Μπορεί η τεχνολογία να δώσει τη λύση στην ενεργειακή κρίση; Η απάντηση θα μπορούσε να είναι θετική, αν αξιοποιηθεί για τις πληροφορημένες, υπεύθυνες αποφάσεις των καταναλωτών. Πρόκειται για έναν από τους στόχους του TwinERGY, του χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ που εφαρμόζεται πιλοτικά στην Ελλάδα με την υποστήριξη της Protergia, το οποίο πέραν της εξοικονόμησης ενέργειας (και χρημάτων) στην πλευρά των καταναλωτών, φιλοδοξεί να ενθαρρύνει τους πολίτες σε πιο βιώσιμη κατανάλωση για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και να αντιμετωπίσει τις διακυμάνσεις ισχύος στο δημόσιο δίκτυο.

«Ψηφιακοί δίδυμοι»

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το TwinERGY στηρίζεται στο καινοτόμο μοντέλο Digital Twin που επιτρέπει στα νοικοκυριά και τις ενεργειακές κοινότητες να αναλάβουν τον έλεγχο της ενεργειακής τους κατανάλωσης με τη βοήθεια δεδομένων και αυτοματισμών. Με τη δημιουργία της ενεργειακής κοινότητας Digital Twin, που αντικατοπτρίζει ψηφιακά το ενεργητικό του καταναλωτή, οι πολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν τις ενεργειακές καταναλώσεις/συναλλαγές διαμερισμάτων, αλλά και συγκροτημάτων και γειτονιών, μέσω ενός συστήματος που βασίζεται σε έξυπνες λύσεις και στην τεχνολογία blockchain, η οποία και εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα των δεδομένων.

Πώς λειτουργεί

Όλα ξεκινούν με τον εξοπλισμό των νοικοκυριών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με έξυπνες συσκευές, όπως είναι οι έξυπνες πρίζες, μετρητές και αισθητήρες για τον έλεγχο της φωτεινής έντασης και των καταναλώσεων, ενώ ανάλογα με τις ανάγκες των καταναλωτών μπορούν δυνητικά να ενταχθούν, για παράδειγμα, και φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτός ακριβώς ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί και στα 20 νοικοκυριά στην Αττική που συμμετέχουν στην πιλοτική φάση του προγράμματος TwinERGY.

Οι smart συσκευές συλλέγουν δεδομένα από τα σπίτια των συμμετεχόντων, τα οποία στη συνέχεια τροφοδοτούν το Digital Twin. Εκεί, εξετάζονται οι ενεργειακές συνήθειες και η κατανάλωση των ίδιων των συμμετεχόντων, αλλά παράλληλα σχηματίζεται και μια ευρύτερη εικόνα των τοπικών ενεργειακών προτύπων. Ταυτόχρονα, τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τους τέσσερις φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων που έχει εγκαταστήσει η Protergia σε ισάριθμα νοικοκυριά, αλλά και από το δίκτυο δημόσιων φορτιστών που διατηρεί η εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας, παρέχουν στους συγκεκριμένους χρήστες ένα βέλτιστο πλάνο για φόρτιση εντός της ημέρας.

Σε αυτά τα θεμέλια αναπτύσσεται ένα ανθρωποκεντρικό πρόγραμμα απόκρισης ζήτησης, που βασίζεται στη ζήτηση της ενέργειας και επιτρέπει την ενεργότερη συμμετοχή των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας, από τις μεθόδους σχεδιασμού μέχρι τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αυτή η μεθοδολογία επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στα πρότυπα ζήτησης, επιτυγχάνοντας οικονομικά και λειτουργικά οφέλη, λαμβάνοντας υπεύθυνες αποφάσεις για την κατανάλωση και βελτιώνοντας την ικανότητα και την εξυπνότερη λειτουργία του ενεργειακού δικτύου

Ο ρόλος της Protergia

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος TwinERGY στην Ελλάδα συντονίζει πλήρως η Protergia. Ως αναπόσπαστο κομμάτι της MYTILINEOS, του κορυφαίου ιδιώτη παραγωγού και παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, η εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο 340.000 πελατών στην αγορά (ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι δυνητικοί δικαιούχοι προγραμμάτων όπως το TwinERGY. Η εφαρμογή τέτοιου είδους υπηρεσιών Απόκρισης-Ζήτησης (Demand-Response) σε όλο το χαρτοφυλάκιο των πελάτων της, δεν θα ωφελούσε μόνο τους ίδιους τους καταναλωτές, μέσα από την εφαρμογή δυναμικών συστημάτων τιμολόγησης, τη μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανάλωσή τους, κλπ, αλλά και το ίδιο το δημόσιο δίκτυο (ΔΕΔΔΗΕ).

Επιπλέον, με την υποστήριξη της Protergia, η Αττική βρέθηκε στις μόλις τέσσερις περιοχές της Ευρώπης που συμμετέχουν πιλοτικά στο έργο που χρηματοδοτεί η ΕΕ. Εκτός των συμπολιτών μας, κάτοικοι του Μπενετούτι της Ιταλίας, του Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Στάινχαϊμ της Γερμανίας συμμετέχουν επίσης στο TwinERGY με στόχο την αντιμετώπιση των σύγχρονων ενεργειακών προκλήσεων.

Το έργο βασίζεται στις συντονισμένες ενέργειες 18 εταίρων από όλη την Ευρώπη, ανάμεσά τους ΜΜΕ, ακαδημαϊκά και κυβερνητικά ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Stam S.R.L, Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, University Nova Lisboa, IES R&D, Comune di Benetutti, University of Bristol, Knowle West Media Center, Suite 5, Grupo Etra, World Energy Consortium, MYTILINEOS, Bristol City Council, European Dynamics, Stadt Steinheim, Arthur’s Legal, SmartEn και Ideas for Change.

Σχετικά με το TwinERGY

Το TwinERGY υλοποιείται στο πλαίσιο της χρηματοδότησης «Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του αποτυπώματος άνθρακα με έξυπνη και βιώσιμη χρήση», που υποστηρίζεται από τα προγράμματα «HORIZON 2020» και «Ενιαίο και έξυπνο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας», τα οποία στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής των καταναλωτών και στην ανάπτυξη νέων λύσεων για την απόκριση στη ζήτηση και τις ενεργειακές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα TwinERGY θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο του 2023. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Έρευνας Και Καινοτομίας «HORIZON 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 957736.