Ψηφιακή αναβάθμιση σημαίνει πρωτίστως καλύτερες και αποδοτικότερες υπηρεσίες για τους πολίτες, που είναι και το κρίσιμο ζητούμενο για τον δήμο Αμύνταιου, όπως σημειώνει ο εκλεγμένος δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Λιάσης.

Πόσο επιτακτική είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του δήμου;

Η ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου ταυτίζεται με την αρτιότερη διοίκηση και την καλύτερη οργάνωση συμβάλλοντας καθοριστικά στην αυτοματοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών, μειώνοντας τον χρόνο και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα. Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του Δήμου, βελτιώνοντας την οικονομική αποδοτικότητα.

Ψηφιακή αναβάθμιση, όμως, πρωτίστως σημαίνει καλύτερες και αποδοτικότερες υπηρεσίες για τους πολίτες, που είναι και το πλέον κρίσιμο ζητούμενο για τον Δήμο μας.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού δήμου;

Είναι η ψηφιοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του Δήμου.

Είναι η ετοιμότητα στους σχεδιασμούς και στις μελέτες για την διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Είναι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων για την κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό, σε δομές και υπηρεσίες του Δήμου.

Είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και η δημιουργία υποδομών για την εξασφάλιση μιας ανθρώπινης καθημερινότητας στους πολίτες.

Είναι η ανάδειξη κι η προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Δήμου, με σκοπό την επωφελή αξιοποίηση τους.

Είναι η δυνατότητα του Δήμου απέναντι σε ένα γενικευμένο κλίμα απάθειας και παραίτησης, να κινητοποιεί και να εμπλέκει τους πολίτες στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση πολιτικών, βάζοντας τέλος σε μια παρωχημένη αντίληψη για τη σχέση Δήμου και Δημοτών, η οποία περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών και όχι στην ενίσχυση της συμμετοχικής Δημοκρατίας.

Είναι οι πρωτοβουλίες με στόχο την οικολογική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα.

 Συμμετοχικότητα και συναίνεση

Ποια θέματα θα φέρετε προς συζήτηση στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του Ιανουαρίου;

Στις πρώτες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προηγείται η συγκρότηση συλλογικών οργάνων κι ο ορισμός εκπροσώπων του Δήμου σε διάφορους φορείς.

Αμέσως μετά, τα θέματα που θα φέρουμε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτά που θα αποτελούν το στίγμα της νέας Δημοτικής αρχής και που θα αποτυπώνουν το όραμα μας για δουλειά, συμμετοχικότητα και συναίνεση.

Με βάση αυτούς τους άξονες, τα θέματα που θα συζητηθούν άμεσα είναι: Θέματα οικονομικά, με έμφαση στη βιωσιμότητα του Δήμου. Θέματα που αφορούν τη στρατηγική του Δήμου και τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία εσόδων. Εκκαθάριση του προϋπολογισμού από έργα «λιμνάζοντα» ή έργα μη επενδυτικού χαρακτήρα, ενώ σε κάθε πρόταση θα επιδιώκεται η πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου, με προτεραιότητα την αξιοποίηση των δεδομένων του φυσικού περιβάλλοντος, της παραγωγικής δυνατότητας και του πολιτιστικού αποθέματος.

*Συνέντευξη στην Εύη Σαλτού