Το γεγονός ότι οι καύσωνες αποτελούν την πιο θανατηφόρο φυσική καταστροφή και υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης, καθιστά επιτακτική την ανάγκη αναγνώρισης και κατηγοριοποίησης των κινδύνων.

Σε αυτό το πλαίσιο η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή του Arsht-Rock Resilience Center του ιδρύματος Atlantic Council έχει ξεκινήσει από την καλοκαιρινή περίoδο του 2022 την πιλοτική κατηγοριοποίηση των ημερών με υψηλές θερμοκρασίες για την πόλη της Αθήνας.

Για το 2023 η κατηγοριοποίηση γίνεται πλέον επιχειρησιακά για 6 μεγάλες πόλεις της χώρας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο, ενώ στην ομάδα εργασίας συμμετέχει και το ελληνικό γραφείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC).

Οι κατηγορίες

Το σύστημα κατηγοριοποίησης βασίζεται σε έναν αλγόριθμο πρόγνωσης των επιπτώσεων επερχόμενων ημερών με υψηλές θερμοκρασίες στην υγεία των κατοίκων των έξι πόλεων.

Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη του, εκτός από την θερμοκρασία, και άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν την ανθρώπινη θερμική αίσθηση, όπως η υγρασία και ο άνεμος.

Η κατηγοριοποίηση περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες ταξινόμησης:

  • 3Ακραίες θερμοκρασίες: Σημαντικός κίνδυνος για την υγεία. Λάβετε τις μέγιστες προφυλάξεις.
  • 2Εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες: Κίνδυνος για την υγεία. Λάβετε προφυλάξεις. Προετοιμαστείτε να βοηθήσετε τα ευάλωτα άτομα.
  • 1 – Πολύ υψηλές θερμοκρασίες: Ακολουθείστε τις οδηγίες και αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη. Ενημερώστε τα ευάλωτα άτομα.
  • 0 – Υψηλές θερμοκρασίες: Κίνδυνοι για την υγεία ευάλωτων ατόμων.