ακαθάριστου εισοδήματος του εργαζομένου από μισθωτή εργασία. Και για τους μη μισθωτούς, το ποσό των 20.000 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο κατ’ έτος βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως διαμορφώνεται την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους,.

Αλλάζουν και οι συντελεστές φορολόγησης των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ): Για 0-5 έτη ασφάλισης προβλέπεται 20% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 10% για τη σύνταξη. Για 5-10 έτη ασφάλισης προβλέπεται 15% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 7,5% για τη σύνταξη. Για 10-20 έτη ασφάλισης προβλέπεται 10% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 5% για τη σύνταξη. Και για 20 έτη ασφάλισης και άνω προβλέπεται 5% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 2,5% για τη σύνταξη.

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι

Εκ των βασικοτέρων διατάξεων του νομοσχεδίου είναι αυτή που καταργεί την παρακράτηση του 30% της σύνταξης όσων συνταξιούχων αναλαμβάνουν εργασία. Συνεπώς από την 1.1.2024 οι συνταξιούχοι που εργάζονται θα λαμβάνουν στο ακέραιο την σύνταξή τους, ενώ αντί της περικοπής θεσπίζεται ένας μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ, ο οποίος θα ισούται με το 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους.

Οι μη μισθωτοί εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα καταβάλουν – επιπλέον – το 50% της επιλεγείσας ασφαλιστικής κλάσης για κύρια σύνταξη. Ο πόρος επιμερίζεται σε 7,7% για κύρια ασφάλιση και 2,2% για επικουρική.

Ταυτοχρόνως στο νομοσχέδιο προβλέπεται ανώτατο ετήσιο πλαφόν του πόρου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12πλασιο της μηνιαίας εθνικής σύνταξης.

Επικουρική σύνταξη

Καθιερώνονται ενιαίοι κανόνες θεμελίωσης δικαιώματος επικουρικής σύνταξης και επιταχύνεται η διαδικασία απονομής των επικουρικών συντάξεων. Ενιαιοποιούνται πλέον οι προϋποθέσεις θεμελίωσης επικουρικής σύνταξης για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με τη συμπλήρωση 15 ετών επικουρικής ασφάλισης (4.500 ένσημα) είτε σε έναν φορέα είτε με διαδοχική ασφάλιση. Με τον τρόπο αυτό όσοι παίρνουν την κύρια σύνταξή τους και έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια επικουρικής ασφάλισης, θα μπορούν να πάρουν αμέσως τις συντάξεις τους. Εκτιμάται ότι περίπου 40.000 αιτήματα επικουρικής συνταξιοδότησης που βρίσκονται σε αναμονή θα εκκαθαριστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύνταξη ασφαλισμένων με οφειλές

Πάνω από 15.000 οφειλέτες εισφορών προς τον e – ΕΦΚΑ περιμένουν την ψήφιση της ευεργετικής διάταξης του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, προκειμένου να λάβουν τη σύνταξη τους. Με τη συγκεκριμένη διάταξη δίδεται η δυνατότητα λήψης του 40% της σύνταξης σε όσους μη μισθωτούς οφείλουν στον ΕΦΚΑ μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ και σε όσους αγρότες χρωστούν αντιστοίχως ποσά μεταξύ 6.000 και 10.000 ευρώ.

Μέχρι τώρα οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας δεν δύνανται να συνταξιοδοτηθούν εάν δεν αποπληρώσουν εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό.

Σύμφωνα με τη διάταξη του ασφαλιστικού νομοσχεδίου οι οφειλέτες θα λαμβάνουν το 40% της σύνταξης τους και με το υπόλοιπο 60% θα αποπληρώνεται η οφειλή. Συγκεκριμένα το ποσό από 20.000 έως 30.000 ευρώ (και 6.000 έως 10.000 ευρώ για τους αγρότες), αποπληρώνεται με την παρακράτηση του 60% της μηνιαίας σύνταξης. Όταν το χρέος πέσει κάτω από τις 20.000 ευρώ (ή τις 6.000 ευρώ για τους αγρότες), η υπόλοιπη οφειλή εξοφλείται σε 60 δόσεις, κάτι που ισχύει για ανάλογες οφειλές και σήμερα όπως. Ως κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση τίθενται τα εξής: Όριο τραπεζικών καταθέσεων του οφειλέτη στις 12.000 ευρώ (6.000 ευρώ για οφειλέτες του πρώην ΟΓΑ). Ο οφειλέτης να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας του και επιπλέον να έχει καταβάλει εισφορές για τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης

Επαγγελματικά ταμεία

Προωθείται η ριζική αναδιάρθρωση της λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, με κεντρικού άξονες τη δυνατότητα λειτουργίας πολυεργοδοτικών ταμείων, τη βελτίωση της εποπτικής λειτουργίας με την ανάθεσή της στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τη κλιμακωτή φορολόγηση του εφάπαξ ή της μηνιαίας σύνταξης που θα χορηγούν τα ΤΕΑ στους ασφαλισμένους.

Επίδομα Μητρότητας

Δικαιούχοι της παροχής θα είναι – πλέον – και οι ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες. Επιπλέον, το επίδομα επεκτείνεται και σε μισθωτές μητέρες του π. ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΔΟΕΑΠ.

Προπληρωμένη κάρτα

Πλέον η καταβολή επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ θα γίνεται μέσω προπληρωμένης κάρτας. Η ένταξη των επιδομάτων στη διαδικασία θα είναι σταδιακή.

Επίδομα προσωπικής διαφοράς

Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά μεγαλύτερη των 10 ευρώ που λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη έως και 1.600 ευρώ, θα λάβουν έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση έως και 200 ευρώ, αναλόγως τους ύψους της σύνταξής τους.