Επίσης, 78% των CEOs παγκοσμίως και 84% των Ελλήνων εκφράζουν αισιοδοξία για τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας τους.

Η αισιοδοξία αυτή εμφανίζεται σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονη γεωπολιτική και πολιτική αβεβαιότητα. Ειδικότερα, ένα σημαντικό ποσοστό των CEOs παγκοσμίως (63%) και των Ελλήνων (52%) κατατάσσουν τη γεωπολιτική και την πολιτική αβεβαιότητα ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, είτε πρόκειται για τη διαχείριση της παρουσίας μιας εταιρείας σε μια ζώνη σύγκρουσης είτε την προσπάθεια αντιμετώπισης του disruption στις αλυσίδες εφοδιασμού και τις διακυμάνσεις των τιμών.

Για παράδειγμα, περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις (77% παγκοσμίως και 84% των Ελλήνων) αναφέρουν ότι η αύξηση των επιτοκίων και οι σφιχτότερες νομισματικές πολιτικές θα μπορούσαν να παρατείνουν οποιαδήποτε πιθανή ή τρέχουσα ύφεση.

Οι CEOs απαντούν στην παραπάνω αβεβαιότητα αναγνωρίζοντας ότι η επίδειξη προσωπικής ακεραιότητας είναι το κλειδί για το χτίσιμο εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, με το 61% των CEOs παγκοσμίως και 66% των Ελλήνων να δηλώνουν ότι θα έπαιρναν δημόσια θέση σε ένα πολιτικά ή κοινωνικά αμφιλεγόμενο ζήτημα, παρά τις ανησυχίες του διοικητικού συμβουλίου.

Δημιουργία υπεραξίας μέσω του ESG: Οι CEOs δίνουν προτεραιότητα στο ESG και αναγνωρίζουν ότι παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρηματικών λειτουργιών και της εταιρικής στρατηγικής τους. Περισσότεροι από τα δύο τρίτα (69%) των CEOs παγκοσμίως και 60% των Ελλήνων έχουν ενσωματώσει πλήρως το ESG στην επιχείρησή τους ως μέσο για τη δημιουργία αξίας.

Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι χρειάζονται ακόμη κάποια χρόνια για να δουν τις επενδύσεις τους στο ESG να αποδίδουν. 24% των CEOs παγκοσμίως αλλά μόνο το 6% των Ελλήνων θεωρούν ότι τα επόμενα τρία χρόνια το ESG θα έχει μεγαλύτερη επίδραση στις σχέσεις με τους πελάτες.

Την ίδια στιγμή, σε ποσοστό 68% παγκοσμίως και 29% των CEOs στην Ελλάδα δηλώνουν ότι η τρέχουσα πρόοδος που έχουν σημειώσει οι οργανισμοί τους στο ESG δεν είναι αρκετά ισχυρή, ώστε να αντεπεξέλθει σε πιθανό έλεγχο από τα ενδιαφερόμενα μέρη ή τους μετόχους.

To δίλημμα της επιστροφής στο γραφείο: Το 64% των CEOs παγκοσμίως και 86% των Ελλήνων αναμένουν ότι η πλήρης επιστροφή στο γραφείο είναι ζήτημα μόλις τριών ετών. Μάλιστα, 87% των CEOs παγκοσμίως και το σύνολο των Ελλήνων του δείγματος της έρευνας αναφέρουν ότι είναι πιθανό να επιβραβεύσουν τους εργαζομένους που πηγαίνουν στο γραφείο με ευνοϊκές αναθέσεις έργων, αυξήσεις ή προαγωγές.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, διεξάγεται μια συζήτηση γύρω από την υβριδική εργασία, η οποία είχε σε μεγάλο βαθμό θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα των εργαζομένων τα τελευταία τρία χρόνια, έχοντας ισχυρή υποστήριξη από τους εργαζομένους, και ειδικά της νεότερης γενιάς.

Ανησυχία για την πρόοδο της «Ενταξης, Διαφορετικότητας, Ισότητας» στις επιχειρήσεις: Οι CEOs αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να εφαρμόσουν ένα μακροπρόθεσμο πλάνο που αφουγκράζεται τους προβληματισμούς και τις ανάγκες των εργαζομένων και διασφαλίζει ότι το ταλαντούχο δυναμικό αναπτύσσεται και υποστηρίζεται.

Ενώ υπάρχει μια ευρεία σύμπνοια σχετικά με τη σημασία της ένταξης, της διαφορετικότητας και της ισότητας (IDE), εξακολουθεί να εκφράζεται ανησυχία για την ταχύτητα με την οποία σημειώνεται η σχετική πρόοδος. Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων παγκοσμίως (66%) και το 34% των Ελλήνων υποστηρίζουν ότι η πρόοδος στην ένταξη και στη διαφορετικότητα συντελείται με υπερβολικά αργούς ρυθμούς στον επιχειρηματικό κόσμο. Επιπλέον, 72% των CEOs παγκοσμίως και 64% των Ελλήνων θεωρεί ότι η επίτευξη της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας απαιτεί την υλοποίηση αλλαγών στα ανώτερα επίπεδα ηγεσίας.

H τεχνητή νοημοσύνη ως κορυφαία επενδυτική προτεραιότητα: Οι CEOs παγκοσμίως αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τις αμέτρητες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, εξερευνούν και επενδύουν στις νέες τεχνολογίες.

Ειδικότερα, 70% των CEOs παγκοσμίως και 74% των Ελλήνων επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το μέλλον, με τους περισσότερους (52% παγκοσμίως και 42% των Ελλήνων) να αναμένουν να δουν απόδοση της επένδυσής τους σε τρία έως πέντε χρόνια.

Παρά την προθυμία να προχωρήσουν με τις επενδύσεις τους, οι CEOs παγκοσμίως αναγνωρίζουν ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε κινδύνους που χρήζουν αντιμετώπισης. Σε ποσοστό 57% των CEOs παγκοσμίως και 48% των Ελλήνων αναφέρουν τις ηθικές προκλήσεις ως το κύριο μέλημά τους όσον αφορά την εφαρμογή της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ακολουθεί με μικρή διαφορά η έλλειψη κανονισμών.

Επίσης, παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη δίνει τη δυνατότητα ανίχνευσης των κυβερνοεπιθέσεων, το 83% των CEOs παγκοσμίως και 90% των Ελλήνων πιστεύουν ότι μπορεί να οδηγήσει σε νέους κινδύνους καθώς προσφέρει νέες στρατηγικές επιθέσεων στους αντιπάλους.