Ελλιπής εκπαίδευση σε σταθμάρχες και κλειδούχους διαπιστώνει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Ο λόγος για 76 συμβασιούχους, εκ των οποίων οι 14 βρίσκονται στη Λάρισα. Ελλιπέστατη εκπαίδευση είχε λάβει και ο μοιραίος σταθμάρχης που οδήγησε στον θάνατο 57 ανθρώπους

Λήψη έκτακτων προσωρινών μέτρων

Μάλιστα, με το εν λόγω πόρισμα, η αρχή εξαπολύει επίθεση και στον ΟΣΕ, ενώ προχωρά στη λήψη έκτακτων προσωρινών μέτρων λόγω της μη επαρκούς εκπαίδευσης προσωπικού κρίσιμων ειδικοτήτων, με ενδεχόμενο η εν λόγω εξέλιξη να επηρεάσει και τον χρόνο επαναλειτουργίας των σιδηροδρομικών γραμμών.

Συγκεκριμένα, με τα  έκτακτα προσωρινά μέτρα η Αρχή υποχρεώνει μεταξύ άλλων  το Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ Α.Ε να μην απασχολεί σε θέσεις κρίσιμων καθηκόντων το σύνολο των υποψήφιων  σταθμαρχών οι  οποίοι μετείχαν στο διερευνούμενο κύκλο εκπαίδευσης. Πρόκειται για το προσωπικό το οποίο σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΣΕ, είχε προσληφθεί με δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και μόνο δύο εξ αυτών είχαν μόνιμη υπαλληλική σχέση λόγω μετάταξης.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το πόρισμα της ΡΑΣ: «Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων με τα έως σήμερα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει, διαβλέπει ισχυρές ενδείξεις ότι ο θεωρητικός και πρακτικός κύκλος εκπαίδευσης που παρείχε ο Διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής (ΟΣΕ) σε προσωπικό του ΟΣΕ που επιτελεί κρίσιμα καθήκοντα (σταθμάρχες – κλειδούχους) υπήρξε ελλιπής και ως εκ τούτου ανεπαρκής».

Η ΡΑΣ αναφέρει επίσης, πως δεν αναγράφονται οι ημέρες εκπαίδευσης του Σαββάτου, ενώ θα έπρεπε να κάνουν και εκείνες της ημέρες εκπαίδευση.

Ο ΟΣΕ δεν εξασφάλισε πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού και των συστημάτων

Για τις ευθύνες του ΟΣΕ ωστόσο η Αρχή τονίζει μεταξύ άλλων: «Δεν εξασφάλισε, ως όφειλε, πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού και των συστημάτων, τα οποία διασφαλίζουν, ότι διατηρείται η επάρκεια προσόντων του προσωπικού και εκτελούνται αναλόγως τα σχετικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων σχετικά με την καλή φυσική και ψυχολογική κατάσταση»

Σύμφωνα με τη ΡΑΣ: «Με τα έως σήμερα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει, διαβλέπει ισχυρές ενδείξεις ότι ο θεωρητικός και πρακτικός κύκλος εκπαίδευσης που παρείχε ο Διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής (ΟΣΕ) σε προσωπικό του ΟΣΕ που επιτελεί κρίσιμα καθήκοντα (σταθμάρχες – κλειδούχους) υπήρξε ελλιπής και ως εκ τούτου ανεπαρκής.